Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển

Hội ND huyện Quế Phong: Hoàn thành Đại hội cấp cơ sở nhiệm kỳ 2023 - 2028

Lữ Nghĩa - 07:06 30/03/2023 GMT+7
Căn cứ văn bản hướng dẫn Đại hội Hội ND các cấp nhiệm kỳ 2023 - 2028 của Hội cấp trên; Thông tri số 05-TT/HU ngày 09/03/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An về việc lãnh đạo, chỉ đạo Đại hội Hội ND các cấp huyện Quế Phong, nhiệm kỳ 2023 - 2028, Ban Thường vụ Hội ND huyện đã chỉ đạo thành công Đại hội cấp cơ sở.
Lãnh đạo Hội ND huyện và lãnh đạo xã Châu Kim tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội ND xã Châu Kim.

Đến ngày 09/01/2023, có 107 Chi hội ND hoàn thành xong Đại Hội; BTV Huyện Hội lựa chọn Hội Nông dân xã Hạnh Dịch tổ chức Đại hội điểm ngày 11/01/2023 để các cơ sở rút kinh nghiệm. Theo kế hoạch đề ra, tính đến ngày 27/3/2023, Hội ND huyện Quế Phong đã chỉ đạo tổ chức thành công đại hội đại biểu Hội ND 13/13 cơ sở Hội.

Tại Đại hội các cơ sở Hội, Chương trình Đại hội diễn ra đảm bảo đúng quy trình, nguyên tắc, theo Điều lệ Hội và các văn bản hướng dẫn Đại hội của Hội Nông dân các cấp. Các báo cáo và ý kiến phát biểu tại các Đại hội đã làm rõ những kết quả đạt được cần phát huy và những tồn tại, hạn chế trong nhiệm kỳ qua, từ đó đề ra các chỉ tiêu cụ thể và nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ tới để hoạt động công tác Hội và phong trào nông dân ngày càng hiệu quả phù hợp với từng đơn vị, địa phương.

Trước Đại hội, các cơ sở Hội cũng đã phát động nhiều phong trào thi đua chào mừng Đại hội với nhiều hoạt động, công trình, việc làm thiết thực, tạo được sự lan toả trong hội viên, nông dân. Tại đại hội, các cơ sở hội đã lồng ghép, trưng bày nhiều sản phẩm của hội viên, nông dân sản xuất, giới thiệu các mô hình kinh tế, sản phẩm OCOP…

Từ kết quả và thành công của Đại hội này tiếp tục sẽ mở ra thời kỳ phát triển mới trong công tác Hội và phong trào nông dân, góp phần xứng đáng vào thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và tin tưởng các đồng chí được Đại hội tín nhiệm bầu vào Ban Chấp hành Hội Nông dân 13 xã, thị trấn nhiệm kỳ mới sẽ phát huy tốt vai trò của mình, làm tròn trọng trách được Đại hội giao phó, xứng đáng là cơ quan lãnh đạo, là chỗ dựa đáng tin cậy cho cán bộ, hội viên và nông dân huyện Quế Phong.

Tính đến thời điểm này, Hội Nông dân Nghệ An đã chỉ đạo tổ chức thành công đại hội điểm cơ sở của Hội Nông dân các huyện: Diễn Châu, Con Cuông, Quỳ Châu, Cửa Lò, Hưng Nguyên và huyện Quế Phong.

 

TỪ KHÓA #Nghệ An