Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển

Hội Nông dân Tuyên Quang:

Hơn 4.200 đại biểu học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Hội Nông dân tỉnh

Hoàng Tính - 17:47 26/03/2024 GMT+7
(Tapchinongthonmoi.vn) - Sáng ngày 26/3/2024, Hội Nông dân tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2023-2028.

Hội nghị được tổ chức trực tuyến đến 128 điểm cầu với trên 4.200 đại biểu là Uỷ viên Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh, huyện, cơ sở; cán bộ Hội các cấp; chi hội trưởng, chi hội phó.

Đã có 4.200 đại biểu tham gia học tập Nghị quyết. (Ảnh HND Tuyên Quang)

Hội nghị đã nghe Thường trực Hội Nông dân tỉnh Tuyên Quang thông tin về Đại hội; quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 – 2028; triển khai Chương trình hành động của Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội, các khâu đột phá Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 – 2028; nhiệm vụ đổi mới, đột phá của Hội Nông dân tỉnh Tuyên Quang được Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Tuyên Quang giao.

Qua Hội nghị đã giúp các đại biểu nắm vững những nội dung cơ bản, cốt lõi của Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Tuyên Quang lần thứ X; từ đó tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong toàn hệ thống Hội để tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết.