Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển

BCH T.Ư Hội NDVN: Thảo luận, quyết định ban hành 3 Nghị quyết quan trọng

22:45 23/07/2019 GMT+7
Ngày 23.7, Hội nghị BCH T.Ư Hội NDVN lần thứ 3 (khoá VII) tiếp tục chương trình thảo luận, đóng góp ý kiến cho các nội dung chương trình đã đề ra, trong đó tập trung vào 3  nội dung: Nghị quyết BCH T.Ư Hội về đẩy mạnh xây dựng chi Hội ND nghề nghiệp,

Ngày 23.7, Hội nghị BCH T.Ư Hội NDVN lần thứ 3 (khoá VII) tiếp tục chương trình thảo luận, đóng góp ý kiến cho các nội dung chương trình đã đề ra, trong đó tập trung vào 3  nội dung: Nghị quyết BCH T.Ư Hội về đẩy mạnh xây dựng chi Hội ND nghề nghiệp, tổ Hội ND nghề nghiệp; Nghị quyết BCH T.Ư Hội về phát triển, quản lý và nâng cao chất lượng hội viên; Nghị quyết BCH T.Ư Hội về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội NDVN đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới.       

Đồng chí Thào Xuân Sùng, Uỷ viên T.Ư Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch BCH T.Ư Hội NDVN và các đồng chí Phó Chủ tịch Hội chủ trì Hội nghị.

Tổng hợp sau 1 ngày làm việc, đồng chí Chủ tịch Hội NDVN cho biết: Các dự thảo báo cáo và các nghị quyết đã được Ban Thường vụ chuẩn bị kỹ. Văn bản dự thảo đã gửi đến các đồng chí UVBCH T.Ư Hội, lãnh đạo các ban, đơn vị của Hội đóng góp ý kiến và được tổng hợp chỉnh sửa và đưa vào hội nghị lần này. Tại hội nghị tiếp tục đã có 15 ý kiến đóng góp của các đại biểu cho các văn bản dự thảo. Các ý kiến đóng góp tập trung vào quy định về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Hội; về hướng dẫn thi hành Điều lệ Hội NDVN khóa VII, đặc biệt là việc ban hành 3 nghị quyết quan trọng của BCH T.Ư Hội… Một số ý kiến đã chia sẻ kinh nghiệm của các địa phương trong việc xây dựng mô hình, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi hội nhất là các chi hội nghề nghiệp; công tác phối hợp của HND các cấp với các ban, ngành và các doanh nghiệp nhằm tạo nguồn lực hỗ trợ cho nông dân phát triển sản xuất, tiêu thụ nông sản…

Kỳ họp thứ 3 BCH T.Ư Hội NDVN khóa VII.

Một số khó khăn, vướng mắc cũng được các đại biểu chỉ ra như việc sát nhập Trung tâm dạy nghề; kinh phí hoạt động của các cơ sở Hội, các chi hội; việc thực hiện thí điểm sáp nhập các tổ chức đoàn thể theo khối; về liên kết 6 nhà cần có phương pháp giải quyết điểm nghẽn để 6 nhà có thể hoạt động trơn tru; về chính sách đất đai; về ô nhiễm môi trường, dịch bệnh… Các đại biểu nhất chí cao với nội dung của 3 Nghị quyết và đề nghị Ban Thường vụ , BCH T.Ư Hội có nhiều giải pháp để 3 Nghị quyết thực sự đi vào cuộc sống có hiệu quả, đựợc triển khai sâu rộng, bài bản đến tận chi, tổ hội. Để thực hiện tốt các nghị quyết, nhiều ý kiến cho rằng cùng với việc triển khai đồng bộ cần xây dựng các mô hình thực hiện nghị quyết, và để mô hình có hiệu quả, T.Ư Hội bố trí kinh phí để tập trung xây dựng một số  mô hình điểm để rút kinh nghiệm và nhân rộng. Để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, chất lượng hội viên và đẩy mạnh xây dựng các chi hội, tổ hội nghề nghiệp, các cấp Hội cần mở các lớp tập huấn theo phương pháp thực hành, nâng cao năng lực cho chi hội trưởng ND nghề nghiệp, chủ tịch Hội ND cấp xã, giám đốc HTX. Tiến tới để quản lý và phát triển hội viên T.Ư Hội nên nghiên cứu xây dựng phần mềm quản lý hội viên. Về việc hướng dẫn thi hành Điều lệ Hội, đồng chí Chủ tịch T.Ư Hội cho biết sẽ có nhiều văn bản hướng dẫn theo chuyên đề vì Điều lệ có nhiều điểm mới.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, Chủ tịch Thào Xuân Sùng đã khẳng định BCH T.Ư Hội đã thống nhất cao với các nội dung trình tại hội nghị lần này, đặc biệt là nhất trí cao ban hành 3 nghị quyết chuyên đề về xây dựng Hội trên cơ sở Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội NDVN khóa VII giao cho BCH khóa VII thực hiện. Để thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội VII của Hội, các nghị quyết của Đảng và các nghị quyết vừa được thông qua, trong 6 tháng cuối năm 2019, BCH T.Ư chỉ đạo HND các cấp các cấp Hội Nông dân sẽ tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau:

1.Thực hiện 16 hiệp định thương mại tự do đã ký, trong đó đặc biệt Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình dương (CTTPP), Hiệp định thương mại tự do Việt Nam với EU, đây là cơ hội vàng cho Hội NDVN và giai cấp NDVN nhưng cũng là thử thách, khó khăn với Hội. Hội ND có trách nhiệm tuyên truyền, vận động hội viên nông dân thực hiện tốt các quy định; Hội sẽ phối hợp với Chính phủ, chính quyền các cấp thể chế hoá, cụ thể hoá để thực hiện tốt các hiệp định.

2.Tập trung tổ chức các hoạt động phối hợp như trao các danh hiệu, tôn vinh để tạo động lực cho các cá nhân, doanh nghiệp đóng góp cho nền nông nghiệp Việt Nam. Trong khoảng tháng 9 và đầu tháng 10, Ban Thường vụ T.Ư Hội sẽ ban hành Nghị quyết Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội NDVN, các cấp Hội sẽ có một năm thi đua ở đỉnh cao nhất và được cụ thể hoá bằng những con số sinh động để chào mừng 90 ngày thành lập HNDVN, 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Ngoài các chương trình tôn vinh đã có, tới đây các đơn vị thuộc T.Ư Hội tiếp tục tham mưu cho Ban Thường vụ xây dựng đề án tôn vinh Chi hội trưởng ND xuất sắc, hội viên nông dân tiêu biểu…

3.Triển khai 3 nghị quyết: Tập trung triển khai có hiệu quả 3 nội dung về xây dựng Hội theo phương thức giao Ban chỉ đạo 6 cụm triển khai và thống nhất thực hiện các đề án về xây dựng mô hình. Đây là mô hình  3 trong 1, tức là mô hình trong đó gồm có việc thực hiện đồng thời cả 3 nghị quyết. Trong đó gợi ý có thể  xây dựng 5 đề án: Đề án về đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động hội viên ND nâng cao ý thức, gương mẫu không sử dụng rác thải nhựa để xây dựng chi hội xanh, sạch; Đề án đổi mới nâng cao hiệu quả tuyên truyền vận động hội viên ND và đồng bào nhân dân chuyển đổi canh tác trên đất dốc vì môi trường xanh; Đề án đổi mới nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tuyên truyền vận động hội viên nông dân trong sử dụng phân bón hữu cơ đúng cách vì sự giàu có của nông dân và vì môi trường đất;  Đề án đổi mới nâng cao hiệu quả tuyên truyền vận động hội viên ND trong xây dựng thôn bản xanh – sạch – đẹp, văn minh, hiện đại; Đề án đổi mới nâng cao hiệu quả trong sản xuất và tiêu thụ nông sản an toàn vì sức khoẻ cộng đồng… Các đề án này sẽ được gắn với các chi tổ hội nghề nghiệp.

Sau hội nghị này BCH T.Ư Hội giao Ban Thường vụ xây dựng đề án và trình Thường trực và tập thể ban chỉ đạo cụm họp sau đó báo cáo để Ban Thường vụ quyết định về việc triển khai và ban hành kế hoạch triển khai các mô hình. Các tỉnh, thành phố, các ban, đơn vị thuộc T.Ư Hội chủ động tổng kết kết quả thực hiện Kết luận 61 của Ban Bí thư và Quyết định 673 của Thủ tướng Chính phủ báo cáo Ban Thường vụ có kế hoạch tham mưu, đề xuất với  Ban Bí thư, phối hợp với Văn phòng Chính phủ tổng kết và đề nghị HND được tiếp tục thực hiện chương trình này.

4.Các cấp Hội tập trung giải quyết quyền lợi hợp pháp, chính đáng của hội viên ND; giải quyết những khó khăn, bức xúc, không để xảy ra điểm nóng và khiếu kiện. Cán bộ Hội cần nỗ lực, nâng cao trình độ, năng lực, phương pháp vận động quần chúng để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

                                                                                                                                                  Kiều Anh