Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển

Thanh Hóa: Ký kết hợp tác về ứng dụng khoa học và công nghệ vào phát triển "Tam nông"

Bùi Ánh - Lương Hà - 08:40 24/05/2024 GMT+7
(Tapchinongthonmoi.vn) - Chiều ngày 23-5, Hội Nông dân (HND) tỉnh Thanh Hóa và Viện Nông nghiệp Thanh Hóa đã tổ chức Lễ ký kết hợp tác thực hiện nhiệm vụ ứng dụng khoa học và công nghệ trong phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Tham dự Lễ ký kết có ông Trần Bình Quân, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch HND tỉnh; Nguyễn Đình Hải, Viện trưởng Viện Nông nghiệp Thanh Hóa đồng chủ trì hội nghị; Thường trực HND tỉnh; lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn của hai cơ quan.

Lễ ký kết giữa 2 đơn vị.

Hoạt động này được thực hiện trên cơ sở phát huy vai trò, trách nhiệm của các tổ chức HND tỉnh Thanh Hóa và Viện Nông nghiệp Thanh Hóa trong việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ chính trị được cấp thẩm quyền giao; cụ thể hóa các Chỉ thị, Nghị quyết, các Chương trình hành động trong việc xây dựng tổ chức Hội, phát triển Viện Nông nghiệp; tăng cường hợp tác xây dựng mô hình, chuyển giao tiến bộ Khoa học kỹ thuật sản xuất nông nghiệp bền vững, thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; khai thác tiềm năng, thế mạnh của các bên tham gia để triển khai hiệu quả Chương trình hành động về phát triển nông nghiệp, nông thôn theo Nghị quyết số 16-NQ/TU, ngày 20/4/2015 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hoá về tái cấu trúc ngành nông nghiệp đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, khả năng cạnh tranh, phát triển bền vững và khâu đột phá về nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao khoa học và công nghệ (KH&CN).

Thực hiện ký kết phối hợp giữa HND tỉnh và Viện Nông nghiệp tỉnh Thanh Hóa

Theo Chương trình phối hợp, hai đơn vị thống nhất thực hiện các nội dung cụ thể như: Hợp tác nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao KH&CN; cung cấp dịch vụ, phát triển các sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh. Đẩy mạnh ứng dụng KH&CN để nâng cao năng suất, chất lượng cây trồng, vật nuôi; đổi mới công nghệ trong chế biến, bảo quản nông sản; hợp tác xây dựng và nhân rộng mô hình HND điển hình tiên tiến, mô hình trang trại, gia trại nông nghiệp hữu cơ có sản phẩm gắn với chuỗi giá trị và phát triển bền vững; xây dựng và phát triển các mô hình sản xuất nông nghiệp bền vững, đặc biệt là các mô hình sản xuất hàng hóa tập trung, ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; hợp tác xây dựng và thực hiện các chương trình, dự án, đề án liên quan đến nông nghiệp, nông thôn, nông dân.

Hai đơn vị sẽ cùng hợp tác đào tạo, tập huấn cán bộ, hội viên HND, lao động nông thôn, xây dựng tổ chức Hội Nông dân các cấp hoạt động và phát triển vững mạnh toàn diện, hợp tác trong hoạt động điều tra, thu thập, cập nhật cơ sở dữ liệu thông tin trên lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn phục vụ công tác nghiệp vụ của mỗi bên khi có nhu cầu.

Hợp tác xây dựng các chương trình, dự án, đề án liên quan đến nông nghiệp, nông thôn, nông dân

Trên cơ sở thống nhất các nội dung trong Quy chế phối hợp, HND tỉnh Thanh Hoá và Viện Nông nghiệp Thanh Hóa đã ký kết Chương trình phối hợp đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.