Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển

Đại hội Hội Nông dân tỉnh Thừa Thiên - Huế: Phát huy lợi thế riêng để xây dựng quê hương giàu đẹp

Bùi Ánh - 15:58 20/09/2023 GMT+7
(Tapchinongthonmoi.vn) - “Những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua đã thể hiện vai trò, vị trí của Hội Nông dân tỉnh Thừa Thiên Huế đóng góp tích cực vào kết quả công tác Hội và phong trào nông dân cả nước, góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội và thành tích chung của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh” – đó là ghi nhận của bà Bùi Thị Thơm, Phó Chủ tịch BCH Trung ương Hội NDVN tại Đại hội Đại biểu Hội Nông dân tỉnh Thừa Thiên Huế nhiệm kỳ 2023-2028 diễn ra trong 2 ngày 19 và 20/9.
Bà Bùi Thị Thơm, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Tham dự và chỉ đạo Đại hội có bà Bùi Thị Thơm, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội NDVN; ông Phan Ngọc Thọ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế. Cùng dự đại hội có ông Nguyễn Quang Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh; Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng; nguyên lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh qua các thời kỳ và 286 đại biểu đại diện cho gần 85.000 hội viên nông dân trên địa bàn tỉnh.

Đây là sự kiện chính trị quan trọng của giai cấp Nông dân và cán bộ, hội viên nông dân trong tỉnh, cũng là dịp để tuyên truyền nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò, nhiệm vụ của giai cấp Nông dân, của Hội Nông dân trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới.

Các đại biểu tham dự Đại hội

Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Sáng tạo - Hợp tác - Phát triển”, Đại hội Đại biểu Hội Nông dân tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ X có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá tình hình, kết quả công tác Hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ 2018 - 2023; đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2023 – 2028. Theo đó, trong nhiệm kỳ 2018 – 2023, công tác Hội và phong trào nông dân trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đã đạt được nhiều kết quả nổi bật. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Hội Nông dân các cấp có nhiều đổi mới, sáng tạo, có trọng tâm, trọng điểm, sát cơ sở. Cụ thể, công tác phát triển hội viên đã gắn với phát thẻ hội viên nhằm tăng cường quản lý và nâng cao ý thức, trách nhiệm của hội viên; Chất lượng hội viên từng bước được nâng lên. Tổng số hội viên nông dân hiện có 84.707 hội viên. Các cấp Hội tiếp tục đổi mới hình thức sinh hoạt chi, tổ hội theo hướng xây dựng các chi hội nghề nghiệp, tổ hội nghề nghiệp gắn với sản xuất và đời sống của hội viên, nông dân. Kết quả, đã thành lập được 27 chi hội Nông dân nghề nghiệp với 408 thành viên, đạt 100% và 393 tổ Hội Nông dân nghề nghiệp với 2.685 thành viên, đạt 100% chỉ tiêu nghị quyết đề ra.

Hội Nông dân tỉnh Thừa Thiên Huế nhận Bằng khen của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.

Phát biểu và chỉ đạo Đại hội, bà Bùi Thị Thơm - Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội NDVN đã ghi nhận những thành quả đạt được suốt nhiệm kỳ qua của Hội Nông dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã biết nắm bắt lợi thế của vùng đất di sản để phát triển mang dấu ấn riêng  từ chính sức mạnh nội sinh là con người Thừa Thiên Huế có truyền thống hiếu học, dám nghĩ, dám làm; cần cù, sáng tạo trong lao động sản xuất; có tinh thần đoàn kết, tính cộng đồng cao, giàu lòng nhân ái. Những giá trị đó đã kết tinh trở thành truyền thống tốt đẹp, phản ánh đất và người Thừa Thiên Huế, làm cho mỗi người sống trên mảnh đất Thừa Thiên Huế thấy tự hào, yêu mến quê hương, đem hết sức lực và tài năng cống hiến, đây chính là động lực quan trọng góp phần đẩy mạnh phát triển KT- XH của tỉnh, xây dựng quê hương Thừa Thiên Huế càng giàu đẹp, văn minh hiện đại.

Tại Đại hội, Phó Chủ tịch Ban chấp hành Trung ương Hội NDVN cũng đã có những định hướng, gợi mở rất thiết thực cho Hội Nông dân tỉnh Thừa Thiên Huế về một số vấn đề cần quan tâm để Đại hội và các cấp Hội Nông dân của tỉnh Thừa Thiên Huế đưa vào chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội trong thời gian tới.

Ông Phan Ngọc Thọ - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, ông Phan Ngọc Thọ - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã chúc mừng và biểu dương những thành tựu, kết quả đạt được của các cấp Hội Nông dân tỉnh Thừa Thiên Huế. “Phong trào nông dân và hoạt động của các cấp Hội Nông dân đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Các cấp Hội đã tiếp tục phát huy vai trò trung tâm, nòng cốt trong các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào nông dân thi đua sản xuất đã tạo động lực thúc đẩy mạnh mẽ thi đua lao động sản xuất, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ứng dụng các tiến bộ khoa học - kỹ thuật, công nghệ mới trong nông nghiệp, qua đó, xuất hiện ngày càng nhiều điển hình nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, nhiều mô hình kinh tế có hiệu quả, giúp nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp, tăng thu nhập cho nhiều hộ gia đình.

Nhân dịp này, cho phép tôi thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy cảm ơn Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam thời gian qua đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các phong trào của giai cấp Nông dân và Hội Nông dân tỉnh Thừa Thiên Huế và rất mong tiếp tục được đón nhận sự quan tâm của các đồng chí trong nhiệm kỳ tới", Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế nhấn mạnh.

Theo báo cáo tại Đại hội, một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt mọi hoạt động của Hội là phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” được đánh giá và ghi nhận cao. Phong trào đã thu hút hơn 53.000 hộ hội viên, nông dân đăng ký và có hơn 31.000 hộ được công nhận đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, đạt 122,9% chỉ tiêu do Đại hội IX đề ra. Với nhiều cách làm sáng tạo, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất, nhiều nông dân sản xuất giỏi đã thành công trong các mô hình kinh tế hiệu quả, đồng thời, giúp đỡ những hộ còn nghèo vươn lên thoát nghèo trên địa bàn. Đây là phong trào lớn của Hội, có tầm ảnh hưởng sâu rộng và thu hút đông đảo hội viên, nông dân tham gia trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới. Số lượng hội viên, nông dân đăng ký đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi ngày càng tăng.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao bức trướng đến Đại hội Hội Nông dân tỉnh lần thứ X 

Từ các gương điển hình làm kinh tế giỏi hướng đến mở rộng, liên kết phát triển thành các mô hình kinh tế tập thể để cùng đoàn kết, chia sẻ với nhau trong quá trình sản xuất. Hội Nông dân các cấp đã vận động hội viên nông dân tham gia, thành lập 10 Hợp tác xã nông nghiệp với 267 thành viên, đạt 50% chỉ tiêu và 83 tổ hợp tác với 682 thành viên, đạt 166%. Nâng tổng số toàn tỉnh hiện có 317 HTX với 228 HTX nông, lâm, ngư nghiệp.

Nhiệm kỳ qua, Hội Nông dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã chỉ đạo triển khai thực hiện tốt phong trào thi đua "Nông dân Thừa Thiên Huế chung sức xây dựng nông thôn mới" đến các cấp Hội Nông dân trong tỉnh và đã được đông đảo hội viên, nông dân, đồng tình hưởng ứng. Điều đó được chứng thực qua con số khá ấn tượng: Các cấp Hội đã vận động, hướng dẫn, hỗ trợ hội viên, nông dân tích cực thực hiện các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới. Hội viên, nông dân đã đóng góp 101 tỷ đồng, 669.309 ngày công và 1.000 hộ nông dân hiến 605.515m2 đất xây dựng cơ sở hạ tầng và các công trình phúc lợi ở nông thôn; có 84.453 hộ nông dân đạt gia đình văn hóa hằng năm; 289.644 lượt hộ hội viên nông dân sản xuất, kinh doanh nông sản, thực phẩm đăng ký, cam kết đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, đạt 103%; xây dựng được 632 mô hình bảo vệ môi trường, đạt 175,6% và có 355.213 lượt hội viên tham gia bảo hiểm y tế, đạt 100% chỉ tiêu nghị quyết. Hội Nông dân tỉnh tổ chức 54 buổi tập huấn, 4 hội thi về bảo vệ môi trường nông thôn, xây dựng nông thôn mới; phối hợp triển khai 2 dự án bảo vệ môi trường nông thôn.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình trao bằng khen của UBND tỉnh cho các điển hình tiên tiến. Ảnh: Thái Sơn

 

Lãnh đạo T.Ư Hội Nông dân Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế chúc mừng Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ X, nhiệm kỳ 2023-2028

Đại hội Đại biểu Hội Nông dân Thừa Thiên Huế đã bầu 29 người vào Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh; ông Nguyễn Chí Quang tái đắc cử Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2023-2028.