Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển

205 người ứng cử Đại biểu Quốc hội ở các cơ quan Trung ương đạt tín nhiệm 100%

11:12 18/03/2021 GMT+7
205 người của các cơ quan Trung ương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV đều được 100% cử tri tín nhiệm giới thiệu.
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn.

Sáng nay (18/3), tại Hà Nội, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần thứ hai để thỏa thuận lập danh sách sơ bộ người của các cơ quan Trung ương ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV. Ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia chủ trì Hội nghị.

Việc giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV diễn ra từ 24/2 đến 14/3. Cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương đã tổ chức đúng, đủ các bước giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV.

205/205 người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV đều được 100% cử tri tín nhiệm giới thiệu. Trong đó có 204 người, cử tri nơi công tác bày tỏ sự tín nhiệm bằng hình thức biểu quyết giơ tay và 1 người được bày tỏ tín nhiệm bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Các cơ quan được phân bổ đại biểu đều giới thiệu đúng số lượng đại biểu Quốc hội. Riêng Các cơ quan Đảng: Được phân bổ 10 đại biểu, nhưng giới thiệu 11 người. Cá cơ quan của Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Văn phòng Quốc hội (đại biểu Quốc hội chuyên trách ở Trung ương): Được phân bổ 133 đại biểu, nhưng giới thiệu 130 người.

Qua tổng hợp Biên bản hội nghị cử tri nơi công tác và Biên bản hội nghị Ban lãnh đạo mở rộng để giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV, đến thời điểm này chưa có trường hợp nào nêu các vấn đề hoặc vụ việc liên quan đến người được giới thiệu ứng cử cần phải xác minh.

Tại Hội nghị Hiệp thương sáng nay, Chủ  tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn khẳng định, tổ chức hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND là một giai đoạn hết sức quan trọng trong quá trình tổ chức bầu cử, để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần và số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội, cũng như việc lập danh sách sơ bộ và lựa chọn, lập danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp.

Các đại biểu biểu quyết tại Hội nghị.

Tại Hội nghị này, Ban Thường trực sẽ trình bày Báo cáo tình hình, kết quả giới thiệu người của các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và một số tài liệu khác. Ông Trần Thanh Mẫn đề nghị các đại biểu dự hội nghị cho ý kiến vào các nội dung trình Hội nghị. Còn những vấn đề khác, đại biểu quan tâm, Ban Thường trực sẽ phối hợp, thống nhất với các cơ quan hữu quan để báo cáo, thông tin đầy đủ theo quy định của pháp luật…

Về một số trường hợp ứng cử đang công tác ở cơ quan này nhưng được giới thiệu ứng cử ở cơ quan khác, chia sẻ tại Hội nghị, ông Hầu A Lềnh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho biết, Văn phòng Trung ương cũng đã có thông báo về các trường hợp thuộc Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý./.