Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển

Phát huy vai trò chủ thể của nông dân Đồng Nai trong phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới

Tú San - 13:30 20/09/2023 GMT+7
Trong 2 ngày 18 và 19/9/2023, Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Đồng Nai lần thứ X nhiệm kỳ 2023-2028 đã diễn ra thành công tốt đẹp. Dự và chỉ đạo Đại hội có ông Lương Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Đồng Nai.

Cùng dự Đại hội có đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh; đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh cùng 300 đại biểu đại diện cho hơn 124 ngàn hội viên ND trên địa bàn.

Ông Lương Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phát biểu chỉ đạo Đại hội - Ảnh TS

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Đồng Nai lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018 - 2023, trong bối cảnh toàn cầu hóa nền kinh tế thế giới diễn ra ngày càng sâu rộng, là cơ hội tốt cho Việt Nam và các quốc gia trong tìm kiếm mở rộng thị trường, tiếp nhận mạnh mẽ các tiến bộ về khoa học kỹ thuật và dòng vốn đầu tư. Thành quả đạt được qua 15 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 05/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương khoá X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và Chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới của Chính phủ trên cả nước nói chung, trên địa bàn tỉnh Đồng Nai nói riêng, là rất đáng khích lệ. Đại hội lần này có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá tình hình, kết quả công tác Hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ 2018 – 2023 từ đó đề ra phư­ơng hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, ông Lương Quốc Đoàn - Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đề nghị Hội Nông dân tỉnh Đồng Nai tiếp tục đổi mới và đa dạng hóa phương thức tuyên truyền, giáo dục theo hướng bám sát thực tiễn; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền, gắn với việc thực hiện chương trình chuyển đổi số, tận dụng tối đa ưu thế của các công cụ, phương tiện truyền thông hiện đại. Các cấp Hội tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực gắn với giải quyết quyền lợi, nhu cầu, nguyện vọng của hội viên, nông dân; đa dạng hóa các hình thức tập hợp, mở rộng đối tượng để kết nạp hội viên vào tổ chức Hội...

Ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Đồng Nai chỉ đạo tại Đại hội - Ảnh TS

Cũng tại Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh cũng yêu cầu BCH Hội Nông dân tỉnh nhiệm kỳ X cần bám sát các Chỉ thị, Nghị quyết của Ban Chấp hành Hội Nông dân Việt Nam, của Tỉnh ủy để lãnh đạo, chỉ đạo Hội Nông dân các cấp tiếp tục thực hiện hiệu quả chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn, gắn với thực hiện nhiệm vụ công tác Hội trong tình hình mới. Hội cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch phù hợp, sát với tình hình thực tiễn thực hiện chương trình nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông thôn của tỉnh; nhất là thực hiện tốt lĩnh vực đột phá về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp theo hướng hữu cơ gắn với công nghiệp chế biến và thị trường tiêu thụ sản phẩm.

Công tác Hội đạt nhiều kết quả quan trọng

Phát biểu tại Đại hội, ông Nguyễn Tuấn Anh - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Đồng Nai cho biết, trong công tác nhiệm kỳ 2018 - 2023, Hội Nông dân tỉnh Đồng Nai đạt 19/32 chỉ tiêu (chiếm 59%); và 10/32 chỉ tiêu vượt (chiếm 31%) chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Trong giai đoạn này, Đồng Nai đã kết nạp mới hơn 33.300 hội viên với số hội viên xuất sắc đạt trên 46%, tăng gần 6% so với đầu nhiệm kỳ.

Trong nhiệm kỳ qua, hội viên và nông dân toàn tỉnh luôn thể hiện rõ vai trò nòng cốt, chủ động sáng tạo, với nhiều giải pháp đồng bộ, mô hình, cách làm phù hợp: Áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, tìm kiếm mở rộng thị trường, đã góp phần quan trọng, có ý nghĩa quyết định đến sự phát triển sản xuất nông nghiệp và tham gia phòng, chống đại dịch Covid-19 thành công. Sản xuất nông nghiệp trên địa bàn phát triển tương đối ổn định gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, phát triển bền vững, nâng cao lợi thế cạnh tranh ngành hàng và lợi thế sản phẩm toàn ngành nông nghiệp, tăng trưởng bình quân khoảng 4%/năm; cây, con chủ lực được sắp xếp, hình thành rõ các vùng sản xuất tập trung (vùng chuyên canh, vùng sản phẩm có khả năng xuất khẩu, có giá trị kinh tế cao phù hợp với điều kiện tự nhiên của từng địa phương): Xoài (Vĩnh Cửu, Định Quán, Xuân Lộc), cà phê (Định Quán, Tân Phú, Cẩm Mỹ), sầu riêng (Cẩm Mỹ, Long Khánh, Tân Phú), ca cao (Định Quán, Tân Phú), bưởi (Vĩnh Cửu, Tân Phú); đặc biệt, là vùng chuyên canh bưởi Tân Triều - sản phẩm mang đậm tính đặc sản của quê hương Đồng Nai...

Hệ thống dịch vụ phục vụ nông nghiệp phát triển nhanh, các loại hình kinh tế (trang trại, hợp tác xã, tổ hợp tác) tiếp tục được hình thành và thu hút đông đảo hội viên, nông dân tham gia; hoạt động chăn nuôi phát triển ổn định theo hướng công nghiệp, hiện đại, giá trị sản xuất chăn nuôi chiếm tỷ trọng lớn trong giá trị sản xuất nội bộ ngành nông nghiệp (61%) và thúc đẩy chuyển dịch mạnh cơ cấu kinh tế ngành. Chăn nuôi theo mô hình trang trại với quy mô lớn và chiếm tỉ trọng cao, ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại: Nuôi heo chuồng lạnh, sử dụng đệm lót sinh học, nuôi gà trên thảm sinh học... Nuôi trồng và khai thác thủy sản tiếp tục phát triển và mở rộng, với nhiều loại hình áp dụng công nghệ, mô hình tiên tiến, gắn với bảo vệ môi trường sinh thái, tiêu biểu tại các huyện: Định Quán, Tân Phú, Vĩnh Cửu, Long Thành, Nhơn Trạch.

Ông Nguyễn Tuấn Anh - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Đồng Nai phát biểu tại Đại hội - Ảnh TS

Hội viên, nông dân phấn khởi, tin tưởng, thể hiện quyết tâm cao trong tổ chức, thực hiện nghị quyết: Đổi mới tư duy, chuyển mạnh sang sản xuất nông nghiệp hàng hóa, dần thích ứng với kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, mạnh dạn đầu tư áp dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật, công nghệ hiện đại và lấy thị trường làm mục tiêu cho sản xuất kinh doanh; hình thành các mô hình kinh tế hộ, kinh tế trang trại, tổ hợp tác, liên kết chuỗi sản xuất gắn với chế biến, tiêu thụ sản phẩm, mang lại hiệu quả kinh tế cao, trở thành những nhân tố điển hình được tôn vinh, nhân rộng, góp phần tích cực trong xây dựng hình mẫu nông dân Đồng Nai "5 mới": Có tư duy mới, có nhận thức mới, có kiến thức mới, có đời sống văn hóa mới và có quyết tâm mới.

Công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nông dân đạt kết quả tích cực, gắn với thành quả phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội từ thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đã tạo điều kiện cho hội viên, nông dân tiếp cận tốt hơn, nâng cao mức hưởng thụ đối với các dịch vụ kinh tế - xã hội cơ bản: Đi lại, nhà ở, chăm sóc sức khỏe, vui chơi giải trí, học tập nâng cao trình độ chuyên môn kỹ thuật của hội viên và nông dân. Đời sống vật chất, tinh thần của hội viên, nông dân tiếp tục được nâng cao một bước đáng kể. Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt 64,67 triệu đồng/người/năm (tăng 25% so với đầu nhiệm kỳ). Vai trò, vị thế chính trị của giai cấp nông dân tiếp tục được nâng cao.

Trong những năm qua, hội viên, nông dân tiếp tục khẳng định vai trò chủ thể của mình trong xây dựng nông thôn mới. Phong trào xây dựng nông thôn mới có sự lan tỏa mạnh mẽ đến từng người dân, xóm ấp, phát triển theo hướng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Trong 5 năm qua, chương trình đã đạt được những thành quả đáng khích lệ. Diện mạo nông thôn chuyển biến rõ nét, phát triển đồng bộ và hài hòa giữa các lĩnh vực: Hệ thống giao thông phát triển cả về số lượng và chất lượng, đảm bảo kết nối nông thôn – đô thị, kết nối giữa các địa phương, vùng miền, tạo điều kiện thu hút các nhà đầu tư về khu vực nông thôn, giải quyết việc làm, giảm nghèo; đem lại diện mạo mới, sức sống mới cho vùng nông thôn. Hệ thống thủy lợi được quan tâm đầu tư nâng cấp, hoạt động theo hướng đa mục tiêu: cung cấp nước, ngăn mặn, ngăn lũ, tiêu thoát lũ…, đáp ứng khá tốt cho việc cấp nước sinh hoạt và sản xuất. Lưới điện phục vụ sinh hoạt và sản xuất phủ kín khắp khu vực trên địa bàn tỉnh. Tỷ lệ số hộ sử dụng điện từ các nguồn đạt cao (99,99%).

Thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước, nhất là chính sách xã hội hóa giáo dục, hệ thống trường học các cấp, mầm non, tiểu học, trung học cơ sở khu vực nông thôn được xây mới, củng cố và nâng cấp, đạt chuẩn theo quy địnhđảm bảo khá tốt cho điều kiện giảng dạy và học tập. Thiết chế văn hóa, hệ thống thông tin truyền thông, y tế ngày càng hoàn thiện, phát triển cả về số lượng và chất lượng, đáp ứng tốt hơn cho nhu cầu hưởng thụ văn hóa, tiếp cận thông tin, yêu cầu chăm sóc sức khỏe ban đầu của người dân.

Lũy kế đến nay, toàn tỉnh có 96/120 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 21 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và 29 khu dân cư kiểu mẫu; đã đạt trên 70% so với mục tiêu theo Nghị quyết Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025. Riêng đối với 2 tiêu chí: Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt cao, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh. Chương trình thể hiện ý nghĩa trên cả 3 mặt: Chính trị - kinh tế và xã hội nhân văn.

Những nỗ lực của Hội trong việc vận động nông dân tích cực thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và bảo vệ môi trường cũng được triển khai tích cực với nhiều hoạt động được các cấp Hội toàn tỉnh quan tâm triển khai tổ chức thực hiện với nhiều giải pháp phù hợp, thiết thực như: Xây dựng 525 mô hình sản xuất nông nghiệp gắn với bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu; phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền, vận động nông dân hưởng ứng ngày vệ sinh yêu nước (2/7) hàng năm, nhằm nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường nông thôn, ứng phó với biến đổi khí hậu; tổ chức tập huấn trên 183 lớp cho hơn 13.000 lượt người; tổ chức Hội thi; học tập kinh nghiệm... Kết quả từng hội viên, nông dân đã nhận thức được vai trò, trách nhiệm trong xây dựng nông thôn mới. Nông dân với vai trò chủ thể (xây dựng và hưởng thụ thành quả) nhận thức về trách nhiệm và quyền lợi trong xây dựng đô thị văn minh, phát huy cao sức mạnh tự lực, tự cường chung tay xây dựng.

Nhận thức được vai trò, trách nhiệm của mình, hội viên, nông dân tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới với nhiều việc làm thiết thực, giàu ý nghĩa và đạt kết quả tích cực như: Tham gia làm đường giao thông nông thôn, xây dựng thiết chế văn hóa, xây dựng các mô hình cấp nước sạch, thu gom xử lý rác thải, vệ sinh môi trường đã có bước đột phá lớn, nhất là vấn đề xử lý rác thải khu dân cư và cải tạo cảnh quan nông thôn xanh, sạch, đẹp góp phần thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Đến nay, toàn tỉnh có 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới, 96/120 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 21/120 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và 29 khu dân cư kiểu mẫu được địa phương công nhận.

Các đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Đồng Nai lần thứ X nhiệm kỳ 2023-2028 - Ảnh TS

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động Hội

Đề ra phương hướng trong nhiệm kỳ mới, Hội Nông dân tỉnh Đồng Nai tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Hội và phong trào nông dân; đáp ứng nguyện vọng, lợi ích chính đáng của hội viên, nông dân; tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nông dân, nâng cao lòng tin của giai cấp nông dân với Đảng, Nhà nước; thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” gắn với việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; tập hợp, đoàn kết đông đảo hội viên nông dân, xây dựng hệ thống Hội Nông dân các cấp vững mạnh, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ X, góp phần thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp trên địa bàn.

Hội Nông dân tỉnh Đồng Nai đề ra mục tiêu trong nhiệm kỳ mới là tiếp tục xây dựng hệ thống tổ chức Hội ND trong sạch, vững mạnh: Tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu quả; đổi mới phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở; phối hợp chặt chẽ giữa tổ chức Hội với các ngành, đơn vị liên quan; đáp ứng nhiệm vụ công tác hội và phong trào nông dân trong tình hình mới. Tập trung nâng cao chất lượng cán bộ, hội viên, nông dân trên cả ba mặt: lý luận, trình độ chuyên môn - nghiệp vụ, bản lĩnh chính trị; phát huy tinh thần tự chủ, sáng tạo. Các cấp Hội trong tỉnh xây dựng hình ảnh nông dân theo tiêu chí "5 mới": Tư duy mới, nhận thức mới, kiến thức mới, đời sống văn hóa mới và quyết tâm mới. Hội viên, nông dân trở thành lực lượng lao động tiên tiến; phát huy ngày càng tốt hơn vai trò nòng cốt trong sản xuất nông nghiệp, vai trò chủ thể trong xây dựng nông thôn mới. Cán bộ, hội viên nông dân toàn tỉnh tập trung thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu của Hội theo tinh thần Đại hội lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 - 2028, đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả các phong trào nông dân; tập trung huy động cao nhất mọi nguồn lực trong hội viên, nông dân; tích cực tham gia tái cơ cấu ngành nông nghiệp, phát triển các hình thức kinh tế tập thể; tham gia xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới kiểu mẫu; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh…góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh.

Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 28 thành viên.

Chỉ tiêu cụ thể được Hội Nông dân Đồng Nai đưa ra tại Đại hội lần thứ X gồm các nội dung cụ thể: Tổ chức tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và nghị quyết của Hội Nông dân Việt Nam đến 100% cán bộ, hội viên; Trên 90% cán bộ Hội chuyên trách các cấp và Chi hội trưởng chi Hội Nông dân được trang bị kiến thức về nông nghiệp, kỹ năng nông vận, nghiệp vụ công tác Hội; Hàng năm, kết nạp hội viên mới; thành lập mới tổ Hội Nông dân nghề nghiệp, chi Hội Nông dân nghề nghiệp đạt hoặc vượt chỉ tiêu Trung ương giao; có từ 97% cơ sở Hội trở lên hoàn thành tốt, xuất sắc nhiệm vụ; Có 100% chi hội xây dựng được quỹ đáp ứng nhu cầu hoạt động của Hội....

Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Đồng Nai lần thứ X nhiệm kỳ 2023-2028 đã bầu Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh Đồng Nai khóa X gồm 28 thành viên; ông Nguyễn Tuấn Anh tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Đồng Nai khoá X nhiệm kỳ 2023 - 2028.