Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển

Điểm mới trong chính sách cho học sinh, sinh viên vay vốn

07:21 29/08/2022 GMT+7
(Tapchinongthonmoi.vn) - Nhiều năm qua, Nhà nước đã có chính sách hỗ trợ cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vay vốn để góp phần trang trải chi phí cho việc học tập, sinh hoạt của học sinh, sinh viên trong thời gian theo học tại trường bao gồm: tiền học phí, chi phí mua sắm sách vở, phương tiện học tập, chi phí ăn, ở, đi lại...
Ảnh minh họa.

Chuẩn bị bước vào năm học mới, Tạp chí Nông thôn mới nhận được nhiều câu hỏi liên quan đến chính sách này của các bậc phụ huynh, học sinh, sinh viên. Chúng tôi xin trích đăng một số câu hỏi và giải đáp của luật sư Vũ Tuân (Công ty Luật Đại Nam). 

Bạn đọc Trần Thiện Phúc (TP. Hồ Chí Minh): Được biết mới đây Nhà nước có thay đổi về chính sách cho học sinh, sinh viên vay vốn. Đề nghị cho biết những điểm mới đáng chú ý về chính sách này?

Ngày 15/6/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 157/2007/QĐ-TTg “Về tín dụng đối với học sinh, sinh viên”. Quá trình thực hiện chính sách này, Nhà nước luôn sửa đổi, bổ sung để phù hợp với nhu cầu trang trải, chi phí cho việc học tập của học sinh, sinh viên. Và mới đây nhất, ngày 23/3/2022,  Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 05/2022/QĐ-TTg  (có hiệu lực từ ngày 19/5/2022) sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg. Theo đó, bên cạnh việc quy định cụ thể hơn (như: sửa đối tượng được vay vốn là: “Hộ gia đình có mức thu nhập bình quân đầu người tối đa bằng 150% mức thu nhập bình quân đầu người của hộ gia đình nghèo theo quy định của pháp luật.” thành: “ Hộ cận nghèo theo chuẩn quy định của pháp luật.”), điểm mới đáng lưu ý nhất trong việc sửa đổi bổ sung lần này là:

Bổ sung thêm đối tượng được vay vốn là: Học sinh, sinh viên là thành viên của hộ gia đình thuộc đối tượng: Hộ có mức sống trung bình theo chuẩn quy định của pháp luật.
Nâng mức cho vay đối với học sinh, sinh viên. 

Bạn đọc Trần Văn Mỹ (Hà Tĩnh): Học sinh, sinh viên thuộc đối tượng nào được vay vốn?

Theo Điều 2 của Quyết định 157/2007/QĐ-TTg và Khoản 1 Điều 1 Quyết định 05/2022/QĐ-TTg thì đối tượng được vay vốn là: Học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn theo học tại các trường đại học (hoặc tương đương đại học), cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và tại các cơ sở đào tạo nghề được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam, gồm:

- Nhóm một: Học sinh, sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ hoặc chỉ mồ côi cha hoặc mẹ nhưng người còn lại không có khả năng lao động.

- Nhóm hai: Học sinh, sinh viên là thành viên của hộ gia đình thuộc một trong các đối tượng: Hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình theo chuẩn quy định của pháp luật.

- Nhóm ba: Học sinh, sinh viên mà gia đình gặp khó khăn về tài chính do tai nạn, bệnh tật, thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh trong thời gian theo học có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú.

Bạn đọc Vàng Mò Cừ (Lai Châu): Để được vay vốn học sinh, sinh viên phải đáp ứng điều kiện gì?

Căn cứ Điều 4 Quyết định 157/2007/QĐ-TTg, để được vay vốn, học sinh, sinh viên phải đáp ứng điều kiện sau:

1. Học sinh, sinh viên đang sinh sống trong hộ gia đình cư trú hợp pháp tại địa phương nơi cho vay có đủ các tiêu chuẩn quy định tại Điều 2 Quyết định này. (đã nêu ở câu trả lời trên) 

2. Đối với học sinh, sinh viên năm thứ nhất phải có giấy báo trúng tuyển hoặc giấy xác nhận được vào học của nhà trường.

3. Đối với học sinh, sinh viên từ năm thứ hai trở đi phải có xác nhận của nhà trường về việc đang theo học tại trường và không bị xử phạt hành chính trở lên về các hành vi: cờ bạc, nghiện hút, trộm cắp, buôn lậu.

Bạn đọc Trần Thị Thảo (Hà Nam): Đề nghị cho biết theo quy định mới, học sinh, sinh viên được vay tối đa bao nhiêu tiền/tháng?

 Khoản 2 Điều 1 Quyết định 05/2022/QĐ-TTg quy định:

“1. Mức vay vốn tối đa là 4.000.000 đồng/tháng/học sinh, sinh viên”

Như vậy, từ ngày 19/5/2022, học sinh, sinh viên đủ điều kiện được hỗ trợ vay vốn sẽ được vay tối đa là 4 triệu đồng/tháng/học sinh, sinh viên.

Bạn đọc Hoàng Hà (Kon Tum): Thời hạn cho học sinh, sinh viên vay vốn là bao lâu? Và thời hạn đó được tính thế nào?

Thời hạn vay được quy định tại Điều 6, Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg, và Điều này được hướng dẫn bởi Khoản 3 Mục I Hướng dẫn 2162A/NHCS-TD của Ngân hàng Chính sách xã hội. Cụ thể là:

“3. Thời hạn cho vay:

3.1. Thời hạn cho vay: Là khoảng thời gian được tính từ ngày người vay nhận món vay đầu tiên cho đến ngày trả hết nợ gốc và lãi được thoả thuận trong Khế ước nhận nợ.

Thời hạn cho vay bao gồm thời hạn phát tiền vay và thời hạn trả nợ.

a. Thời hạn phát tiền vay: Là khoảng thời gian tính từ ngày người vay nhận món vay đầu tiên cho đến ngày học sinh, sinh viên (sau đây viết tắt là HSSV) kết thúc khoá học, kể cả thời gian HSSV được nhà trường cho phép nghỉ học có thời hạn và được bảo lưu kết quả học tập (nếu có).

Trong thời hạn phát tiền vay, người vay chưa phải trả nợ gốc và lãi tiền vay; lãi tiền vay được tính kể từ ngày người vay nhận món vay đầu tiên đến ngày trả hết nợ gốc.

b. Thời hạn trả nợ: Là khoảng thời gian được tính từ ngày người vay trả món nợ đầu tiên đến ngày trả hết nợ gốc và lãi. Người vay và ngân hàng thoả thuận thời hạn trả nợ cụ thể nhưng không vượt quá thời hạn trả nợ tối đa được quy định cụ thể như sau:

- Đối với các chương trình đào tạo có thời gian đào tạo đến một năm, thời gian trả nợ tối đa bằng 2 lần thời hạn phát tiền vay.

- Đối với các chương trình đào tạo trên một năm, thời gian trả nợ tối đa bằng thời hạn phát tiền vay.

3.2. Trường hợp một hộ gia đình vay vốn cho nhiều HSSV cùng một lúc, nhưng thời hạn ra trường của từng HSSV khác nhau, thì thời hạn cho vay được xác định theo HSSV có thời gian còn phải theo học tại trường dài nhất.

Bạn đọc Lâm Văn Tới (Bình Thuận): Gia đình tôi thuộc diện hộ nghèo, tới đây con tôi vào học đại học, tôi muốn vay vốn ưu đãi của Nhà nước cho con tôi trang trải trong quá trình học tập có được không? Mức lãi suất là bao nhiêu?

* Căn cứ khoản  2, Điều 2 Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg thì con bạn thuộc đối tượng được vay vốn theo quy định tại Quyết định này.

* Về lãi suất cho vay: Căn cứ Điều 7, Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg và  Khoản 2 Điều 1 Quyết định 853/QĐ-TTg năm 2011 “Về điều chỉnh mức cho vay và lãi suất cho vay đối với học sinh, sinh viên” thì:

- Lãi suất cho vay ưu đãi đối với học sinh, sinh viên là 0,65%/tháng.

- Lãi suất nợ quá hạn được tính bằng 130% lãi suất khi cho vay.

Lê Chiên (ghi)