Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển
Điện Biên: Tổ chức đại hội điểm Hội Nông dân cấp xã nhiệm kỳ 2023 – 2028
Nguyễn Tuyết - 10:48 12/01/2023 GMT+7
(Tapchinongthonmoi.vn) - Thực hiện Kế hoạch số 513/KH-HNDTTW và Chỉ thị số 21/CT-TU về việc tổ chức Đại hội Hội Nông dân các cấp, Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh Điện Biên khóa IX đã lựa chọn xã Thanh Nưa (huyện Điện Biên) để tổ chức Đại hội điểm cấp xã và chọn huyện Mường Chà để tổ chức Đại hội điểm Hội Nông dân cấp huyện.

Ngày 10/1, Hội Nông dân xã Thanh Nưa (huyện Điện Biên) tổ chức Đại hội Đại biểu Hội Nông dân lần thứ X, nhiệm kỳ 2023-2028. Tham gia Đại hội có các ông Vàng A Cử - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Điện Biên; ông Bùi Xuân Trường – Phó Bí thư Huyện ủy huyện Điện Biên; Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh, Huyện ủy, Chủ tịch Hội Nông dân 10 huyện thị, Chủ tịch Hội Nông dân các xã trên địa bàn huyện Điện Biên và 67 hội viên đại diện cho 168 hội viên nông dân xã Thanh Nưa.

Đại hội Hội Nông dân các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VIII Hội Nông dân, Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của tổ chức hội và giai cấp nông dân Việt Nam, nhằm tổng kết, đánh giá  việc thực hiện nghị quyết Đại hội trong nhiệm kỳ qua; bám sát chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội VIII của Đảng và nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp xây dựng phương hướng, mực tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ tới, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân trong thời kỳ mới.

Lãnh đạo Hội Nông dân, Huyện uỷ Điện Biên tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Hội viên, nông dân xã Thanh Nưa trong nhiệm kỳ 2018-2023, đã trải qua nhiều khó khăn, thách thức do ảnh hưởng của đại dịch Covid- 19; thời tiết diễn biến phức tạp, thiếu nước tưới tiêu, mưa lũ, ngập úng, dịch bệnh trong chăn nuôi… đã gây thiệt hại cho sản xuất nông nghiệp và ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống của hôi viên nông dân.

Song được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, HĐND, UBND xã và Hội cấp trên, cùng với sự cố gắng, phấn đầu vươn lên, cán bộ hội viên, nông dân xã Thanh Nưa đã phát huy truyền thống đoàn kết, nỗ lực khắc phục khó khăn, đẩy mạnh các phong trào thi đua, thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân, góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội của địa phương.

Đời sống tinh thần của cán bộ, hội viên nông dân ngày càng được cải thiện rõ nét, cơ cấu kinh tế nông nghiệp từng bước chuyển dịch đúng hướng; tăng nhanh về tỷ trọng; giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản, các loại hình dịch vụ ngày càng phát triển.

Tình hình sản xuất nông nghiệp tính đến hết năm 2022: Diện tích gieo trồng đạt 1.000 ha, trong đó diện tích cây lương thực có hạt đạt 540,27 ha với sản lượng 3.277 tấn đạt 101,24% so với kế hoạch.

Trong lĩnh vực chăn nuôi, gia súc gia cầm, thủy sản tiếp tục được duy trì, phát tiển. Năm 2022 đàn trâu bò toàn xã có  974 con, tăng 17 con so với năm 2018 đạt 101,3% son với kế hoạch. Diện tích nuôi trồng thủy sản là 32,5 tấn. năng xuất đạt 23 tấn/ha, tăng 129,5%.

Về lâm nghiệp, nông dân tham gia bảo vệ, chăm sóc 190 ha rừng cao su, phát dọc thượng bì, giữ độ che phủ rừng trên 53%.

Công tác xây dựng, củng cố tổ chức Hội nhiệm kỳ 2018 – 2023 đặc biệt được quan tâm. Việc nâng cao chất lượng hội viên đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Qua 5 năm, Hội Nông dân xã kết nạp 148 hội viên, so với năm 2018 đạt 123,3%. Tổng số chi hội toàn xã có 13 chi hội, trong đó có 5 chi hội vứng mạnh, 7 chi hội khá, 1 chi hội trung bình, không có chi hội yếu kém.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu BCH Hội Nông dân xã Thanh Nưa nhiệm kỳ 2023-2028.

Trong nhiệm kỳ qua phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Đến nay toàn xã có 46 hộ sản xuất kinh doanh giỏi với thu nhập từ 200 đến 350 triệu/năm. Tỷ lệ hộ nghèo của xã từ 11,49% xuống còn 5%, giảm 6,49% so với năm 2018.

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, hội viên nông dân xã hiến trên 1.000 m2 đất, đóng góp trên 2.000 ngày công chung sức xây dựng nông thôn mới.

Trong nhiệm kỳ 2023 – 2028, Hội Nông dân xã Thanh Nưa tiếp tục tăng cường tập hợp, vận động hội viên, nông dân phát huy quyền làm chủ, nâng cao chất lượng về mọi mặt, thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ đề ra, đẩy mạnh công tác tuyền truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến 100% hội viên, nông dân; phấn đấu 85% hội viên được đào tạo nghề và tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật. Hàng năm, Hội Nông dân xã tổ chức bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ công tác Hội từ 1 đến 2 lớp cho cán bộ hội viên, phấn đấu đạt 80% chi hội hoạt động vững mạnh; tiếp tục giữ vứng chi hội vứng mạnh về mọi mặt.

Trong lĩnh vực sản xuất, họi viên nông dân phấn đấu duy trì sản lượng lương thực đến năm 2028 đạt tổng sản lượng 3.349,55 tấn; vận động hội viên, nông dân xây dựng “Quỹ Hỗ trợ nông dân” đạt từ 5 - 10 triệu đồng.

Về công tác xây dựng tổ chức Hội, hàng năm bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho 26 cán bộ UV BCH và chi hội trưởng; tích cực cải tiến nội dung, tổ chức Hội theo hướng sinh hoạt chuyên đề; tạo điều kiện cho hội viên phát huy dân chủ trong mọi hoạt động Hội.

Các đại biểu bỏ phiếu thông qua Nghị quyết Đại hội.

Với tinh thần làm việc tập trung, dân chủ, đoàn kết, đổi mới, Đại hội đã nhất trí bầu 15 đồng chí vào Ban Chấp hành Hội Nông dân xã Thanh Nưa khóa X, nhiệm kỳ 2023-2028. Sau phiên họp Ban Chấp hành lần thứ Nhất, các đại biểu đã nhất trí bầu bà Vũ Thị Lan Hương tái giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân xã Thanh Nưa nhiệm kỳ 2023- 2028. bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đại biểu Hội Nông dân huyện khóa XI sắp tới; thông qua Nghị quyết của Đại hội.

Bà Vũ Thị Lan Hương tái giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân xã Thanh Nưa nhiệm kỳ 2023- 2028.

Sau khi Đại hội xã Thanh Nưa kết thúc, Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh tiến hành họp rút kinh nghiệm: Đại hội xã Thanh Nưa đã thực hiện đúng quy trình các bước đảm bảo cả về nhân sự, nội dung. Ông Vàng A Cử - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Điện Biên yêu cầu các huyện, thị, thành phố sau Đại hội điểm tại xã Thanh Nưa sẽ tiến hành Đại hội Hội nông dân các xã theo đúng trình tự, đồng thời đảm bảo tiết kiệm, an toàn và thành công. Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh yêu cầu các huyện, thị, thành phố phấn đấu tổ chức Đại hội điểm xã ở đại phương mình xong trước khi nghỉ Tết Nguyên đán./.