Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển

Tiếp tục đổi mới toàn diện để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

Thành Đạt - 13:12 28/12/2022 GMT+7
Đó là ý kiến chỉ đạo của ông Lương Quốc Đoàn – Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch BCH T.Ư Hội Nông dân Việt Nam tại Hội nghị Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh Hưng Yên lần thứ 12, nhiệm kỳ 2018 – 2023 được tổ chức ngày 27/12/2022, tại Hưng Yên.
Ông Lương Quốc Đoàn - Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch BCH T.Ư Hội Nông dân Việt Nam phát biểu tại Hội nghị.

Cùng dự Hội nghị có ông Nguyễn Hữu Nghĩa - Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo HĐND tỉnh, các ban xây dựng Đảng của tỉnh; lãnh đạo Hội Nông dân các cấp của tỉnh Hưng Yên. Hội nghị nhằm tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2023.

Theo báo cáo của Hội Nông dân (ND) tỉnh Hưng Yên, năm 2022, các cấp Hội tỉnh Hưng Yên đã tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tuyên truyền, vận động cán bộ hội viên nông dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của Hội cấp trên, bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh để phát động các phong trào thi đua yêu nước, đạt được những kết quả tích cực:

Cán bộ, hội viên nông dân tỉnh Hưng Yên đã thực hiện tốt các chỉ đạo của T.Ư Hội NDVN, của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Hưng Yên về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; triển khai có hiệu quả các phong trào hoạt động do Hội và các cấp, các ngành phát động. Công tác vận động nông dân phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và giảm nghèo bền vững được các cấp Hội Nông dân trong tỉnh triển khai qua việc chú trọng thực hiện có hiệu quả phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”. Các hoạt động hỗ trợ nông dân như vốn, chuyển giao KHKT, dạy nghề, vật tư nông nghiệp, hướng dẫn nông dân xây dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng khoa học công nghệ mới theo chuỗi giá trị đạt tiêu chuẩn chất lượng từ đó tạo động lực thúc đẩy phong trào phát triển cả về bề rộng và chiều sâu.

Trong năm đã có 73.580 hộ đạt hộ sản xuất kinh doanh giỏi, có 152.324 lượt hội viên nông dân sản xuất kinh doanh nông sản, thực phẩm đăng ký, cam kết đảm bảo an toàn VSTP; phối hợp giúp đỡ 1.050 hộ thoát nghèo; hỗ trợ các hộ khó khăn trên 4.842 triệu đồng tiền mặt; 6.875 ngày công; cây, con, lương thực trị giá trên 4.220 triệu đồng và có 18 Câu lạc bộ sản xuất, kinh doanh giỏi được thành lập.

Công tác vận động nông dân tích cực thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và bảo vệ môi trường được các cấp Hội ND trong tỉnh chú trọng thực hiện, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh đã vận động hội viên nông dân tham gia xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn với tổng số tiền đóng góp trên 8.667 triệu đồng; 9.322 ngày công; hiến 28.940m2 đất; đường giao thông được làm mới, sửa chữa 73km; khối lượng đào đắp 4.572m3; số cầu cống đã làm mới, sửa chữa 54 chiếc...

Ban Thường vụ Hội ND tỉnh Hưng Yên đã tích cực chỉ đạo Hội Nông dân các cấp triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 04, 05, 06 của Ban Chấp hành Trung ương Hội NDVN (Khoá VII) về đẩy mạnh xây dựng chi hội Nông dân nghề nghiệp, tổ hội Nông dân nghề nghiệp; về tăng cường công tác phát triển, quản lý và nâng cao chất lượng hội viên; về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới. Năm 2022, Hội ND các cấp đã kết nạp được 3.200 hội viên mới, đạt 106% so với chỉ tiêu giao đưa tổng số hội viên trong toàn tỉnh lên 215.534 hội viên; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội và kiến thức mới cho 329 lượt cán bộ chuyên trách; cán bộ chi hội, tổ hội được bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng, phương pháp công tác Hội là 1.212 người.

Hội Nông dân các cấp trong tỉnh Hưng Yên ký giao ước thi đua năm 2023.

Công tác Thi đua - khen thưởng được Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Hưng Yên phát động, triển khai ngay từ đầu năm bằng việc phối hợp tổ chức ký kết giao ước thi đua với các đơn vị trong khối, chủ trì hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2022 giữa Hội Nông dân các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh... Qua triển khai đã có nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc được các cấp biểu dương, khen thưởng, điển hình là: Có 1 hội viên nông dân vinh dự được Chủ tịch Nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba; có 4 nông dân vinh dự được Ban Chấp hành Trung ương Hội tặng Bằng khen; có 2 trong tổng số 100 "Nông dân Việt Nam xuất sắc” năm 2022 đến từ 63 tỉnh, thành phố trong cả nước... Bên cạnh đó các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị quan trọng được các cấp Hội ND tỉnh triển khai đạt kết quả, tiêu biểu như: Hội thi ”Nhà  nông đua tài” cấp tỉnh lần thứ V năm 2022, tham gia và đạt giải Hội thi Nhà nông đua tài toàn quốc” lần thứ V năm 2022 tại TP. Hải Phòng; Hội thi ”Nông dân tìm hiểu pháp luật” năm 2022 ...

Việc đổi mới và nâng cao hiệu quả các hoạt động tư vấn, hỗ trợ, dịch vụ, đào tạo nghề cho nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh được các cấp Hội trong tỉnh chú trọng thực hiện, Ban Thường vụ Hội ND tỉnh đã tích cực chỉ đạo Hội ND các cấp tăng trưởng nguồn vốn từ ngân sách và huy động hội viên nông dân tiết kiệm xây dựng nguồn vốn cho Quỹ HTND các cấp trong tỉnh. Kết quả, năm 2022 đã tăng trưởng được 8.211,34 triệu đồng, đạt 182,5% kế hoạch giao.

Ngoài ra, Ban Thường vụ Hội ND tỉnh Hưng Yên đã phối hợp với các ngành chức năng và tham mưu giúp Tỉnh tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh với nông dân năm 2022. Tổ chức nhiều các hoạt động như quảng bá và tiêu thụ sản phẩm; công tác tư vấn, phổ biến giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý và các hoạt động khác được các cấp Hội Nông dân trong tỉnh thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ, đạt kết quả cao, mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho hội viên, nông dân trong tỉnh….

Phát biểu tại hội nghị, ông Lương Quốc Đoàn - Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch BCH T.Ư Hội NDVN ghi nhận và đánh giá cao những kết quả công tác Hội và phong trào nông dân tỉnh Hưng Yên đã đạt được trong thời gian qua, khẳng định sự đóng góp của cán bộ, hội viên, nông dân vào kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và thành tích chung của Hội Nông dân Việt Nam năm 2022.

Trao bằng khen cho cá nhân, tập thể điển hình.

Để công tác Hội và phong trào nông dân năm 2023 và những năm tiếp theo hoạt động ngày càng hiệu quả, Chủ tịch Lương Quốc Đoàn nhấn mạnh các cấp Hội Nông dân trong tỉnh Hưng Yên cần tập trung làm tốt một số việc:

Thứ nhất, tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền vận động để các chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước, của Hội NDVN đến với đông đảo hội viên nông dân một cách thiết thực, hiệu quả nhất. Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, thông qua các hoạt động thiết thực để mang lại quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho hội viên, nông dân.

Thứ hai, đổi mới phương pháp tập hợp hội viên nông dân trên cơ sở gắn với quyền và lợi ích hợp pháp của hội  viên nông dân, lấy lợi ích chính đáng và giải quyết những khó khăn, bức xúc của nông dân  làm nội dung hoạt động của Hội. Đổi mới mạnh mẽ, toàn diện, đồng bộ nội dung, phương thức  và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động thông qua việc củng cố chi, tổ hội nông dân nghề nghiệp đã có, đẩy mạnh xây dựng chi, tổ hội nông dân nghề nghiệp mới. Thực hiện tốt công tác tổ chức cán bộ, không ngừng củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy từ tỉnh đến cơ sở theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, bồi dưỡng, đào tạo cán bộ hội các cấp đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thứ ba, tập trung nâng cao chất lượng phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, tham gia tích cực các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ, Trung ương MTTQ Việt Nam, Tỉnh ủy, UBND tỉnh phát động. Các cấp Hội ND tỉnh Hưng Yên  cần tập trung chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng phong trào, thể hiện rõ hơn vai trò của tổ chức Hội trong hướng dẫn nông dân phát triển  các hình thức kinh tế tập thể, hợp tác trong sản xuất kinh doanh, nòng cốt là các hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi. Hội cần có trách nhiệm trong việc hỗ trợ các hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi duy trì, phát huy, phát triển mạnh  thông qua các hoạt động tư vấn, hỗ trợ. Trong phát triển kinh tế nông nghiệp, phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi phải là phong trào mũi nhọn, hàng đầu, cần thường xuyên tổ chức cho hội viên nông dân tham quan học tập, trao đổi kinh nghiệm làm ăn, ứng dụng các tiến bộ KHKT vào sản xuất. Hội ND các cấp trong tỉnh phải trở thành cầu nối, tạo dựng niềm tin giữa những người nông dân, các hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi  với doanh nghiệp, HTX, với nhà khoa học để tạo mối liên kết bền vững trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới.

Thứ tư, Hội ND tỉnh cần đẩy mạnh tổ chức các hoạt động tư vấn, dịch vụ hỗ trợ hội viên nông dân sản xuất, kinh doanh, phát triển các hình thức kinh tế tập thể. Đó là tư vấn trợ giúp pháp lý; hỗ trợ về vốn, dạy nghề, chuyển giao KHKT, chuyển đổi số trong nông nghiệp; về kết nối; hỗ trợ vật tư đầu vào; xây dựng thương hiệu và tiêu thụ nông sản... Xây dựng nhiều mô hình liên kết giữa doanh nghiệp với người dân để phát triển vùng nguyên liệu, tạo ra những sản phẩm chủ lực có chất lượng cao phục vụ cho chế biến và xuất khẩu.

Thứ năm, Hội ND tỉnh Hưng Yên cần thực hiện và chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội, tích cực nắm bắt tình hình thực tiễn đời sống, tâm tư, nguyện vọng của hội viên, nông dân, kịp thời, trực tiếp tham mưu, phối hợp tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền trong việc giải quyết, tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn trong đời sống và sản xuất, kinh doanh của hội viên nông dân. Tham gia thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở góp phần xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; củng cố liên minh công nhân, nông dân, trí thức thông qua các hoạt động liên kết, hợp tác sản xuất, kinh doanh.

Thứ sáu, Ban Chấp hành Hội ND tỉnh Hưng Yên tập trung chỉ đạo công tác chuẩn bị, tổ chức tốt Đại hội các cấp, trong đó cần đặc biệt quan tâm đến công tác văn kiện và nhân sự của Đại hội. Văn kiện Đại hội phải bám sát nghị quyết của BCH Đảng bộ tỉnh, chiến lược phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, của Hội NDVN. Công tác nhân sự cần chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng, đúng quy trình, quy định, thu hút được nguồn nhân lực có chất lượng để bầu vào BCH Hội ND các cấp. Đại hội Hội ND các cấp phải thực sự trở thành ngày hội  của tổ chức Hội ND và giai cấp Nông dân.

Cũng tại Hội nghị, Hội ND các huyện, thị xã, thành phố đã ký giao ước thi đua 2023. Nhân dịp này, có 2 tập thể, 2 cá nhân điển hình tiên tiến tiêu biểu trong các phong trào thi đua tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2022 được Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng Bằng khen; Hội Nông dân tỉnh cũng khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022.