Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển

Hỗ trợ nông dân phát triển mô hình nuôi sâu canxi, trùn quế

Hoàng Tính - 07:29 26/10/2023 GMT+7
(Tapchinongthonmoi.vn) - Trong 2 ngày 24-25/10, Hội Nông dân tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức bàn giao con giống, kinh phí hỗ trợ xây dựng mô hình nuôi sâu canxi, trùn quế cho các hộ hội viên, nông dân tại thị trấn Vĩnh Lộc, xã Vinh Quang, Kim Bình (huyện Chiêm Hoá); thị trấn Yên Sơn, xã Mỹ Bằng, Đội Bình (huyện Yên Sơn) và phường Đội Cấn (TP Tuyên Quang) với tổng kinh phí hỗ trợ trên 300 triệu đồng.

Đây là hoạt động của Hội Nông dân tỉnh Tuyên Quang nhằm thực hiện Dự án “Tuyên truyền, vận động nông dân xử lý rác thải tại Việt Nam, góp phần vào nỗ lực giảm phát thải khí nhà kính của cộng đồng quốc tế” tại tỉnh Tuyên Quang.

Các hộ gia đình nhận con giống và kinh phí để xây dựng mô hình nuôi sâu canxi và giun trùn quế

Tuyên Quang là 1 trong 15 tỉnh, thành phố trong cả nước được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam lựa chọn tham gia Dự án “Tuyên truyền, vận động nông dân xử lý rác thải tại Việt Nam, góp phần vào nỗ lực giảm phát thải khí nhà kính của cộng đồng quốc tế”. Mục đích của Dự án là nâng cao nhận thức cho người dân về bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu và phát triển nông nghiệp hiện đại, bền vững.

Trước đó để nâng cao hiệu quả cho mô hình nuôi sâu canxi và trùn quế, Hội Nông dân tỉnh Tuyên Quang đã phối hợp với các địa phương để tổ chức tập huấn về kỹ thuật nuôi sâu canxi và nuôi trùn quế cho các hộ gia đình.

Thức ăn của loài sâu canxi và trùn quế là phân của gia súc, gia cầm và bản thân loài sâu canxi, trùn quế sẽ làm thức ăn cho chăn nuôi gia cầm, thủy cầm… Từ đó, giúp vật nuôi phát triển khỏe mạnh, giảm tỷ lệ mắc bệnh của gia súc, gia cầm, giảm chi phí thức ăn đầu vào, nâng cao lợi nhuận cho các hộ chăn nuôi.

Chính vì vậy khi được Hội Nông dân tỉnh Tuyên Quang hỗ trợ các hộ gia đình sẽ có thêm phương pháp xử lý chất thải trong chăn nuôi; góp phần phát triển kinh tế hộ gia đình, nâng cao ý thức trong việc chung tay bảo vệ môi trường. Đồng thời, xây dựng và nhân rộng các mô hình về chuyển đổi chất thải thành nguồn thức ăn dinh dưỡng phục vụ chăn nuôi, sản xuất nông nghiệp, tăng năng suất, tạo việc làm, thu nhập cho người nông dân.