Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển

Hội Nông dân tỉnh Bắc Giang:

Hội Nông dân tỉnh Bắc Giang: Khơi dậy khát vọng vươn lên của nông dân

Minh Tú - 07:09 07/02/2024 GMT+7
(Tapchinongthonmoi.vn) - Trong những năm qua, các cấp Hội Nông dân tỉnh Bắc Giang đã tích cực, có nhiều cách làm sáng tạo trong triển khai các hoạt động giúp nông nghiệp Bắc Giang chuyển mình, hướng đến một nền nông nghiệp bền vững, nông nghiệp sinh thái, ứng dụng chuyển đối số và khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Quan trọng hơn, Hội ND tỉnh Bắc Giang đã thành công khơi dậy được khát vọng vươn lên của hội viên, nông dân toàn tỉnh.

Xác định chuyển đổi số trong nông nghiệp là tất yếu
Ban Chấp hành Hội Nông dân (HND) tỉnh Bắc Giang khóa X đã xác định: Chuyển đổi số trong phát triển nông nghiệp, nông thôn nhằm định hình tổng thể, toàn diện về cách sống, cách làm việc, phương thức sản xuất và tiêu thụ dựa trên công nghệ số; là yêu cầu phát triển tất yếu, khách quan trong cuộc Cách mạng công nghệ lần thứ tư; là giải pháp quan trọng để góp phần thúc đẩy phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh. Nếu làm thành công, chuyển đổi số sẽ hướng đến lợi ích của người dân, giúp nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội Nông dân các cấp.

Ông Lã Văn Đoàn, Phó Chủ tịch Hội ND tỉnh Bắc Giang.
Trên cơ sở đó, ngày 12/01/2024, Ban Chấp hành HND tỉnh Bắc Giang khóa X đã ban hành Nghị quyết số 03-NQ/HNDT về “Nâng cao vai trò của Hội Nông dân các cấp về đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên nông dân tham gia chuyển đổi số, kinh tế số trong phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2024 - 2028”. Nghị quyết đã đưa ra những mục tiêu hết sức cụ thể để có thể đẩy mạnh công tác chuyển đổi số, kinh tế số trong phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Để đạt được những mục tiêu đó, HND tỉnh Bắc Giang đã xác định tích cực tuyên truyền nâng cao năng lực nhận thức của cán bộ, hội viên nông dân về chuyển đổi số, kinh tế số trong phát triển nông nghiệp, nông thôn; Nâng cao kiến thức về chuyển đổi số, phát triển kinh tế số trong nông nghiệp cho cán bộ, hội viên nông dân; Xây dựng và thành lập các mô hình hỗ trợ nông dân chuyển số; Sử dụng các phần mềm ứng dụng phục vụ công tác điều hành, trao đổi, chia sẻ thông tin đối với các cấp Hội Nông dân trong tỉnh. 
Ngay trong ngày 17/1/2024, HND tỉnh Bắc Giang đã tiến hành Hội nghị quán triệt Nghị quyết số 03-NQ/HNDT tới hơn 260 đại biểu là cán bộ các cấp Hội của tỉnh Bắc Giang, nông dân tiêu biểu, xuất sắc... Đây là một hoạt động thể hiện sự chủ động, sáng tạo trong nỗ lực thúc đẩy công tác chuyển đổi số, kinh tế số trong phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Bắc Giang và được các Đại biểu đồng thuận, tán thành cao. Có thể nói, đây là tiền đề, là điểm xuất phát tích cực để HND tỉnh Bắc Giang hướng đến thành công trong giai đoạn 2024-2028.  
Tại Hội nghị quán triệt Nghị quyết, lãnh đạo HND tỉnh Bắc Giang đã nhấn mạnh các nhiệm vụ mà các cấp Hội phải hoàn thành trong giai đoạn 2024-2028. Đó là, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp Hội, nhất là người đứng đầu Hội Nông dân các cấp về mục đích, tầm quan trọng và lợi ích của chi hội nông dân nghề nghiệp; Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp Hội trong việc thành lập, duy trì hoạt động của các chi hội nông dân nghề nghiệp; Xây dựng và nhân rộng các chi hội nông dân nghề nghiệp trong thôn, bản, khu dân cư; Đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của các chi hội nông dân nghề nghiệp theo định hướng phát triển thành các hợp tác xã; Tăng cường công tác tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng tổ chức điều hành cho đội ngũ cán bộ Hội cơ sở và chi hội, nhất là các chi hội trưởng nông dân nghề nghiệp; Đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ, tư vấn, tập trung nguồn lực xây dựng và phát triển các chi hội nông dân nghề nghiệp.
Khát vọng đưa sản phẩm nông nghiệp Bắc Giang “ra biển lớn” 
Trao đổi với phóng viên Tạp chí Nông thôn mới, ông Lã Văn Đoàn, Phó Chủ tịch HND tỉnh Bắc Giang cho biết: “Thực hiện các Nghị quyết của Đại hội VIII, HND tỉnh Bắc Giang đã chủ động ban hành hai Nghị quyết số 02-NQ/HNDT, ngày 29/12/2023 về “Tăng cường vai trò của Hội Nông dân các cấp trong xây dựng và phát huy hiệu quả hoạt động chi hội nông dân nghề nghiệp, góp phần đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, giai đoạn 2024-2028” và Nghị quyết số 03-NQ/HNDT về “Nâng cao vai trò của Hội ND các cấp về đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên nông dân tham gia chuyển đổi số, kinh tế số trong phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2024 - 2028” ngay sau khi Đại hội kết thúc. Chúng tôi kỳ vọng những mục tiêu và kết quả của Đại hội VIII, sẽ được các cấp Hội cả nước nói chung và Bắc Giang nói riêng triển khai, giúp cho nông dân Bắc Giang nhanh chóng hội nhập với nông nghiệp quốc tế và phấn đấu có nhiều mô hình Hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi trên địa bàn tỉnh để nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nông dân”. 

Ông Lê Ánh Dương, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang (bên phải) thăm mô hình trồng cây ứng dụng công nghệ cao tại xã Trí Yên, huyện Yên Dũng.
Chia sẻ sự chủ động trong các mảng công tác, Phó Chủ tịch HND tỉnh Bắc Giang cho biết, HND Bắc Giang cũng chủ động đề xuất với UBND tỉnh về việc tiếp tục thực hiện 4 đề án và xây dựng thêm một đề án mới về phát triển nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại và đổi mới hoạt động của Quỹ Hỗ trợ Nông dân. 
“Qua những buổi thảo luận, những bài tham luận của các Đại biểu tại Đại hội VIII, một trong những nhiệm vụ mà HND tỉnh Bắc Giang nhận thức rõ và phải triển khai ngay đó là phải đào tạo người nông dân những kiến thức về sản xuất, bảo quản, chế biến để có thể đưa sản phẩm tới những thị trường quốc tế, giữ được thương hiệu của sản phẩm có nguồn gốc từ Bắc Giang”, ông Lã Văn Đoàn nhắc tới mục tiêu chiến lược vươn tầm quốc tế của các sản phẩm nông nghiệp Bắc Giang một cách đầy quyết tâm. 

Thu nhập bình quân các hộ trong Chi hội ND nghề nghiệp trồng cây ăn quả xã Đông Phú, Lục Nam khoảng hơn 100 triệu đồng/ha/năm.
Phó Chủ tịch HND tỉnh Bắc Giang cho rằng, các sản phẩm OCOP là tiền đề để nông sản Bắc Giang vươn ra thế giới và chia sẻ: “Làm tốt sản phẩm OCOP sẽ góp phần hoàn thành Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới theo chiều sâu, hiệu quả và bền vững, gia tăng hiệu quả kinh tế cho những người nông dân địa phương”. Dự kiến, năm 2024, Bắc Giang sẽ phấn đấu có 3 sản phẩm 4 sao và trên 20 sản phẩm 3 sao, mục tiêu hết 2025, toàn tỉnh sẽ có khoảng 500 sản phẩm đạt danh hiệu sản phẩm OCOP, ông Đoàn cho biết thêm.
Mùa Xuân Giáp Thìn 2024 đã đến, với những cách làm quyết liệt, hiệu quả, sáng tạo, chúng ta cùng tin tưởng HND tỉnh Bắc Giang sẽ thành công khơi dậy được khát vọng vươn lên của hội viên, nông dân trong tỉnh và đưa nông sản Bắc Giang ra thế giới, mang lại lợi ích thực chất cho nông dân.