Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển
Gần 300 điểm cầu dự Hội nghị tập huấn về kế hoạch và hướng dẫn Đại hội Hội Nông dân các cấp nhiệm kỳ 2023-2028 và công tác kiểm tra, giám sát năm 2022
Kiều Anh - 21:01 28/10/2022 GMT+7
(Tapchinongthonmoi.vn) - Ngày 28/10, tại Hà Nội, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (NDVN) tổ chức "Hội nghị tập huấn, triển khai kế hoạch và hướng dẫn Đại hội Hội Nông dân các cấp nhiệm kỳ 2023-2028 và công tác kiểm tra, giám sát năm 2022”.
Đồng chí Phạm Tiến Nam - Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội NDVN phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Ảnh: Trần Quảng

Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại điểm cầu Trụ sở Trung ương Hội NDVN và được kết nối trực tuyến tới gần 300 điểm cầu tại Hội ND các  tỉnh, thành phố và Hội ND các huyện, thị xã trên cả nước. Đây là hội nghị trực tuyến có quy mô tổ chức lớn nhất từ trước đến nay với gần 8.000 đại biểu tham dự.

Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Phạm Tiến Nam - Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội NDVN. Tham dự hội nghị tại điểm cầu Trung ương Hội NDVN có các đồng chí Thường trực T.Ư Hội, lãnh đạo các ban, đơn vị và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức thuộc Trung ương Hội NDVN.

Về phía điểm cầu địa phương, tham dự có các đồng chí lãnh đạo, các cán bộ, công chức, viên chức của Hội Nông dân của tỉnh, thành phố, huyện/thị và cơ sở…

Công tác chuẩn bị Đại hội cần đúng tiến độ và chất lượng

Thực hiện triển khai kế hoạch số 593-KH/HNDTW ngày 12/10/2022, Ban Thường vụ Trung ương Hội NDVN tổ chức tập huấn, triển khai kế hoạch và hướng dẫn "Đại hội Hội ND các cấp nhiệm kỳ 2023-2028 và công tác kiểm tra, giám sát năm 2022” nhằm giúp cho cán bộ Hội Nông dân các cấp nắm vững kế hoạch và các hướng dẫn Đại hội Hội ND các cấp, nhất là công tác chuẩn bị Đại hội Hội các cấp, công tác tổ chức xây dựng Hội, công tác thi đua khen thưởng, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỉ luật của Hội. Đồng thời, nâng cao năng lực, kỹ năng, nghiệp vụ công tác Hội đối với cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng Hội, công tác thi đua khen thưởng, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Hội Nông dân các tỉnh, thành phố.

Đồng chí Phạm Xuân Hồng - Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Hội NDVN trình bày về kế hoạch và các nội dung của Đại hội HND các cấp

Đồng chí Phạm Xuân Hồng - Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Hội NDVN trình bày các nội dung như: Hướng dẫn công tác nhân sự Đại hội Hội Nông dân cấp tỉnh, huyện, cơ sở nhiệm kỳ 2023-2028; hướng dẫn về công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Hội Nông dân cấp tỉnh, huyện và cơ sở, nhiệm kỳ 2023-2028; Kế hoạch tổ chức Đại hội Hội Nông dân các cấp và Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028. 

Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức lưu ý công tác nhân sự nhiệm kỳ 2023-2028 phải thực hiện đúng quy định, quy trình, tiêu chuẩn, đảm bảo chất lượng, số lượng và cơ cấu hợp lý, có tính kế thừa, ổn định, đổi mới và phát triển, chú trọng cán bộ trưởng thành từ thực tiễn phong trào nông dân, từ cơ sở; tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, uy tín, thực sự trong sạch, có năng lực lãnh đạo đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Bầu đoàn đại biểu dự đại hội cấp trên đảm bảo tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng, gồm những đồng chí tiêu biểu, đại diện cho trí tuệ của tổ chức Hội, có khả năng đóng góp vào sự thành công của đại hội.

Việc chuẩn bị và tiến hành Đại hội Hội Nông dân các cấp phải nghiêm túc, trang trọng, đúng tiến độ, coi trọng chất lượng, bảo đảm an toàn, thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm, không phô trương hình thức; phát huy trí tuệ, trách nhiệm của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và cán bộ Hội các cấp trước đại hội và phong trào nông dân cả nước.

Cán bộ, công chức, viên chức tại điểm cầu Trung ương Hội NDVN tham dự Hội nghị. Ảnh: Trần Quảng
Các đại biểu tại điểm cầu trụ sở Hội ND tỉnh Sơn La tham dự Hội nghị. 

Đồng chí Nguyễn Thị Vân Anh – Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương Hội NDVN đã trình bày các nội dung về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Hội NDVN, nhiệm kỳ 2018-2023; hướng dẫn việc lập Uỷ ban Kiểm tra Hội Nông dân các cấp nhiệm kỳ 2023-2028 (theo Hướng dẫn số 514 ngày 21/9/2022 của Ban Thường vụ Trung ương Hội về công tác nhân sự và tổ chức Đại hội Hội Nông dân cấp tỉnh, huyện và cơ sở nhiệm kỳ 2023-2028, phần III về nhân sự Uỷ ban Kiểm tra, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra cụ thể đối với Hội Nông dân cấp tỉnh, cấp huyện và cấp cơ sở).

Cụ thể: Đối với Hội Nông dân cấp tỉnh chủ động chuẩn bị nhân sự Ủy ban Kiểm tra (UBKT), Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm UBKT nhiệm kỳ 2023-2028 (quy trình giới thiệu nhân sự tương tự quy trình giới thiệu nguồn nhân sự tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Chủ tịch, Phó Chủ tịch).  Xây dựng đề án UBKT Hội Nông dân cấp tỉnh nhiệm kỳ 2023-2028 (không cần có số dư) theo Điều lệ Hội, đề án, hướng dẫn, quy định của Ban Thường vụ Trung ương Hội khóa VII đã ban hành.

 Đối với cấp huyện và cơ sở Hội tạm thời chưa bầu UBKT cấp huyện, cấp cơ sở, qua tổng kết, đánh giá sẽ có kiến nghị sửa đổi quy định về UBKT trong Điều lệ Hội khóa VII, khi Điều lệ khóa VIII được Đại hội VIII Hội Nông dân Việt Nam thông qua và ban hành, Ban Thường vụ Trung ương Hội sẽ có văn bản  chỉ đạo, hướng dẫn sau. Trong thời gian chưa bầu UBKT cấp huyện, cấp cơ sở khóa mới, UBKT và cán bộ Hội phụ trách công tác này vẫn tham mưu cho Ban Thường vụ Hội Nông dân cấp huyện, cấp cơ sở thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Hội theo quy định.

8 nhiệm vụ cần lưu ý để Đại hội tổ chức thành công

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Phạm Tiến Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Hội NDVN nhấn mạnh: Chúng ta đều biết Đại hội Hội Nông dân các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của các cấp Hội và giai cấp Nông dân Việt Nam, nhằm tổng kết, đánh giá việc thực hiện nghị quyết Đại hội trong nhiệm kỳ 2018-2023; Bám sát chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Hội nghị lần thứ Năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) và các Nghị quyết của BCH, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XIII) và Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp để xây dựng phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ tới; không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của tổ chức Hội, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân trong thời kỳ mới.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Trần Quảng

Để đảm bảo cho việc chỉ đạo, theo dõi nắm bắt tình hình và thông tin báo cáo cho đảm bảo, kịp thời, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội NDVN đề nghị Ban Thường vụ Hội Nông dân các tỉnh, thành phố, các Tiểu ban Đại hội thuộc Trung ương Hội lưu ý thực hiện 8 nhiệm vụ trọng tâm.

Ban Thường vụ Hội Nông dân các tỉnh, thành phố quán triệt Chỉ thị số 16 -CT/TW, ngày 10/8/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về lãnh đạo Đại hội Hội Nông dân các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028, tiếp tục tham mưu với Ban Thường vụ các tỉnh, thành ủy về lãnh đạo Đại hội Hội Nông dân các cấp, chỉ đạo Ban Thường vụ cấp ủy các cấp ban hành các văn bản chỉ đạo đại hội, quan tâm lãnh đạo chỉ đạo về chủ trương, văn kiện, nhân sự và nguồn cho đại hội. Triển khai thực hiện kế hoạch và các hướng dẫn của Ban Thường vụ Trung ương Hội, xây dựng kế hoạch và các hướng dẫn để chỉ đạo đại hội cấp dưới và kế hoạch đại hội cấp mình, báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của cấp ủy cùng cấp.

Các cấp Hội cần chuẩn bị văn kiện một cách nghiêm túc, đánh giá đúng thực chất và đầy đủ nội dung đảm bảo đúng định hướng của cấp ủy và Hội cấp trên với tinh thần đổi mới và sáng tạo.

Tiểu Ban văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc Hội NDVN lần thứ VIII sớm có hướng dẫn đề cương báo cáo chính trị cho đại hội Hội Nông dân các cấp. Về phương án nhân sự phải thực hiện đúng quy định, quy trình, tiêu chuẩn, đảm bảo chất lượng, số lượng và cơ cấu hợp lý, có tính kế thừa, ổn định và phát triển.

Căn cứ kế hoạch và các hướng dẫn của Ban Thường vụ Trung ương Hội và điều kiện cụ thể của địa phương; Ban Thường vụ Hội Nông dân cấp tỉnh quyết định việc chỉ đạo đại hội điểm của cấp huyện, cơ sở thuộc địa phương mình, lưu ý việc lựa chọn đơn vị chỉ đạo Đại hội điểm cần đảm bảo các yêu cầu và điều kiện: có sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, đội ngũ cán bộ chủ chốt của Hội có kinh nghiệm, đoàn kết, nhiệt tình, trách nhiệm, đơn vị phải luôn đạt vững mạnh về công tác Hội và phong trào nông dân… đồng thời phải báo cáo và xin ý kiến của Ban Thường vụ tỉnh, thành uỷ.

Thông tin thêm về Ủy ban kiểm tra và công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Hội, đồng chí Phạm Tiến Nam cho biết, từ đầu nhiệm kỳ Đại hội VII đến thời điểm hiện nay, Hội Nông dân các cấp đã tích cực, chủ động thực hiện Điều lệ Hội khóa VII và các Quy định, Đề án, Hướng dẫn của Trung ương Hội về việc lập Ủy ban Kiểm tra Hội Nông dân cấp tỉnh, huyện, cơ sở và thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Hội. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện Điều lệ và các quy định của Trung ương Hội nhiệm kỳ 2018-2023, thực tiễn áp dụng đã đặt ra một số vấn đề bất cập cần phải được nghiên cứu, đánh giá tổng kết và báo cáo Đại hội đại biểu toàn quốc Hội NDVN lần thứ VIII để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

“Về các ý kiến thảo luận tại Hội nghị này, Ban Tổ chức, Ủy ban Kiểm tra Trung ương Hội đã trao đổi, làm rõ nhiều vấn đề, nội dung. Đề nghị Ban Thường vụ Hội Nông dân các tỉnh, thành phố và các ban chuyên môn thuộc Trung ương Hội tiếp tục tiếp thu những vấn đề mới chưa trao đổi trong hội nghị này để báo cáo Ban Thường vụ Trung ương Hội cho ý kiến và có văn bản gửi các cấp Hội để thống nhất trong tổ chức thực hiện”  - đồng chí Phạm Tiến Nam nhấn mạnh.

TỪ KHÓA #công tác hội