Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển

Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2023- 2028)

Tạp chí Nông Thôn Mới - 09:10 26/12/2023 GMT+7
(Tapchinongthonmoi.vn) - Sáng 26/12/2023, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Thủ đô Hà Nội), Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2023- 2028) khai mạc trọng thể. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự, tham gia Chủ tịch đoàn Đại hội và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự và có bài phát biểu chỉ đạo quan trọng tại Đại hội.

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước dự và tham gia Đoàn Chủ tịch Đại hội.

Dự đại hội có các đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước; Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng;

Các đồng chi lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, lãnh đạo Hội Nông dân Việt Nam qua các thời kỳ cùng toàn thể các đại biểu tham dự Đại hội thực hiện nghi thức chào cờ.

Đến dự Đại hội còn có các đồng chí: Nông Đức Mạnh, nguyên Tổng Bí thư; Nguyễn Xuân Phúc, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước; đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ; đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội; đồng chí Nguyễn Văn An, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội; đồng chí Nguyễn Sinh Hùng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội

Dự đại hội còn  có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Phó chủ tịch nước, Phó chủ tịch Quốc hội, Phó thủ tướng Chính phủ; các đồng chí lão thành cách mạng, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Anh hùng Lao động; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể Trung ương; các tỉnh, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương; các đồng chí Phó Chủ tịch, nguyên Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam qua các thời kỳ; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ủy ban kiểm tra Trung ương Hội khóa VII.

Tham dự Đại hội có 995 đại biểu chính thức, là những cán bộ, hội viên nông dân tiêu biểu, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và trí tuệ của hơn 10 triệu cán bộ, hội viên nông dân trong cả nước. Về cơ cấu xã hội: Đại biểu nam: 703 đại biểu, chiếm 70,48%; đại biểu là nữ: 293 đại biểu, chiếm 29,51 %; đại biểu là đảng viên: 949 đại biểu, chiếm 95,38%; tuổi bình quân của đại biểu: 47,8 tuổi; đại biểu cao tuổi nhất: 68 tuổi; đại biểu ít tuổi nhất: 22 tuổi…

Đại hội chào đón các Anh hùng Lao động, nhà khoa học của nhà nông có nhiều cống hiến trong lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn tới dự Đại hội: Ông Hồ Quang Cua, tác giả nghiên cứu giống lúa ST25 – Đoạt giải gạo ngon nhất thế giới năm 2019, năm 2023; ông Huỳnh Văn Thòn, Chủ tịch Tập đoàn Lộc Trời; ông Trần Mạnh Báo, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn ThaiBinh Seed.

Đến dự và đưa tin về Đại hội có đông đảo phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí, truyền hình của Trung ương và địa phương.

Ban Tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2023- 2028) đã trân trọng giới thiệu và kính mời các đồng chí Nguyễn Phú Trọng, đồng chí Võ Văn Thưởng, đồng chí Vương Đình Huệ, đồng chí Phạm Minh Chính, đồng chí Đỗ Văn Chiến, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài (Trưởng ban Dân vận Trung ương) tham gia Đoàn Chủ tịch Đại hội.

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Lương Quốc Đoàn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VII, thay mặt Đoàn Chủ tịch cho biết: Giai cấp nông dân và Hội Nông dân Việt Nam rất vui mừng, phấn khởi đón nhận Nghị quyết số 46 - NQ/TW ngày 20 tháng 12 năm 2023 của Bộ Chính trị về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới, đúng vào dịp Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, long trọng khai mạc. Đây là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng đối với Hội Nông dân Việt Nam; đồng thời, cũng là trách nhiệm của các cấp Hội Nông dân Việt Nam trong việc quán triệt, cụ thể hóa, triển khai thực hiện để Nghị quyết đi vào cuộc sống nhanh chóng và hiệu quả.

Trên cơ sở tổng kết thực tiễn quá trình hoạt động, tại Đại hội lần này, với tinh thần tự phê bình nghiêm túc, nêu cao trách nhiệm trước toàn thể cán bộ, hội viên, nông dân cả nước, các đại biểu sẽ thảo luận, đánh giá đúng mức, khách quan, toàn diện những kết quả đạt được cũng như những hạn chế, khuyết điểm và rút ra những bài học kinh nghiệm qua việc thực hiện Nghị quyết Đại hội VII Hội Nông dân Việt Nam, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Đồng thời, trên cơ sở những cơ hội, thuận lợi và cả những khó khăn, thách thức trong thời gian tới, Đại hội nghiêm túc bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng nhất là Nghị quyết số 46- NQ/TW ngày 20 tháng 12 năm 2023, thảo luận và quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ hoạt động cho nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đại hội lần này bám sát các quy định của Đảng, thực tiễn công tác Hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ qua sẽ thảo luận, sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam để phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Đại hội sẽ nghe và cho ý kiến về Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VII và sáng suốt lựa chọn những đồng chí xứng đáng, thực sự tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực, bản lĩnh và trí tuệ, đủ khả năng lãnh đạo thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đề ra, đáp ứng được niềm tin, sự mong đợi của cán bộ, hội viên, nông dân cả nước để bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa VIII.

Đại hội tiếp tục khẳng định niềm tin, sự trung thành tuyệt đối của nông dân và Hội Nông dân Việt Nam với Đảng, Nhà nước và công cuộc đổi mới do Đảng lãnh đạo.

"Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023- 2028 diễn ra trong bối cảnh đất nước đang đứng trước nhiều thời cơ và thách thức đan xen; toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiều chủ trương, mục tiêu và nhiệm vụ, giải pháp đã được xác định trong Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, thực hiện "khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc".

Vì vậy, yêu cầu đặt ra đối với các cấp Hội Nông dân Việt Nam phải tiếp tục xây dựng, củng cố tổ chức Hội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và hành động; đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động Hội; làm tốt vai trò đại diện cho quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nông dân, cầu nối giữa nông dân với Đảng, Nhà nước; phát huy vai trò tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, khối đại đoàn kết toàn dân tộc và liên minh "công nhân - nông dân - trí thức". Phát huy vai trò nông dân là chủ thể, là trung tâm trong phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Với những nhiệm vụ nêu trên, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII có ý nghĩa quan trọng đối với tổ chức Hội và giai cấp nông dân cả nước. Đặc biệt là vai trò, trách nhiệm của Hội trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế", Đồng chí Lương Quốc Đoàn nhấn mạnh.

 

Đồng chí Lương Quốc Đoàn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VII phát biểu khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2023- 2028).

Đồng chí Phạm Tiến Nam - Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phát biểu tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2023- 2028).

Đồng chí Bùi Thị Thơm, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VII thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội trình bày tóm tắt dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VII.

Đồng Nguyễn Xuân Định - Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam điều hành tham luận tại Đại hội.

Các đại biểu tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2023- 2028).

 

Chương trình văn nghệ đặc sắc Chào mừng Đại hội.