Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển

[Infographic] Nguồn gốc, ý nghĩa của ngày Quốc tế Lao động 1/5

10:47 01/05/2020 GMT+7

Hằng năm, người lao động trên toàn thế giới lại cùng nhau kỷ niệm ngày Quốc tế Lao động 1/5. Hãy cùng nhìn lại nguồn gốc và ý nghĩa trọng đại của ngày này.

(Theo Đảng Cộng sản Việt Nam)