Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển

Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2023 – 2028 tiến hành phiên thứ nhất

Bùi Ánh - 17:52 27/09/2023 GMT+7
(Tapchinongthonmoi.vn) - Chiều 27/9, Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Nghệ An lần thứ X, nhiệm kỳ 2023-2028 tiến hành phiên thứ nhất. Đại hội đã diễn ra trang trọng, nghiêm túc và có nhiều nội dung đóng góp quan trọng.

Tham dự phiên họp thứ Nhất có bà Nguyễn Thị Vân Anh - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Hội NDVN; ông Lê Xuân Trường - Ủy viên Ban Chấp hành, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương Hội NDVN và lãnh đạo các ban của Tỉnh ủy Nghệ An.

Dự Đại hội có 303/304 đại biểu chính thức đại diện cho gần 500 nghìn cán bộ, hội viên nông dân trên toàn tỉnh Nghệ An.

Các đại biểu tham dự đại hội tại phiên thứ nhất

Phát biểu tại phiên làm việc thứ nhất Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Nghệ An, ông Nguyễn Quang Tùng – Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nghệ An nhấn mạnh, "Các nội dung phiên thứ nhất nhiều và rất quan trọng, quyết định đến thành công của Đại hội. Vì vậy, tôi đề nghị các đại biểu phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung thảo luận, đóng góp các ý kiến, thống nhất các nội dung để góp phần thành công Đại hội".

Tại phiên thứ nhất, Đại hội đã bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu; thông qua chương trình, nội quy Đại hội; nghe các báo cáo: Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội; Báo báo kết quả thực hiện các chỉ tiêu nhiệm kỳ IX và dự kiến chỉ tiêu nhiệm kỳ X; Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2018-2023;  Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII và Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam (sửa đổi).

Ông Nguyễn Quang Tùng – Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nghệ An phát biểu tại phiên làm việc thứ nhất

Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2018-2023 khẳng định: Nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành đã nêu cao tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch phù hợp với thực tiễn. Công tác Hội và phong trào nông dân ngày càng phát triển, thu hút đông đảo nông dân tham gia thực hiện, góp phần hoàn thành và hoàn thành vượt mức 13/13 chỉ tiêu đại hội.

Với tinh thần dân chủ, nghiêm túc, trách nhiệm, Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu 100% đại biểu thống nhất bầu Đoàn chủ tịch Đại hội Hội Nông dân tỉnh Nghệ An thứ X gồm 7 đồng chí; 100% đại biểu thống nhất bầu Đoàn thư ký Đại hội gồm 2 đồng chí;đại hội cũng đã nhất trí bầu Ban thẩm tra tư cách đại biểu Đại hội hội gồm 5 đồng chí.

Dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Đại hội đã diễn ra nghiêm túc và có nhiều nội dung đóng góp quan trọng. Đại hội cũng đã lắng nghe trình bày báo cáo Đề án nhân sự Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 40 đồng chí. 

Các đại biểu thông qua nhiều nội dung quan trọng tại phiên làm việc thứ nhất Đại hội Hội Nông dân tỉnh Nghệ An lần thứ X

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Nghệ An đã xây dựng và ban hành 8 đề án; 30 chương trình, 202 kế hoạch, 42 hướng dẫn và hàng trăm văn bản khác để lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác xây dựng Hội.

Ngày mai (28/9), phiên chính thức Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Nghệ An lần thứ X, nhiệm kỳ 2023-2028 sẽ được tổ chức tại Thành phố Vinh (Nghệ An).