Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển

T.Ư Hội Nông dân Việt Nam: Bồi dưỡng kiến thức cập nhật cho cán bộ, công chức, viên chức

Tuệ Anh - 16:38 27/10/2023 GMT+7
Ngày 27/10, tại Hà Nội, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã tổ chức Hội nghị bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan Trung ương Hội.
Các đại biểu tham dự Hội nghị. Ảnh: Trẩn Quảng

Dự hội nghị có ông Nguyễn Xuân Định và bà Bùi Thị Thơm - Phó Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; lãnh đạo các ban, đơn vị và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan Trung ương Hội.

Theo Ban Tổ chức, việc tổ chức Hội nghị lần này nằm trong kế hoạch 561- KH/HNDTW ngày 10/2/2023 của Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức quan Trung ương Hội năm 2023. Chính vì vậy, mục đích của buổi tập huấn, bồi dường kiến thức sẽ góp phần nâng cao nhận thức, cập nhật, bổ sung thông tin giúp cho cán bộ, công chức, viên chức thực hiện tốt nhiệm vụ, chức trách được giao.

Trong buổi sáng, các đại biểu đã được ông Nguyễn Thanh Thảo - Trưởng phòng Chính sách số, Cục Chuyển đổi số quốc gia (Bộ Thông tin và Truyền thông) chia sẻ về chuyên đề "Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức về chuyển đổi số cho công chức, viên chức cơ quan Trung ương Hội". 

Ông Nguyễn Thanh Thảo - Trưởng phòng Chính sách số, Cục Chuyển đổi số quốc gia (Bộ Thông tin và Truyền thông) trình bày về vấn đề chuyển đổi số. Ảnh: Trần Quảng

Ông Nguyễn Thanh Thảo đã khái quát về vấn đề chuyển đổi số của các nước trên thế giới và quá trình chuyển đổi số ở Việt Nam có các giai đoạn, lộ trình nhất định dựa trên định hướng chính sách của Chính phủ, gắn với mức độ phát triển của từng giai đoạn. Hiện nay, chuyển đổi số đã tác động mạnh mẽ đến mọi mặt của đời sống xã hội. Đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn thể hiện ở chỗ có sự thay đổi về mô hình sản xuất, kinh doanh... Tuy nhiên, đây vẫn  là lĩnh vực mới mẻ, tốn nhiều chi phí đầu tư nên số lượng nông dân áp dụng chuyển đổi số còn hạn chế. Và chuyển đối số là quá trình tự thân, có nghĩa là bản thân họ phải tự nhận thức, học hỏi và áp dụng. Vì vậy, để giúp nông dân áp dụng chuyển đổi số trong quá trình sản xuất có hiệu quả thì Hội Nông dân có vai trò rất lớn trong công tác tuyên truyền nhất là về những mô hình áp dụng chuyển đổi số thành công, để từ đó giúp họ thay đổi nhận thức, tự học hỏi, tự tin áp dụng công nghệ số.

Cũng trong buổi sáng, các đại biểu được TS. GVC Bùi Thị Ngọc Mai - Học viện Hành chính Quốc gia chia sẻ về vấn đề "Trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ". Hiện nay, vấn đề "trốn, thiếu, né, sợ" trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức đang xảy ra ở nhiều nơi trên cả nước khiến người dân lo lắng vì vậy phân tích nguyên nhân và tìm giải pháp để cán bộ, công chức, viên chức thực thi công vụ, thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ là vấn đề cần thiết.

TS Bùi Thị Ngọc Mai cũng cho rằng để giải quyết vấn đề trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức thì cần phải có sự cải cách về cơ chế, chính sách pháp luật có liên quan, trong đó có chính sách tuyển dụng công khai, minh bạch, chế độ việc làm và tiền lương, có như vậy, họ mới an tâm và làm tròn trách nhiệm công việc.

Buổi chiều, các đại biểu tiếp tục được nghe chuyên đề về "Nhận diện âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch chiến trên không gian mạng và một số biện pháp đấu trang trong tình hình mới " do Thượng tá Nguyễn Quốc Hoàn - Phó Chính ủy Lữ đoàn 1, Bộ Tư lệnh 86 (Bộ Quốc phòng) chia sẻ. Hiện nay, internet và mạng xã hội được sử dụng rộng khắp, vì vậy, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị triệt để lợi dụng không gian mạng để tăng cường các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước ngày càng công khai, trực diện hơn. Bên cạnh đó, các đối tượng chống phá trước đây ở bên ngoài là chủ yếu, nay thì đối tượng chống phá ở trong nước là chủ yếu.

Theo Thượng tá Nguyễn Quốc Hoàn, hiện nay có nhiều trang mạng, kênh Youtobe và các tài khoản facebook cá nhân, tổ chức thường xuyên có những hoạt động nói xấu, xuyên tạc đường lối, quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước... Do đó, đối với mỗi cán bộ, công chức, viên chức đặc biệt là đảng viên cần nâng cao nhận thức, phân biệt rõ các cấp độ của các đối tượng chống phá, các hình thức để ngăn chặn kịp thời, không tiếp tay cho lực lượng này. Đặc biệt, nhiều thông tin xấu, độc được cài cắm trong những thông tin chính thống, nên trước khi tương tác cần phải đọc kỹ càng... Đây chính là một trong những cách để bảo vệ nền tảng, tư tưởng của Đảng, góp phần xây dựng đất nước.