Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển

Phấn đấu xây dựng quê hương của Bác Tôn ngày càng văn minh, giàu đẹp

17:54 25/09/2020 GMT+7
Ngày 25/9, tại tỉnh An Giang, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 sau ba ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, đoàn kết, trách nhiệm cao, đã thành công tốt đẹp. Đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung

Ngày 25/9, tại tỉnh An Giang, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 sau ba ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, đoàn kết, trách nhiệm cao, đã thành công tốt đẹp. Đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Bí thư Tỉnh ủy khóa X tái đắc cử giữ chức Bí thư Tỉnh ủy khóa XI.

Quang cảnh Đại hội. Ảnh: Đ.V

Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Nguyễn Văn Giàu, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội; đồng chí Phan Văn Sáu, Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng (nguyên Bí thư Tỉnh ủy An Giang) cùng nhiều lãnh đạo đại diện các cơ quan trung ương.

Phát biểu khai mạc đại hội, đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Tỉnh ủy An Giang cho biết: Đại hội lần này có 349 đại biểu chính thức của đại hội. Đây là những đảng viên ưu tú, tiêu biểu, đại diện cho trí tuệ, bản lĩnh chính trị và sức mạnh đoàn kết của toàn Đảng bộ. Với tinh thần dân chủ, công tâm, khách quan, Đại hội có nhiệm vụ hết sức quan trọng là bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đó sẽ là một tập thể có đủ phẩm chất đạo đức, trí tuệ và năng lực thực tiễn, thật sự đoàn kết, thống nhất, bảo đảm tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đề ra.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Võ Văn Thưởng đánh giá cao những thành quả mà Đảng bộ và nhân dân An Giang đạt được thời gian qua và các giải pháp tháo gỡ các “điểm nghẽn” trong phát triển, thu hút đầu tư, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, khuyến khích tập trung đất đai, huy động nguồn lực xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội. Qua đó, kinh tế tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, quy mô kinh tế đứng thứ 5/13 tỉnh ĐBSCL.

Đồng chí Võ Văn Thưởng đã gợi mở 5 vấn đề để Đảng bộ và chính quyền tỉnh An Giang cần nghiên cứu triển khai thực hiện có hiệu quả như: Cần tập trung khắc phục 7/15 chỉ tiêu chưa đạt theo Nghị quyết Đại hội X; việc đổi mới mô hình tăng trưởng còn chậm, chưa rõ nét; nông nghiệp vẫn là sản xuất quy mô nhỏ, đất đai còn manh mún, chủ yếu phát triển theo chiều rộng; công nghiệp phát triển chậm, đóng góp vào tăng trưởng kinh tế còn thấp; kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội giao thông chưa đáp ứng yêu cầu phát triển; du lịch chưa đủ sức trở thành mũi nhọn của nền kinh tế. An Giang cần tăng cường hợp tác, liên kết phát triển với các tỉnh, thành phố vùng kinh tế trọng điểm Đồng bằng sông Cửu Long, với TP. HCM và các địa phương khác.

Trong báo cáo trình Đại hội, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang cho biết: Nhiệm kỳ 2015 – 2020 toàn Đảng, toàn dân, toàn quân An Giang đã tập trung nguồn lực thực hiện đạt và vượt 8/15 chỉ tiêu Nghị quyết, 5/15 chỉ tiêu đạt trên 80%. Kinh tế tăng trưởng qua từng năm phù hợp với nguồn lực của địa phương. Tốc độ tăng trưởng GRDP giai đoạn 2015 – 2020 đạt 5,25%; quy mô nền kinh tế tăng khá, năm 2020 đạt gần 90.000 tỉ đồng. Trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và công tác dân vận, các cấp ủy, tổ chức đảng đã đổi mới nội dung, hình thức công tác chính trị, tư tưởng; triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI, XII) về xây dựng Đảng gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Đồng chí Võ Thị Ánh Xuân phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Đ.V

Đảng bộ tỉnh đã đẩy mạnh thông tin tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, những thành tựu phát triển của đất nước, chú trọng quảng bá hình ảnh, con người An Giang, góp phần khơi dậy khát vọng vươn lên trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Thường xuyên bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, nâng cao hiệu quả việc học tập lý luận chính trị trong cán bộ, đảng viên theo Chỉ thị số 17 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, về “Chấn chỉnh những hạn chế, yếu kém trong triển khai, quán triệt chỉ thị, nghị quyết của Đảng”.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Tỉnh An Giang xác định tiếp tục tăng cường xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và đạo đức, trong đó có nội dung đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị – tư tưởng. Đảng bộ Tỉnh tiếp tục nâng cao lập trường, bản lĩnh chính trị, trình độ, trí tuệ của cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt các cấp. Đảng bộ tỉnh sẽ đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao tính chiến đấu, tính thuyết phục, hiệu quả của công tác tư tưởng, tạo sự thống nhất trong nội bộ, sự đồng thuận trong xã hội; làm tốt công tác giáo dục chính trị, học tập nghị quyết, thường xuyên bồi dưỡng lý luận, cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên.

Đổi mới phong cách, lối làm việc, giảm bớt giấy tờ, hội họp; đẩy mạnh cải cách hành chính trong Đảng gắn với ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao năng suất, hiệu quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị. Trong năm năm tới, An Giang xác định phát triển kinh tế – xã hội là trung tâm; xây dựng Đảng là then chốt; phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội; đảm bảo quốc phòng – an ninh là trọng yếu, thường xuyên.

Ngoài ra, tỉnh sẽ xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, gắn bó mật thiết với Nhân dân là những nhân tố có ý nghĩa quyết định thành công của sự nghiệp xây dựng, phát triển của tỉnh…Tỉnh đã đặt ra mục tiêu phấn đấu trong giai đoạn 2020 – 2025, tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân năm năm đạt từ 6,5% – 7%. GRDP bình quân đầu người đến năm 2025 đạt từ 70,4 đến 72,2 triệu đồng/người/năm (tương đương 2.563 – 2.626 USD); kim ngạch xuất khẩu năm năm đạt 5.285 triệu USD…

Phiên họp đầu tiên của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI bầu 14 đồng chí vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025, khuyết 01. Bầu đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII giữ chức Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Thanh Bình và đồng chí Lê Văn Nưng giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy. Bầu 9 đồng chí vào Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy bầu đồng chí Võ Minh Hoàng giữ chức Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Tấn Rạng và đồng chí Nguyễn Thanh Tân giữ chức Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy. Đại hội cũng đã bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, gồm 18 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết. Đoàn Chủ tịch đã báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI; kết quả biểu quyết của Đại hội về các chỉ tiêu, mục tiêu chủ yếu 5 năm (2020 – 2025). Đại hội kêu gọi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân trong tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, nêu cao tinh thần yêu nước, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI đề ra, phấn đấu xây dựng An Giang – quê hương của Bác Tôn ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Vân Nguyễn