Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển
Hải quan: Xây dựng phương án đấu tranh phòng chống ma túy tại các địa bàn 'nóng'
15:49 31/05/2023 GMT+7
Lực lượng Hải quan tập trung phối hợp xây dựng phương án đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy tại địa bàn “nóng” hiện nay là tuyến hàng không, chuyển phát nhanh và một số địa bàn, cửa khẩu trọng điểm.
Hải quan phối hợp triển khai đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm ma túy, tập trung trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, phức tạp về ma túy. Ảnh minh họa

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 3426/VPCP-KGVX ngày 15/5/2023 về việc triển khai tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2023 (từ ngày 1 đến ngày 30/6/2023) với chủ đề “Phòng, chống ma túy quyết liệt, hiệu quả, nâng cao trách nhiệm, chủ động phối hợp - Vì một cộng đồng sạch ma túy”, Tổng cục Hải quan vừa có văn bản chỉ đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc triển khai các nội dung công việc liên quan.

Theo đó, Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật, chỉ đạo của Chính phủ; UBQG phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm; Bộ Tài chính; Tổng cục Hải quan về công tác phòng, chống ma túy; tạo nên một chiến dịch truyền thông, truyền tải thông điệp nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức Hải quan cũng như các đối tác, doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu trong phối hợp đấu tranh phòng, chống ma túy.

Đồng thời tăng cường công tác đấu tranh, trấn áp tội phạm ma túy và kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy trong địa bàn hoạt động của hải quan nhằm phòng ngừa, ngăn chặn từ xa, từ sớm. Trong đó, chú trọng nâng cao hiệu quả công tác chủ trì, phối hợp giữa cơ quan Hải quan với lực lượng chức năng, nòng cốt là lực lượng Công an trong công tác phòng, chống tội phạm ma túy.

Tổng cục Hải quan yêu cầu việc triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2023 phải được tiến hành đồng bộ, bảo đảm hiệu quả thiết thực, tiết kiệm, phù hợp với tình hình thực tế.

Đặc biệt, đối với lực lượng kiểm soát hải quan, lực lượng chuyên trách phòng chống ma túy và các chi cục hải quan cửa khẩu trong toàn ngành tăng cường chỉ đạo, tổ chức thực hiện hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ; thực hiện đúng, đầy đủ các quy trình, thủ tục kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, phương tiện xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh tại địa điểm làm thủ tục hải quan để chủ động, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý vụ việc mua bán, vận chuyển trái phép các chất ma túy, tiền chất.

Đồng thời phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả với lực lượng chuyên trách phòng chống tội phạm ma túy triển khai đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm về ma túy, tập trung trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, phức tạp về ma túy. Đặc biệt, tập trung phối hợp xây dựng phương án đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy tại địa bàn “nóng” hiện nay là tuyến hàng không, chuyển phát nhanh và một số địa bàn, cửa khẩu trọng điểm. Thường xuyên tổ chức giao ban, tổng kết, trao đổi thông tin, phối hợp đấu tranh các chuyên án chung, đảm bảo đồng bộ, thống nhất.

Tăng cường cập nhật, thu thập, phân tích, đánh giá thông tin về hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy, tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần... Qua đó, xác định và có kế hoạch đánh giá, quản lý hiệu quả đối với các doanh nghiệp, công ty, nhà máy, xí nghiệp, nhà xưởng, khu công nghiệp, khu chế xuất trọng điểm trong địa bàn hoạt động hải quan; kịp thời nắm bắt và dự báo xu hướng, nguy cơ vi phạm; kịp thời ngăn chặn, phát hiện, xử lý, không để tội phạm lợi dụng sản xuất ma túy trong nội địa…

Theo Chinhphu.vn