Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển

Ra mắt "Chi hội Nông dân nghề nghiệp sản xuất và tiêu thụ rươi, cáy an toàn" ở Hải Dương.

Bùi Hải Hưng - 14:22 28/02/2024 GMT+7
(Tapchinongthonmoi.vn) - Hội Nông dân xã Quang Trung, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương tổ chức hội nghị ra mắt “Chi hội Nông dân nghề nghiệp sản xuất và tiêu thụ rươi, cáy an toàn” thôn Tứ Hạ với 47 thành viên vào ngày 24/02/2024.
Ông Trịnh Văn Hưng (ngoài cùng bên trái) - Chủ tịch Hội Nông dân huyện Tứ Kỳ tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành “Chi hội Nông dân nghề nghiệp sản xuất và tiêu thụ rươi, cáy an toàn” thôn Tứ Hạ.

Ông Trịnh Văn Hưng - Chủ tịch Hội Nông dân huyện Tứ Kỳ cho biết: Rươi, cáy là một trong những sản phẩm chủ lực và đặc sản của xã Quang Trung, huyện Tứ Kỳ. UBND xã Quang Trung đã quy hoạch vùng sản xuất rươi, cáy tại 4 thôn: An Hộ, An Hưng, An Vĩnh, Tứ Hạ với diện tích 375,887ha. Hiện nay, tại 4 thôn đã hình thành các vùng sản xuất rươi, cáy và từng bước mở rộng diện tích khai thác con thủy đặc sản có giá trị kinh tế cao.

Thôn Tứ Hạ với diện tích quy hoạch là 34,697ha, hiện đã có 47 hộ gia đình tiến hành cải tạo và đưa vào khai thác rươi, cáy với diện tích 7,8ha mang lại giá trị kinh tế cao gấp nhiều lần trồng lúa.

Các hội viên nông dân tham dự ra mắt “Chi hội Nông dân nghề nghiệp sản xuất và tiêu thụ rươi, cáy an toàn” thôn Tứ Hạ.

Tại buổi ra mắt, các hội viên nông dân trong chi hội đã thông qua quyết định thành lập, phân công Ban Chấp hành Chi hội và thông qua quy chế hoạt động. Tham gia Chi hội là những hội viên nông dân trong thôn cùng sản xuất rươi, cáy và có những điểm chung về tư liệu sản xuất, phương thức tổ chức, thu hoạch, chế biến, bảo quản và tiêu thụ sản phẩm. Chi hội hoạt động trên nguyên tắc tự nguyện, quản lý dân chủ và bình đẳng, tự chịu trách nhiệm và cùng có lợi.

 Chi hội ra đời có ý nghĩa quan trọng trong tập hợp những hộ cải tạo ruộng, đầm để khai thác rươi, cáy; hỗ trợ nhau về ngày công, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, thông tin kỹ thuật trong chăm sóc khai thác và tiêu thụ sản phẩm; phát huy tinh thần đoàn kết và sức mạnh liên kết sản xuất tập thể, tạo cơ chế liên kết trong sản xuất kinh doanh theo chuỗi giá trị, nâng cao sức cạnh tranh, tạo tiền đề cho việc thành lập các tổ hợp tác, hợp tác xã, góp phần thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước trong việc xây dựng các mô hình kinh tế tập thể, sản phẩm OCOP ở địa phương.

Theo ông Trịnh Văn Hưng, các mô hình triển khai trên địa bàn huyện đều được Hội Nông dân huyện Tứ Kỳ hỗ trợ, tạo điều kiện tổ chức hội nghị ra mắt, phối hợp tập huấn khoa học kỹ thuật cho hội viên tham gia. Trong thời gian tới, Hội Nông dân huyện Tứ Kỳ sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động nông dân các địa phương có truyền thống sản xuất xây dựng các mô hình mới đảm bảo hiệu quả, thiết thực.