Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển
CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 99 NĂM NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM (21/6/1925-21/6/2024) CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 99 NĂM NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM (21/6/1925-21/6/2024)

Hỗ trợ hội viên, nông dân thực hiện quyền làm chủ

21:53 11/04/2020 GMT+7
Để giúp hội viên, nông dân có điều kiện tiếp cận, tuân thủ các quy định của pháp luật, đến nay, Hội Nông dân (ND) các cấp trong tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã thành lập 413 Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật”, với tổng số 8.490 người tham gia, thực hiện

Để giúp hội viên, nông dân có điều kiện tiếp cận, tuân thủ các quy định của pháp luật, đến nay, Hội Nông dân (ND) các cấp trong tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã thành lập 413 Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật”, với tổng số 8.490 người tham gia, thực hiện các nội dung tuyên truyền, phổ biến pháp luật, triển khai các chương trình, đề án của địa phương cũng như phổ biến kiến thức về khoa học, kỹ thuật phục vụ cho sản xuất, phát triển kinh tế…

Hội ND xã Suối Rao (huyện Châu Đức) đạt giải Nhất Hội thi tuyên truyền nghị quyết Đại hội Hội ND năm 2019. Ảnh: Đình Hùng

Công tác tuyên truyền bài bản, nghiêm túc ở các cấp Hội

Theo ông Đoàn Văn Hai – Chủ tịch Hội ND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện Quyết định 81 các cấp ở địa phương đã đi vào nề nếp, ngay từ đầu năm đã có văn bản chỉ đạo Hội ND cấp huyện tham mưu cho chính quyền địa phương trong việc xây dựng kế hoạch và kinh phí thực hiện.

Trong năm 2019, Hội ND tỉnh đã phối hợp với các ngành chức năng như Sở Tư pháp, Thanh tra, Tài nguyên và Môi trường của tỉnh, làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, hội viên ND. Hội ND các cấp đã tổ chức được 4.294 buổi tuyên truyền cho 186.296 lượt cán bộ, hội viên, ND trên địa bàn về các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước; Nghị quyết, chỉ thị của Hội.

Đặc biệt, Hội ND phối hợp với UBND tỉnh tổ chức đối thoại, giải quyết 147 vụ, trong đó phải kể đến việc giải quyết cho các hộ dân xã Long Sơn (TP. Vũng Tàu) bị thu hồi đất thuộc Dự án Lọc hóa dầu Long Sơn và hộ dân khiếu nại về việc giao khoán đất rừng tại huyện Xuyên Mộc, 16 hộ dân Hương Lộ 10 (TP. Bà Rịa) khiếu nại về bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất. Hội ND tỉnh còn chủ trì phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức tuyên truyền, phổ biến về Luật Đất đai 2013 và sửa đổi bổ sung cho 1.050 lượt cán bộ, hội viên ND tham dự.

Ngoài ra, Hội còn phối hợp Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Y tế, Bệnh viện Mắt, Công an tỉnh… tổ chức mở 60 lớp tập huấn kiến thức khoa học kỹ thuật về nuôi trồng thủy sản, an toàn giao thông, phòng chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội; phòng chống cháy nổ trong mùa khô; phòng chống dịch bệnh; tuyên truyền về biển, đảo… cho 5.081 cán bộ, hội viên, ND.

Không chỉ tỉnh Hội làm tốt mà Hội ND các cấp huyện và cơ sở Hội cũng đều thực hiện nghiêm túc phối hợp nhịp nhàng, hiệu quả với các ngành, chức năng của địa phương trong tuyên truyền, phố biến pháp luật. Cụ thể như mở được 4.316 lớp kiến thức pháp luật cho 178.965 lượt người là cán bộ của các cơ sở và chi, tổ Hội ND trên địa bàn; Hội ND cấp huyện phối hợp với Trung tâm chính trị mở 8 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội cho 687 cán bộ của các cơ sở và chi hội. Ngoài ra các cấp Hội phối hợp tổ chức được 144 lớp tập huấn, truyền thông, tọa đàm, mít tinh, đối thoại chính sách cho 5.857 cán bộ, hội viên, ND về phòng chống tội phạm, ma túy, mại dâm, HIV/AIDS.

Cấp huyện và cơ sở đã tham gia phối hợp giải quyết 338 vụ khiếu nại, trong đó hòa giải thành 228 vụ; cảm hóa giáo dục 95 đối tượng, tham gia ngăn ngừa 24 vụ phạm pháp, đồng thời phối hợp giải quyết 72 vụ vi phạm pháp luật.

Trong năm 2019, Hội ND cơ sở tham mưu cho UBND cấp xã ban hành quyết định thành lập mới 11 Câu lạc bộ (CLB) “Nông dân với pháp luật”. Đến nay toàn tỉnh đã có 413 CLB với 8.490 thành viên, thực hiện các nội dung tuyên truyền, phổ biến pháp luật, triển khai các chương trình, cũng như phổ biến kiến thức về khoa học, kỹ thuật phục vụ sản xuất, phát triển kinh tế.

Thực hiện phương châm 4 chữ “dân”

Ông Đoàn Văn Hai cũng cho biết: Năm 2019, Hội ND các cấp đã thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Tổ chức tốt công tác tuyên truyền phổ biến và tư vấn pháp luật cho hội viên, ND thông qua các buổi sinh hoạt chi, tổ Hội; phương tiện thông tin đại chúng để ND hiểu biết pháp luật thực hiện đầy đủ nghĩa vụ và quyền lợi hợp pháp chính đáng của mình. 60/60 cơ sở tổ chức tuyên truyền về pháp lệnh dân chủ ở cơ sở được 404 buổi cho 9.683 lượt cán bộ, hội viên, ND. Gắn việc thực hiện dân chủ ở cơ sở với các phong trào thi đua của Hội ở địa phương như phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; phong trào “ND thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”; phong trào “ND tham gia đảm bảo quốc phòng, an ninh” … qua đó đã làm thay đổi suy nghĩ của người dân ở vùng nông thôn, pháp luật đã đi vào cuộc sống của ND.

Hội viên ND phường Long Tâm (TP. Bà Rịa) tìm hiểu kiến thức pháp luật. Ảnh: T.Hải

Công tác giám sát thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở cũng được các cấp Hội tham gia như trong việc công khai lấy ý kiến của dân về các chủ trương của cấp ủy Đảng, chính quyền trong một số hoạt động, điều hành, quản lý triển khai thực hiện các chương trình, dự án phát triển kinh tế tại địa phương, thực hiện phương châm 4 chữ dân “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Thông qua đó phát huy vai trò của tổ chức Hội ND trong việc tham gia xây dựng Đảng, chính quyền. Biểu hiện rõ nét nhất trong việc thực hiện quy chế dân chủ là các xã, phường, ấp, khu phố đã cùng nhau xây dựng được bản quy ước để người dân cùng thực hiện.

“Năm 2019, hầu hết các hoạt động về phong trào của tổ chức Hội đã bám sát các chương trình mục tiêu của địa phương, đã có nhiều chuyển biến tích cực làm tiền đề cho việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của các cấp Hội, góp phần nâng cao vị thế của Hội như tạo điều kiện cho người dân được tiếp cận nhiều hơn với các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thực hiện được quyền làm chủ của mình trong việc tham gia phát triển kinh tế xã hội và xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh. Công tác kiểm tra trong các cấp Hội đã được thực hiện thường xuyên. Kịp thời phát hiện chấn chỉnh hướng dẫn Hội ND cấp dưới thực hiện tốt các nội dung công việc và biểu dương nhân rộng điển hình trong công tác Hội”, ông Đoàn Văn Hai chia sẻ thêm.

Ngoài những kết quả đạt được vẫn còn tồn tại những hạn chế cần khắc phục như trình độ và nhận thức về pháp luật của cán bộ không đồng đều; lại thường xuyên thay đổi điều chuyển công tác do tình hình thực tế ở địa phương từ đó dẫn đến việc nắm bắt các hoạt động Hội còn khó khăn; Cán bộ tham gia công tác kiểm tra, kỷ luật của Hội và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo ở địa phương chủ yếu tham gia với tư cách kiêm nhiệm; chưa được thông tin, cập nhật kịp các tài liệu pháp luật mới ban hành; chưa được cung cấp kịp thời các tài liệu có liên quan đến vụ việc để được nghiên cứu trước, nên nhiều khi chưa có ý kiến xác đáng khi tham gia đối thoại, giải quyết khiếu nại.

“Làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và tăng cường tham gia công tác hòa giải ở cơ sở đã làm thay đổi ý thức của cán bộ, hội viên ND trong việc chấp hành pháp luật, phát huy tinh thần đoàn kết trong nội bộ ND, giảm dần việc tranh chấp trong thôn ấp và những khiếu kiện đông người, vượt cấp, góp phần tạo sự ổn định về an ninh chính trị-trật tự xã hội trên địa bàn, làm cho ND ngày càng tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng”.
Ông Đoàn Văn Hai, Chủ tịch Hội ND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Nguyễn Tân