Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển
Nông dân Hà Nam thu tiền tỷ nhờ ứng dụng khoa học kỹ thuật
(Tapchinongthonmoi.vn) - Thấm nhuần câu nói của Bác: “Trên mặt trận nông nghiệp, mỗi đồng bào nhà nông phải là một chiến sĩ xung phong. Chiến sĩ trước mặt trận thì xung phong giết giặc bằng súng đạn. Chiến sĩ nhà nông thì xung phong giết giặc bằng cày cuốc, nghĩa là phải xung phong tăng gia sản xuất...”, nhiều nông dân Hà Nam đã có sáng kiến hay, mạnh dạn áp dụng khoa học kỹ thuật (KHKT) trong chăn nuôi, trồng trọt quyết làm giàu trên mảnh đất quê hương.