Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển

Thanh Hóa: Hướng dẫn nông dân phân loại, xử lý rác thải hữu cơ thành phân bón

Bùi Ánh - Lương Hà - 07:45 25/04/2024 GMT+7
(Tapchinongthonmoi.vn) - Ngày 24/4, Hội Nông dân (HND) tỉnh Thanh Hóa tổ chức lớp tập huấn công tác bảo vệ môi trường và hướng dẫn phân loại, xử lý rác thải hữu cơ thành phân bón cho cán bộ, hội viên nông dân, tổ tự quản bảo vệ môi trường, hộ sản xuất kinh doanh giỏi trên địa bàn huyện Hoằng Hóa.
Toàn cảnh buổi tập huấn

Tại lớp tập huấn, các học viên được báo cáo viên phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Hoằng Hóa giới thiệu một số nội dung về Luật bảo vệ môi trường và các quy định về  bảo vệ môi trường đô thị, nông thôn; chủ trương, đường lối của Đảng, chính ách, pháp luật của Nhà nước và của HND Việt Nam về nâng cao trách nhiệm của tham gia bảo vệ môi trường nông thôn và chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu. Bên cạnh đó, các học viên còn được thông tin thêm về thực trạng, giải pháp trong công tác bảo môi trường hiện nay; vai trò của hội nông dân, tổ tự quản tham gia bảo vệ môi trường... 

Sau buổi tập huấn mỗi hội viên là một tuyên truyền viên tích cực trong công tác bảo vệ môi trường

Sau lớp tập huấn, cán bộ, hội viên nông dân trên địa bàn huyện sẽ là những tuyên truyền viên tích cực phổ biến trong hội viên, nông dân và nhân dân ở cơ sở trong việc bảo vệ tài nguyên môi trường xanh - sạch - đẹp và bền vững góp phần xây dựng nông thôn mới văn minh, hiện đại.
Năm 2024, HND tỉnh Thanh Hóa sẽ tổ chức 10 lớp tập huấn bảo vệ môi trường tại 10 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.