Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển

Hội thảo khoa học cấp quốc gia kỷ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước

14:02 26/05/2021 GMT+7

Hội thảo được tổ chức theo hình thức trực tuyến, kết nối giữa điểm cầu trung tâm Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh với các điểm cầu tại TP. Hồ Chí Minh và tỉnh Cao Bằng.

Hội thảo khoa học cấp quốc gia về chủ đề “Hồ Chí Minh với hành trình thực hiện khát vọng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội”.

Sáng 26/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Thành ủy TP.Hồ Chí Minh và Tỉnh ủy Cao Bằng tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia về chủ đề “Hồ Chí Minh với hành trình thực hiện khát vọng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội”. Hội thảo được tổ chức nhân kỷ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/06/1911-05/06/2021) và 80 năm Ngày Người về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam (28/01/1941-28/01-2021).

Hội thảo được tổ chức theo hình thức trực tuyến, kết nối giữa điểm cầu trung tâm Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh với các điểm cầu tại TP.Hồ Chí Minh và tỉnh Cao Bằng.

Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng Lại Xuân Môn đồng chủ trì Hội thảo.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, sau khi ôn lại hành trình ra đi tìm đường cứu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, sau đó trở về nước lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân thực hiện thành công cuộc cách mạng giành độc lập tự do cho dân tộc, GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, nêu rõ, hành trình của Người đã mở ra những mốc son rực rỡ nhất trong lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc Việt Nam.

GS.TS Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh, gần 30 năm từ lúc ra đi cho đến khi trở về Tổ quốc, Nguyễn Tất Thành, sau này đã trở thành lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc – Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn vàn kính yêu, đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử cao cả mang đến cho nhân dân Việt Nam ngọn cờ và khát vọng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Từ chủ nghĩa yêu nước, Người đã tìm thấy ánh sáng khoa học và cách mạng của chủ nghĩa Mác-Lênin; đã trở thành một chiến sỹ cộng sản quốc tế, nhà hoạt động tích cực, sôi nổi truyền bá chủ nghĩa Mác-Lênin vào phong trào cách mạng Việt Nam. Người đã sáng lập ra Đảng Cộng sản Việt Nam, lãnh đạo cả dân tộc ta vùng lên giành thắng lợi vẻ vang trong cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945 lịch sử, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á, đưa dân tộc ta tiến vào kỷ nguyên mới: độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Để tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, GS.TS Nguyễn Xuân Thắng đề nghị các đại biểu dự hội thảo cùng tiếp tục phân tích, làm sáng tỏ thêm hành trình và khát vọng độc lập dân tộc vĩ đại của Người, nhận thức sâu sắc hơn những giá trị bất hủ trong di sản to lớn mà Người để lại cho dân tộc ta, nhân dân ta và cả nhân loại tiến bộ. Qua đó để đẩy mạnh nghiên cứu, quán triệt sâu sắc hơn về tầm vóc và giá trị vô cùng to lớn và quý giá của di sản Hồ Chí Minh, đặc biệt là về khát vọng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới và bảo đảm cho đất nước phát triển nhanh và bền vững, theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng phát biểu khai mạc Hội thảo

Phát biểu tại hội thảo với tư cách là đại diện cho TP.HCM, nơi “in đậm dấu chân của Bác trước khi lên tàu rời Tổ quốc; nơi đánh dấu sự chín muồi về nhận thức và hành động để quyết định dứt khoát sự lựa chọn của mình phải đi đến các nước phương Tây để tìm đường cứu nguy cho dân tộc”, Bí thư Thành ủy TP. HCM Nguyễn Văn Nên, cho rằng, chủ đề của hội thảo sẽ làm sáng tỏ hơn, sâu sắc hơn bối cảnh, lòng yêu nước, quyết tâm thực hiện khát vọng của Người.

Bí thư Thành ủy TP .HCM nêu rõ, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP. HCM vinh dự, tự hào và ý thức trách nhiệm sâu sắc về những ý nghĩa đó, vì thế, 40 năm sau khi được mang tên của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thành phố đã có bước trưởng thành mạnh mẽ trên con đường dựng xây và phát triển. Với sự trân quý và ghi ơn công lao trời biển của Bác Hồ với Tổ quốc, với dân tộc, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP. HCM lần thứ XI khẳng định phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, xây dựng thành phố trở thành không gian văn hóa Hồ Chí Minh, nơi tư tưởng, đạo đức, phong cách và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn hiện hữu, trở thành tài sản, giá trị văn hóa đặc trưng của người dân, cán bộ, đảng viên thành phố. Đó không chỉ là niềm tự hào mà còn là nghĩa vụ thiêng liêng của Đảng bộ, chính quyền và người dân thành phố trong học tập và làm theo gương Bác.

Bí thư Thành ủy TP. HCM cũng tin tưởng, mỗi lần hội thảo sẽ có thêm những phát hiện mới sâu sắc hơn, có giá trị hơn. Những phát hiện, giá trị đó không chỉ để tôn vinh công lao của Bác với Tổ quốc và dân tộc, mà hơn thế là để học tập, noi gương, để làm theo, để thực hiện khát vọng quyết tâm xây dựng Tổ quốc cường thịnh như nghị quyết Đại hội XIII đã khẳng định.

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa.

Phát biểu tại Hội thảo, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nêu rõ, 60 tham luận gửi tới Ban Tổ chức Hội thảo là một công trình nghiên cứu công phu, nghiêm túc, phản ánh khá đầy đủ, sâu sắc ý nghĩa lịch sử của sự kiện; khẳng định sự kiên định tiến đến con đường cách mạng Việt Nam, độc lập dân tộc và Chủ nghĩa xã hội do Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhân dân ta đã lựa chọn; gợi mở thêm những luận cứ khoa học để chúng ta tiếp tục tìm hiểu, nghiên cứu về cuộc đời hoạt động cách mạng rất phong phú của Chủ tịch Hồ Chí Minh và tư tưởng của Người về những thành tựu, khó khăn, thách thức trong quá trình thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Tại Hội thảo, các tham luận tập trung phân tích khát vọng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội trong tư tưởng Hồ Chí Minh và hiện thực hóa khát vọng đó cho dân tộc Việt Nam trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Tâm nguyện, điều mong muốn cuối cùng của Người là “toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới.

Nhiều tham luận cũng tập trung phân tích Đảng ta vận dụng, bổ sung, phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh, trong đó cốt lõi là tư tưởng về độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằn, văn minh”. Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội của Đảng tiếp tục khẳng định: Đi lên Chủ nghĩa xã hội là khát vọng của nhân dân ta, là sự lựa chọn đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, phù hợp với xu thế phát triển của lịch sử. Đại hội XIII khẳng định: “Với hướng đi đúng đắn, khát vọng phát triển mãnh liệt và quyết tâm chính trị cao, đất nước ta nhất định sẽ lập nên kỳ tích phát triển mới vì một nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc, cùng tiến bước, sánh vai với các cường quốc năm châu, thực hiện thành công tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và ước vọng của toàn dân tộc”./.