Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển
Dấu ấn Nông dân An Giang trong công tác bảo vệ môi trường
18:19 11/12/2020 GMT+7
Ba năm trước, khi Trung ương Hội Nông dân Việt Nam ký ban hành Nghị quyết 34 về bảo vệ môi trường trên đồng ruộng, trong đó giao nhiệm vụ “mỗi xã có một mô hình bảo vệ môi trường”, công tác xanh sạch đồng ruộng còn khá manh mún, ngổn ngang. Trong ba năm

Ba năm trước, khi Trung ương Hội Nông dân Việt Nam ký ban hành Nghị quyết 34 về bảo vệ môi trường trên đồng ruộng, trong đó giao nhiệm vụ “mỗi xã có một mô hình bảo vệ môi trường”, công tác xanh sạch đồng ruộng còn khá manh mún, ngổn ngang. Trong ba năm qua, không chỉ đồng ruộng bước đầu được cải thiện xanh sạch mà trong ý thức của mỗi người nông dân đều đã nâng lên một tầm mức mới trong việc giữ gìn và tôn tạo màu xanh, giữ gìn tốt sự sạch đẹp trên cánh đồng, gia đình, làng quê của mình.

Thực hiện: Hoàng Tuấn – Quốc Vương