Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển

Chi nhánh Ngân hàng NN&PTNT huyện Xuân Lộc đồng hành xây dựng nông thôn mới

Đức Trọng - 16:18 28/04/2023 GMT+7
Năm 2023 này, Chi nhánh Ngân hàng NN&PTNT huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai bước vào tuổi 30. Từ những ngày đầu còn khó khăn, đến nay, chi nhánh đã có 1 Hội sở Trung tâm, 1 phòng giao dịch và 2 điểm giao dịch lưu động bằng xe ô tô chuyên dùng với tổng số 54 người.

Trong các chức năng và nhiệm vụ được giao, Chi nhánh đặc biệt chú trọng đến hoạt động tín dụng, chủ yếu là đầu tư phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn, cho vay các chương trình dự án kinh tế theo quy hoạch của địa phương. Thời gian qua, chi nhánh đã đẩy mạnh cho người dân vay vốn thông qua 2 tổ chức đoàn thể là Hội Nông dân và Hội Liên hiệp Phụ nữ.