Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển

Nông dân Bình Phước sẽ thuận lợi khi vay và sử dụng nguồn vốn phục vụ phát triển sản xuất kinh doanh và tiêu dùng

Huyền Trang - 08:09 20/06/2024 GMT+7
(Tapchinongthonmoi.vn) - Ngày 19/6/2024, tại Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ Nông dân tỉnh Bình Phước diễn ra Hội nghị Ký kết thỏa thuận liên ngành giữa Hội Nông dân tỉnh và Ngân hàng Công thương tỉnh Bình Phước về thực hiện chính sách tín dụng phục vụ phát triển sản xuất kinh doanh và tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Ông Trần Văn Vinh - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bình Phước và ông Phạm Quang Anh Quyền - Giám đốc Ngân hàng Công thương chi nhánh Bình Phước đồng chủ trì hội nghị.

Đồng chí Trần Văn Vinh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bình Phước phát biểu tại hội nghị

Sau quá trình thảo luận, trao đổi tại hội nghị, thỏa thuận liên ngành giữa Hội Nông dân tỉnh và Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Chi nhánh Bình Phước về thực hiện chính sách tín dụng phục vụ phát triển sản xuất kinh doanh và tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Bình Phước được 2 bên thống nhất với 3 nội dung:

Thứ nhất, là hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi cho hộ gia đình là hội viên Hội Nông dân tỉnh Bình Phước vay vốn và sử dụng các dịch vụ của VietinBank để phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ nhằm nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống.

Ông Trần Văn Vinh- Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bình Phước (bên phải) và ông Phạm Quang Anh Quyền - Giám đốc Ngân hàng Công thương chi nhánh Bình Phước ký kết thỏa thuận liên ngành giữa Hội Nông dân tỉnh và Ngân hàng Công thương tỉnh Bình Phước

Thứ hai, là giúp cán bộ Hội Nông dân các cấp, hội viên nông dân trong tỉnh Bình Phước nêu cao tinh thần đoàn kết, hợp tác, giúp đỡ nhau trong việc sử dụng vốn vay đúng mục đích, có hiệu quả, hoàn trả nợ vay (gốc, lãi) đầy đủ và đúng thời hạn như đã cam kết với VietinBank.

Thứ ba, là VietinBank tăng lượng khách hàng, mở rộng cho vay đầu tư sản xuất kinh doanh và tiêu dùng, nâng cao năng lực tài chính, chất lượng tín dụng, hiệu quả kinh doanh và quảng bá thương hiệu trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Để triển khai thỏa thuận liên ngành giữa Hội Nông dân tỉnh và Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương chi nhánh Bình Phước sau khi Ký kết, trong năm 2024, hai bên đã đặt chỉ tiêu tăng trưởng dư nợ tối thiểu năm 2024 là 125 tỷ đồng. Với nguồn vốn vay trên sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, hội viên để phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ nhằm nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, qua đó vận động, tập hợp hội viên nông dân, xây dựng và củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh.