Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển

T.Ư Hội NDVN và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng: Giúp nông dân phát triển KTXH gắn với bảo vệ biên giới Tổ quốc

21:25 24/06/2019 GMT+7
Chiều 24.6.2019, tại Hà Nội, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (T.Ư Hội NDVN) và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2011-2018 và Ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2019-2025. Đồng chí Thào Xuân Sùng, Bí thư Đảng

Chiều 24.6.2019, tại Hà Nội, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (T.Ư Hội NDVN) và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2011-2018 và Ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2019-2025.

Đồng chí Thào Xuân Sùng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch BCH T.Ư Hội NDVN và Trung tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Ủy viên Quân ủy T.Ư, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng chỉ trì Hội nghị.

Đồng chí Thào Xuân Sùng, Chủ tịch BCH T.Ư Hội NDVN phát biểu tại Hội nghị. Ảnh Trần Quảng

4.000 tổ chức Hội, chi Hội ND cơ sở được kiện toàn

Trong 7 năm qua, T.Ư Hội NDVN và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã chỉ đạo, hướng dẫn các cấp HND và Bộ chỉ huy Biên phòng các tỉnh, thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, nông dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ quản lý, bảo vệ an ninh biên giới Tổ quốc; giáo dục truyền thống cách mạng của giai cấp nông dân và Quân đội nhân dân Việt Nam.

Cụ thể, 2 bên đã phối hợp tuyên truyền được hơn 111.000 buổi cho gần 7,5 triệu lượt người; củng cố kiện toàn hơn 4.000 tổ chức Hội, chi Hội nông dân cơ sở;  tham mưu xóa 762 thôn, bản trắng đảng viên, phát triển được gần 23.000 đảng viên mới; tổ chức mở 1.294 lớp bồi dưỡng về kiến thức quản lý nhà nước, công tác Hội, công tác vận động quần chúng cho 62.342 cán bộ thôn, bản, cán bộ Hội Nông dân cơ sở, cán bộ BĐBP tăng cường xã biên giới.

Bên cạnh đó, gắn phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với 3 phong trào thi đua do T.Ư Hội phát động như: phong trào nông dân thi đua xây dựng NTM; phong trào nông dân thi đua SXKD giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững; phong trào nông dân tham gia đảm bảo quốc phòng, an ninh và các cuộc vận động khác do địa phương phát động. Vận động nông dân các dân tộc vùng biên giới, ven biển và hải đảo phát huy mọi tiềm năng về đất đai, lao động, nguồn vốn của địa phương đầu tư phát triển sản xuất theo mô hình kinh tế vườn đồi, kinh tế trang trại, đánh bắt, nuôi trồng thuỷ, hải sản…

Bộ đội biên phòng nhận đỡ đầu 87 xã biên giới xây dựng NTM, tiêu biểu là xã Sơn Kim 1 (Hà Tĩnh) là xã biên giới đầu tiên trong cả nước đạt chuẩn NTM. Phối hợp với các cấp, các ngành mở 2. 977 lớp tập huấn cho trên 243.000 lượt hội viên Hội Nông dân về chuyển giao khoa học kỹ thuật, các mô hình chăn nuôi, trồng trọt, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa.

Thông qua chương trình phối hợp đã tạo được sự chuyển biến tích cực về nhận thức, quan điểm và hành động của cán bộ, hội viên, nông dân, cán bộ, chiến sĩ biên phòng đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ an ninh biên giới quốc gia, tăng cường sức mạnh đoàn kết quân dân, củng cố lòng tin của cán bộ, hội viên, nông dân, cán bộ, chiến sĩ biên phòng vào sự lãnh đạo của Đảng, thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế – xã hội gắn với thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh.

5 nhiệm vụ phối hợp trong thời gian tới

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch BCH T.Ư Hội NDVN Thào Xuân Sùng đánh giá cao kết quả phối hợp giữa 2 bên trong giai đoạn 2011-2018. Thông qua chương trình phối hợp đã tạo được sự chuyển biến tích cực về nhận thức, quan điểm và hành động của cán bộ, hội viên, nông dân, cán bộ, chiến sĩ biên phòng đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ an ninh biên giới quốc gia, tăng cường sức mạnh đoàn kết quân dân, củng cố lòng tin của cán bộ, hội viên, nông dân, cán bộ, chiến sĩ biên phòng vào sự lãnh đạo của Đảng, thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế – xã hội gắn với thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh.

Hai bên Ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2019-2025. Ảnh Trần Quảng.

Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực trong thời gian tới dự báo còn nhiều diễn biến phức tạp; tình hình kinh tế – xã hội trong nước còn nhiều khó khăn, thách thức nhất là lĩnh vực nông nghiệp; đời sống của đồng bào các dân tộc vùng biên giới, ven biển và hải đảo đang gặp nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo còn cao, đồng chí Chủ tịch BCH T.Ư Hội NDVN chỉ đạo trong thời gian tới 2 bên cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

Thứ nhất, phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, về bảo vệ an ninh biên giới quốc gia, các chỉ thị, nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ  XII, trọng tâm là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “ Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Nghị quyết TW 8 khóa XII về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030 và tầm nhìn 2045; Nghị quyết Đại hội VII- Hội Nông dân Việt Nam.

Thứ hai, tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương đồng thời gắn với các Chương trình phát triển kinh tế – xã hội của địa phương với phong trào thi đua của Hội và Biên phòng phát động như: Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững; thực hiện nhiệm vụ quốc phòng an ninh và các Chương trình, dự án phát triển kinh tế biển, đảo nhằm tạo việc làm, tăng thu nhập nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nông dân.

Thứ ba, tổ chức triển khai thực hiện Chương trình phối hợp giai đoạn (2019 – 2025) đạt kết quả cao, xây dựng một số mô hình, điểm chỉ đạo thực hiện chương trình phối hợp một cách có hiệu quả và nhân ra diện rộng.

Thứ tư, phối hợp tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức cho đội ngũ cán bộ Hội cơ sở và cán bộ, chiến sỹ Bộ đội biên phòng, nhằm nâng cao trình độ, kỹ năng về công tác vận động quần chúng, báo cáo viên, tuyên truyền viên nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình hiện nay.

Thứ năm, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nắm tình hình, sơ kết rút kinh nghiệm, khắc phục những tồn tại, yếu kém trong thời gian qua.

Trung tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Ủy viên Quân ủy T.Ư, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng trao Kỷ niệm chương vì “Chủ quyền an ninh biên giới Tổ quốc” cho các cá nhân thuộc T.Ư Hội NDVN. Ảnh Trần Quảng.

Trong khuôn khổ Hội nghị, hai bên cũng đã trao Bằng khen và Kỉ niệm chương cho các tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác vận động nông dân khu vực biên giới, hải đảo đẩy mạnh sản xuất, phát triển kinh tế – xã hội gắn với nhiệm vụ bảo vệ biên giới Tổ quốc.

  Hải Quỳnh