Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển

Hội ND Bắc Giang: Tất cả vì miền Nam thân yêu

07:21 25/07/2021 GMT+7
Tỉnh Bắc Giang là địa phương mới trải qua “tâm dịch COVID-19” cuộc sống của người bà con nông dân vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng với tinh thần tương thân tương ái, sau 2 ngày phát động ủng hộ vì thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Nam đang chống dịch COVID-19,

Tỉnh Bắc Giang là địa phương mới trải qua “tâm dịch COVID-19” cuộc sống của người bà con nông dân vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng với tinh thần tương thân tương ái, sau 2 ngày phát động ủng hộ vì thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Nam đang chống dịch COVID-19, các cấp Hội Nông dân tỉnh Bắc Giang đã huy động được hơn chục tấn nhu yếu phẩm thiết yếu như bí, mỳ, gạo, lạc…

Thực hiện sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBMTTQ tỉnh Bắc Giang trong việc hỗ trợ Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam đang chống dịch COVID-19. Theo đó Hội Nông dân tỉnh Bắc Giang đã xây dựng kế hoạch cụ thể, ban hành văn bản chỉ đạo các cấp Hội Nông dân trong tỉnh tập trung tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên nông dân, nhân dân, các doanh nhiệp, nhà hảo tâm ủng hộ nhu yếu phẩm.

Hội Nông dân các cấp tỉnh Bắc Giang đang tích cực vận động hội viên, hỗ trợ nông sản để cùng đồng bào miền Nam chống dịch COVID-19. Ảnh Tống Quyên

Ông Nguyễn Quang Nông – Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bắc Giang cho biết: Trên tinh thần vận động và tiếp nhận, Hội Nông dân sẽ chia làm 2 đợt (đợt 1 từ ngày 20/7 đến ngày 25/7/2021, tập trung vận động cán bộ, hội viên nông dân và nhân dân ủng hộ bí xanh, bí đỏ. Đợt 2, từ ngày 26/7 đến ngày 05/8/2021 tập trung vận động ủng hộ các nhu yếu phẩm khác như mỳ, gạo, lạc…).

Tất cả các sản phẩm vận động ủng hộ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam, đều là những mặt hàng thiết yếu phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt hàng ngày, sẵn có của địa phương, chính vì vậy việc vận động của Hội Nông dân tỉnh Bắc Giang cũng gặp nhiều thuận lợi, bà con nông dân ủng hộ rất nhiệt tình.

Chỉ sau 2 ngày phát động chương trình, một số huyện đã có kết quả bước đầu tích cực như: Lục Nam 1,3 tấn; Lạng Giang 4 tấn; Tân Yên 2 tấn; Việt Yên 1,5 tấn; Lục Ngạn 2 tấn, Hiệp Hòa 2 tấn. Dự kiến đợt I, các cấp Hội sẽ vận động ủng hội 33,5 tấn bí xanh, bí đỏ; đợt II sẽ vận động mỳ, gạo, lạc…

Ông Lê Công Sỹ – Chủ tịch Hội Nông dân huyện Lạng Giang cho biết: Ngay sau chương trình phát động của Hội Nông dân tỉnh Bắc Giang, Hội Nông dân huyện Lạng Giang cũng đã có văn bản chỉ đạo xã, thị trấn trên địa bàn cùng phối hợp thực hiện, huy động đóng góp không vượt quá sức dân. Trên cơ sở địa phương có sản phẩm bí xanh là nông sản trọng điểm, được trồng nhiều, đang đến kỳ thu hoạch, huyện Lạng Giang đã xây dựng phương án ủng hộ bí xanh, tất cả các xã, thị trấn đã đều đăng ký đến nay đã được 4 tấn.

Những quả bí xanh, bí ngô… nhưng là những tấm lòng của người dân Bắc Giang hướng về tâm dịch COVID-19 thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam

Với những nông sản quê như những quả bí xanh, bí ngô, những cân mỳ, cân gạo… là  tấm lòng chân thật của người dân Bắc Giang gửi tới nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Nam, mong rằng sẽ đóng góp phần nào, sản sẻ những khó khăn mà người dân thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam đang phải chịu ảnh hưởng vì dịch bệnh./.

Tuấn Trung