Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển

TP.HCM và 6 tỉnh Duyên hải Nam Trung bộ sẽ thành lập Hội đồng điều phối liên kết vùng

07:46 17/04/2023 GMT+7
Thành phố Hồ Chí Minh và 6 tỉnh Duyên hải Nam Trung bộ cùng cam kết tiếp tục đẩy mạnh hợp tác, phát triển 5 lĩnh vực trọng tâm. Đây là nội dung tại Hội nghị Tổng kết Chương trình hợp tác phát triển kinh tế- xã hội giữa Thành phố Hồ Chí Minh với các tỉnh khu vực Duyên hải Nam Trung bộ vừa diễn ra tại tỉnh Khánh Hòa

Những năm qua, thành phố Hồ Chí Minh và 6 tỉnh Duyên hải Nam Trung bộ từ Quảng Ngãi đến Bình Thuận đã ký kết, triển khai nhiều chương trình hợp tác trong nhiều lĩnh vực, góp phần phát triển kinh tế- xã hội các địa phương, đóng góp vào sự phát triển chung của cả nước. Thành phố Hồ Chí Minh đã hỗ trợ các tỉnh Duyên hải Nam Trung bộ quảng bá, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Hàng loạt doanh nghiệp của thành phố Hồ Chí Minh đã và đang đầu tư, xây dựng nhiều dự án tại 6 tỉnh này, góp phần nâng cao chỉ số sản xuất công nghiệp bình quân 10 năm qua của cả vùng đạt hơn 10%/năm. Tuy nhiên, kết quả hợp tác giữa thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương Duyên hải Nam Trung vẫn còn nhiều hạn chế, chưa phát huy hết thế mạnh của các địa phương.

Lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh và 6 tỉnh vùng Duyên hải Nam Trung bộ ký biên bản ghi nhớ

Giai đoạn 2023-2025, thành phố Hồ Chí Minh và 6 tỉnh vùng Duyên hải Nam Trung bộ thống nhất phối hợp, mở rộng hợp tác 5 lĩnh vực trọng tâm về du lịch, thương mại, công nghiệp, nông nghiệp, chuyển đổi số. Cụ thể, các địa phương phối hợp tổ chức diễn đàn, hội thảo, hội chợ triển lãm, tổ chức sự kiện và lễ hội, liên kết hình thành các trung tâm du lịch biển quốc tế; kết nối cung - cầu, xúc tiến đầu tư, thu hút nhà đầu tư chiến lược lớn vào đầu tư các dự án trọng điểm có tính kết nối. Các địa phương cam kết hỗ trợ doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trong vùng, đưa sản phẩm, hàng hóa vào tiêu thụ tại hệ thống phân phối hiện đại của thành phố Hồ Chí Minh.

Thành phố Hồ Chí Minh và 6 tỉnh vùng Duyên hải Nam Trung bộ hợp tác nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm trong công tác chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số, xã hội số, đô thị thông minh, phát triển kinh tế số; Liên kết xây dựng vùng sản xuất an toàn, đặc hữu có khả năng chống chịu cao với thời tiết cực đoan, thích ứng hiệu quả với biến đổi khí hậu... Ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh cho biết, địa phương đang thúc đẩy hợp tác với các vùng kinh tế. Đối với vùng Duyên hải Nam Trung bộ, Thành phố Hồ Chí Minh tán thành đề xuất của các địa phương thành lập Hội đồng điều phối liên kết vùng để triển khai liên kết:        

 “Hợp tác giữa Thành phố Hồ Chí Minh với các vùng rất quan trọng, giúp cho Thành phố Hồ Chí Minh có thể cải thiện và thúc đẩy các hoạt động kinh tế xã hội trước mắt cũng như lâu dài. Ví dụ như hoạt động đầu tư, xúc tiến thương mại, du lịch, thúc đẩy tiêu dùng của thành phố. Đặc biệt, trong bối cảnh tăng trưởng của Thành phố Hồ Chí Minh đang giảm sâu ở Quý I, chúng tôi rất kỳ vọng những hoạt động này sẽ góp phần củng cố, thúc đẩy các động lực tăng trưởng của Thành phố Hồ Chí Minh trong ngắn hạn cũng như trong dài hạn”- ông Phan Văn Mãi nói./.

Theo VOV

TỪ KHÓA #đầu tư