Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển

Đồng chí Lương Quốc Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực T.Ư Hội Nông dân Việt Nam trúng cử Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII

23:16 30/01/2021 GMT+7

Theo kết quả công bố tại Đại hội XIII của Đảng tối nay, 30/1, đồng chí Lương Quốc Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực T.Ư Hội Nông dân Việt Nam đã trúng cử vào Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII với số phiếu cao.

Đồng chí Lương Quốc Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực T.Ư Hội Nông dân Việt Nam đã trúng cử vào Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII. (Ảnh: P.V)

Theo kết quả công bố tại Đại hội XIII của Đảng tối nay, 30/1, đồng chí Lương Quốc Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực T.Ư Hội Nông dân Việt Nam đã trúng cử vào Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII với số phiếu cao.

Đồng chí Lương Quốc Đoàn trúng cử Ban Chấp hành Trung ương lần đầu. Sau đây là lý lịch của đồng chí Lương Quốc Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực T.Ư Hội Nông dân Việt Nam.

Họ và tên khai sinh: LƯƠNG QUỐC ĐOÀN

Ngày tháng năm sinh: 21/12/1970

Quê quán: Xã Vũ An, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình.

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

Lý luận chính trị: Cao cấp

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

– Tháng 2/1992 – 12/1994: Cán bộ Văn phòng Huyện ủy Tiền Hải, tỉnh Thái Bình.

– Tháng 1/1995 – 6/1999: Cán bộ Ban Tổ chức Huyện ủy Tiền Hải, tỉnh Thái Bình.

– Tháng 7/1999 – 9/2004: Chuyên viên Ban Tổ chức T.Ư Hội NDVN.

– Tháng 10/2004 – 12/2005: Phó Trưởng phòng Tổ chức – Cán bộ, Ban Tổ chức T.Ư Hội NDVN.

– Tháng 1/2006 – 12/2008: Phó Trưởng ban Tổ chức T.Ư Hội NDVN; Ủy viên BCH Công đoàn cơ quan.

– Tháng 1/2009 – 2/2009, Ủy viên BCH, Uỷ viên BTV T.Ư Hội NDVN khoá V, Phó Trưởng ban Tổ chức T.Ư Hội NDVN.

– Tháng 3/2009 – 6/2013: Ủy viên Đảng đoàn khóa V, Uỷ viên BTV T.Ư Hội NDVN khóa V, Trưởng ban Tổ chức T.Ư Hội NDVN, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng bộ cơ quan T.Ư Hội NDVN khóa VII.

– Tháng 7/2013 – tháng 6/2016: Ủy viên Đảng đoàn khóa VI, Uỷ viên BTV T.Ư Hội NDVN khoá VI, Trưởng ban Tổ chức T.Ư Hội NDVN, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng bộ cơ quan T.Ư Hội NDVN khóa VII…

-Từ tháng 6/2016- tháng 12/2018: Phó Chủ tịch T.Ư Hội NDVN khóa VI, nhiệm kỳ 2013-2018.

– Tháng 12/2018 đến nay: Phó Chủ tịch rồi Phó Chủ tịch Thường trực T.Ư Hội NDVN khóa VII, nhiệm kỳ 2018-2023.

– Ngày 30/1/2021: Tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng chí được bầu là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.