Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển
Họp báo tuyên truyền về Đại hội Hội Nông dân Hưng Yên lần thứ X (nhiệm kỳ 2023-2028)
Hoàng Tính - 17:58 14/09/2023 GMT+7
(Tapchinongthonmoi.vn) - Chiều ngày 14/9, tại Hưng Yên, ông Vũ Văn Thắng, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Hưng Yên đã chủ trì tổ chức Họp báo chuẩn bị công tác tổ chức Đại Hội đại biểu lần thứ X.

Theo kế hoạch, Đại Hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Hưng Yên lần thứ X, nhiệm kỳ 2023-2028 sẽ diễn ra trong 2 ngày 22-23/9/2023 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Hưng Yên. Đại hội sẽ có sự tham dự của lãnh đạo Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, lãnh đạo tỉnh, lãnh đão các sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị liên quan; các huyện, thị xã, thành phố cùng 237 đại biểu chính thức và 120 khách mời.

Ông Vũ Văn Thắng - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Hưng Yên chủ trì họp báo

Đại hội nhằm đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân tỉnh Hưng Yên lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018 - 2023; Đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp công tác Hội và phong trào nông dân lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 - 2028; Thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII và Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam (sửa đổi); Bầu Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh Hưng Yên khóa X và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại Hội đại biểu Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Chủ đề của Đại hội lần thứ X tỉnh Hưng Yên: “Đoàn kết - Dân chủ - Sáng tạo - Hợp tác - Phát triển”. Với tiêu đề hành động “Xây dựng Hội Nông dân Hưng Yên Vững mạnh; Khơi dậy khát vọng, phát huy vai trò chủ thể, trung tâm của nông dân trong phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn, xây dựng nông thôn mới, góp phần xây dựng tỉnh Hưng Yên giàu đẹp, văn minh”.

Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Hưng Yên lần thứ X đại diện cho ý chí, nguyện vọng và trí tuệ của cán bộ, hội viên, nông dân trong tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi tăng trưởng kinh tế với tốc độ cao; cơ cấu kinh tế chuyển dịch nhanh theo hướng CNH, HĐH; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện; diện mạo nông thôn có nhiều đổi mới. Nông dân được phát huy quyền làm chủ, vị thế chính trị của giai cấp Nông dân và Hội Nông dân được nâng cao, khẳng định vai trò chủ thể trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới.

Đại diện cơ quan báo chí nêu ý kiến phối hợp

Tại buổi họp báo, các đại biểu cũng đã nêu các ý kiến về sự phối hợp giữa các cơ quan báo chí liên quan để tổ chức các hoạt động tuyên truyền hướng tới Đại hội. Các cơ quan báo chí cũng đề nghị Hội Nông dân tỉnh Hưng Yên chia sẻ thông tin như: Mô hình điển hình của nông dân; những mô hình hay cách làm mới; Mô hình nông nghiệp sinh thái… đến các cơ quan quan báo chí để kịp thời tuyên truyền.

Theo ông Thắng, đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Hưng Yên lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã được hoàn tất đảm bảo tổ chức Đại hội theo đúng kế hoạch, mục tiêu đặt ra.