Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển
Hiệu quả từ mô hình sản xuất tôm - lúa ở Kiên Giang
(Tapchinongthonmoi.vn) - Huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang có rất nhiều mô hình sản xuất lúa - tôm theo hướng hữu cơ gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm tiêu biểu mang lại hiệu quả kinh tế cao. Trong số này phải kể đến Hợp tác xã (HTX) nông nghiệp Nam Quý ở xã Đông Thái được thành lập vào tháng 8/2020, ban đầu chỉ có 16 thành viên, với diện tích sản xuất là 23ha, đến nay diện tích được mở rộng lên hơn 75ha.