Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển

Hội NDVN tuyên truyền, vận động hội viên thực hiện nghiêm Chỉ thị số 19 của Thủ tướng Chính phủ  

14:32 29/04/2020 GMT+7
Nhằm thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch, đồng thời khởi động lại và tiếp tục phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh và ổn định xã hội của Thủ tướng Chính phủ, ngày 27 tháng 4 năm 2020, T.Ư Hội NDVN đã ban hành Công văn số 1519– CV/HNDTW do

Nhằm thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch, đồng thời khởi động lại và tiếp tục phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh và ổn định xã hội của Thủ tướng Chính phủ, ngày 27 tháng 4 năm 2020, T.Ư Hội NDVN đã ban hành Công văn số 1519– CV/HNDTW do đồng chí Thào Xuân Sùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch BCH T.Ư Hội NDVN ký về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid theo Chỉ thị số 19/CT-TTg.

Cán bộ, hội viên nông dân tỉnh Khánh Hòa ra quân phát tờ rơi tuyên truyền phòng, chống dịch. Ảnh U.N

Nội dung công văn nêu rõ:

Sau 3 tuần thực hiện cách ly toàn xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ, cả nước đã phát hiện và xử lý kịp thời các ổ dịch, tiếp tục kiểm soát, hạn chế tốc độ lây nhiễm trong cộng đồng, điều trị khỏi đa số người mắc và chưa có trường hợp tử vong. Tuy nhiên, dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp, nguy cơ bùng phát vẫn ở mức cao, ảnh hưởng xấu đến kinh tế – xã hội, đời sống nhân dân.

Nhằm thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch, đồng thời khởi động lại và tiếp tục phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh và ổn định xã hội, ngày 24/4/2020 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 19/CT-TTg về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid trong tình hình mới. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Thường vụ T.Ư Hội NDVN yêu cầu Ban Thường vụ Hội ND các tỉnh thành phố, lãnh đạo các ban, đơn vị thuộc Trung ương Hội phổ biến, quán triệt cán bộ, công chức, viên chức và người lao động cơ quan thực hiện tốt một số nội dung sau:

1- Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm Chỉ thị số 19/CT-Ttg: Thống nhất nhận thức và hành động, quán triệt sâu sắc quan điểm “chống dịch như chống giặc”; cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phải gương mẫu, đi đầu trong việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch: không ra khỏi nhà nếu không cần thiết; không tập trung đông người tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện; giữ khoảng cách tối thiểu 01m khi tiếp xúc.

Ban Thường vụ Hội ND các tỉnh, thành phố, lãnh đạo các ban, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh đối với hội viên, nông dân, công chức, viên chức và người lao động thuộc đơn vị mình; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc nhắc nhở và có các biện pháp xử lý nghiêm theo quy định đối với các cá nhân thiếu trách nhiệm hoặc có hành vi vi phạm quy định phòng, chống dịch.

2- Ban Thường vụ Hội ND các tỉnh, thành phố cần chủ động phối hợp cùng chính quyền địa phương và các ban, ngành có liên quan tham gia chỉ đạo cán bộ, hội viên nông dân thực hiện các biện pháp pháp phòng, chống dịch theo quy định của Chỉ thị 19/CT-TTg tương ứng với tình hình từng địa phương (theo quy định của Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống dịch Covid về việc thực hiện phòng chống dịch theo địa bàn có nguy cơ cao, có nguy cơ và có mức nguy cơ thấp).

3- Tiếp tục quán triệt cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của cơ quan, đơn vị mình thực hiện các biện pháp: Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn; đeo khẩu trang khi ra ngoài; giữ khoảng cách an toàn khi tiếp xúc; thực hiện đo thân nhiệt khi đến cơ quan làm việc.

4- Không tổ chức các cuộc họp, hội nghị đông người chưa cần thiết; quán triệt cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của cơ quan, đơn vị mình không tham gia hoạt động lễ hội, nghi lễ tôn giáo, giải đấu thể thao, sự kiện có tập trung đông người tại nơi công cộng và các sự kiện lớn chưa cần thiết.

Đề nghị Ban Thường vụ Hội ND các tỉnh, thành phố, các đồng chí lãnh đạo các ban, đơn vị trực thuộc cơ quan Trung ương Hội khẩn trương thông báo, triển khai tinh thần công văn này đến toàn thể công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị biết và nghiêm túc thực hiện./.

L.M