Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển

Hội Nông dân TP. HCM: Chú trọng công tác đào tạo nghề, chuyển giao khoa học, kỹ thuật cho nông dân

08:01 22/01/2021 GMT+7

Chiều ngày 21/01, tại TP. Hồ Chí Minh (HCM), Hội Nông dân TP. HCM tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân thành phố năm 2020, triển khai nhiệm vụ, giải pháp năm 2021.

Theo báo cáo, năm 2020, tư tưởng hội viên, nông dân thành phố an tâm, phấn khởi, đồng tình với các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn đã tạo điều kiện cho nông dân phát triển sản xuất, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, chăm lo Tết cho gia đình chính sách, các hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn của các ngành, các cấp với phương châm “đoàn kết, vui tươi, phấn khởi, an toàn và tiết kiệm, bảo đảm mọi nhà, mọi người được vui Xuân, đón Tết”.

Thời gian qua các hội viên, nông dân với tinh thần cầu tiến đã chủ động nâng cao trình độ, khả năng sản xuất, ứng dụng khoa học công nghệ tạo ra những sản phẩm nông nghiệp có chất lượng cao, phù hợp với nhu cầu thị trường…

Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Vân Nguyễn.

Các chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp đô thị thành phố tiếp tục được thực hiện tạo động lực thúc đẩy cơ cấu kinh tế nông nghiệp thành phố chuyển dịch theo hướng nông nghiệp đô thị, nông nghiệp công nghệ cao. Hội viên, nông dân thành phố tiếp tục chuyển đổi diện tích sản xuất hiệu quả thấp sang các loại cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao, phù hợp với điều kiện thành phố.

Hội Nông dân TP. HCM xác định trọng tâm là công tác đào tạo nghề, chuyển giao khoa học, kỹ thuật, công nghệ sản xuất nông nghiệp nhằm xây dựng người nông dân thành phố đáp ứng yêu cầu của thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Ưu tiên xây dựng, phát triển các mô hình kinh tế có hiệu quả và vận động, hướng dẫn, hỗ trợ nông dân tham gia phát triển các hình thức kinh tế tập thể trong nông nghiệp.

Phát biểu tại Hội nghị, bà Nguyễn Thanh Xuân cho biết: Thời gian qua, đã tổ chức triển khai và thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua yêu nước với chủ đề “Xây dựng chính quyền đô thị và cải thiện môi trường đầu tư” gắn với nội dung trọng tâm theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XI thực hiện tốt 26 chỉ tiêu, 3 mục tiêu cụ thể, 49 đề án chương trình đột phá, 13 đề án chương trình trọng điểm TP. HCM và thực hiện tốt Phong trào thi đua “Cả thành phố chung sức xây dựng nông thôn mới”; Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; phong trào thi đua “nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”; phong trào “Vận động nông dân tham gia phát triển kinh tế tập thể” bằng các công trình, giải pháp để các phong trào thi đua cụ thể, có ý nghĩa thiết thực, đem lại hiệu quả cao góp phần xây dựng TP. HCM có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Nhiệm vụ, giải pháp năm 2021, Hội Nông dân TP. HCM nâng cao năng lực phản biện lựa chọn chủ đề giám sát và phản biện xã hội đúng trọng tâm, phù hợp với từng thời điểm, gắn với vấn đề thiết thực của địa phương, đơn vị, những vấn đề nóng, thời sự mà hội viên nông dân đang quan tâm. Kiến nghị, đề xuất kịp thời những phát hiện trong quá trình thực hiện giám sát, phản biện đối với việc làm chưa đúng, chưa phù hợp, còn vướng mắc của cơ quan, tổ chức, cá nhân để khắc phục sửa chữa và bổ sung hoàn chỉnh về chính sách pháp luật, đặc biệt các lĩnh vực công tác quản lý, sử dụng đất nông nghiệp, việc thực hiện Chỉ thị 23-CT/TU, việc thực hiện Chỉ thị 19-CT/TU, việc thực hiện quyết định 655-QĐ/UBND trên địa bàn thành phố. 100% Hội Nông dân các cấp tham mưu cấp ủy, chính quyền tổ chức tiếp xúc đối thoại với cán bộ, hội viên, hộ nông dân, quan tâm hơn nữa chất lượng hoạt động tiếp công dân.

Vân Nguyễn