Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển

Kinh nghiệm từ việc chỉ đạo Đại hội Hội Nông dân cấp cơ sở ở Hà Tĩnh

Trí Thức - 07:16 29/04/2023 GMT+7
(Tapchinongthonmoi.vn) -Đến ngày 31/3/2023, các cơ sở Hội ND trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh cơ bản hoàn thành Đại hội cấp xã theo kế hoạch đề ra (chỉ còn 5 phường: Bắc Hà, Nam Hà, Tân Giang, Trần Phú, Nguyễn Du) do Ban Thường vụ Thành ủy thành phố đang xin chủ trương của Tỉnh ủy không tổ chức Hội Nông dân đối với các phường trên. Đơn vị hoàn thành Đại hội cấp xã đầu tiên là huyện Vũ Quang (ngày 6/3/2023), tiếp đến là huyện Hương Sơn (ngày 18/3/2023), thị xã Hồng Lĩnh và huyện Đức Thọ (ngày 24/3/2023)

Tổ chức Đại hội đúng hướng dẫn và chỉ đạo của Hội ND cấp trên
Nhìn chung tất cả đại hội đại biểu Hội ND các xã, phường, thị trấn được tổ chức đúng theo các văn bản hướng dẫn và sự chỉ đạo của Hội ND cấp trên, cùng với sự chỉ đạo của cấp ủy cùng cấp. Nhiều đơn vị có cách làm đổi mới, sáng tạo, các tài liệu của đại hội được mã hóa bằng QRCode (đại biểu có thể quét để xem tất cả các báo cáo, tham luận của các đại biểu, hoặc có thể chia sẻ cho bạn bè…), Dự thảo Báo cáo chính trị và Báo cáo Kiểm điểm ban chấp hành trình bày tại đại hội đều có slide trình chiếu powerpoint minh họa… Các đại hội diễn ra trang nghiêm, dân chủ, trong không khí phấn khởi, tin tưởng; được cấp ủy, chính quyền các xã, phường, thị trấn và hội viên, nông dân đánh giá cao về hình thức, nội dung, cũng như các hoạt động chào mừng đại hội. Có được kết quả trên, trước hết là vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng và Ban Thường vụ Hội ND tỉnh. 

Ông Trần Nhật Tân - Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh và lãnh đạo Hội ND tỉnh Hà Tĩnh tặng hoa chúc mừng BCH Hội Nông dân xã Đức Lĩnh nhiệm kỳ 2023 -2028.
Sau khi Ban Bí thư  Trung ương  ban hành Chỉ thị số 16 – CT/TW, ngày 10/8/2022 về lãnh đạo Đại hội Hội ND các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Hội NDVN lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 – 2028, Ban Thường vụ Hội ND tỉnh Hà Tĩnh đã tham mưu cho Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 24 – CT/TU, ngày 21/9/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức Đại hội Hội ND các cấp và Đại hội đại biểu Hội ND tỉnh Hà Tĩnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Bám sát Kế hoạch số 513 – KH/HNDTW, ngày 21/9/2022 của Ban Thường vụ Hội NDVN và Chỉ thị số 24 – CT/TU của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Hội ND tỉnh Hà Tĩnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp Hội tổ chức đại hội theo kế hoạch, đảm bảo đúng quy định.
Trước hết Ban Thường vụ Hội ND tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành các văn bản chỉ đạo đại hội Hội ND các cấp (như: Kế hoạch số 63 – KH/HNDT ngày 21/10/2022 về tổ chức Đại hội Hội ND các cấp; Hướng dẫn số 43-HD/HNDT, ngày 25/10/2022 về công tác nhân sự Đại hội Hội ND cấp tỉnh, cấp huyện và cơ sở nhiệm kỳ 2023 – 2028; Hướng dẫn số 44-HD/HNDT, ngày 14/12/2022 về tuyên truyền đại hội Hội ND các cấp...). Cùng với việc ban hành các văn bản, Thường trực giao nhiệm vụ cho các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, phụ trách các huyện, thành phố, thị xã thường xuyên bám nắm cơ sở, tập trung chỉ đạo Đại hội theo kế hoạch đã đề ra; tổ chức tập huấn tất cả các khâu để tiến hành Đại hội cho tất cả Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội ND cấp huyện và Chủ tịch Hội ND cấp xã; chỉ đạo Ban Thường vụ Hội ND các huyện, thành phố, thị xã ban hành văn bản chỉ đạo các cơ sở Hội trên địa bàn triển khai thực hiện; đồng thời lựa chọn đơn vị tổ chức Đại hội điểm, từ đó rút kinh nghiệm để tổ chức đại trà. Song song với các hoạt động đó, Ban Thường vụ Hội ND tỉnh Hà Tĩnh làm việc với các cấp ủy của các đơn vị để lựa chọn đơn vị tổ chức đại hội điểm cấp xã (xã Thạch Liên, huyện Thạch Hà) và cấp huyện (huyện Hương Sơn); thành lập các tiểu ban và chuẩn bị các nội dung cho Đại hội đại biểu Hội ND tỉnh.       
Dưới sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Hội ND tỉnh Hà Tĩnh, Ban Thường vụ Hội ND các huyện, thành phố, thị xã phối hợp với Ban Thường vụ Đảng ủy các xã, thị trấn thống nhất phương án nhân sự, tổ chức duyệt văn kiện Đại hội cấp xã. Ngay sau khi kết thúc đại hội điểm của từng đơn vị, các thành phần dự Đại hội tham gia phiên họp rút kinh nghiệm ở tất cả các khâu của Đại hội. Đồng thời Ban Thường vụ Hội ND tỉnh Hà Tĩnh giao cho Ban Tổ chức tổng hợp tất cả các ý kiến góp ý của Thường trực, Thường vụ tham dự Đại hội điểm cấp xã để ban hành văn bản hướng dẫn chi tiết thêm ở tất cả các khâu Đại hội, từ công tác tuyên truyền, văn nghệ, trang trí, văn kiện, chương trình, nội quy, kịch bản điều hành, tham luận… Nhờ đó những đơn vị sau đã hạn chế những sai sót, tổ chức Đại hội tốt hơn.
Để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt Hội ND cấp xã nhiệm kỳ 2023 – 2028, Hướng dẫn số 43-HD/HNDT của Ban Thường vụ Hội ND Hà Tĩnh đã quy định: Chủ tịch Hội ND cấp xã có trình độ chuyên môn Đại hội trở lên, trình độ chính trị sơ cấp trở lên. Theo đó, Ban Thường vụ Hội ND các huyện, thành phố, thị xã đã phối hợp chặt chẽ với Đảng ủy các xã, phường, thị trấn thống nhất đề án nhân sự nhiệm kỳ 2023 – 2028, đồng thời quy trình nhân sự được thực hiện nghiêm túc, đúng 5 bước theo hướng dẫn. Kết quả hiện nay chỉ còn 14 trong tổng số 216 Chủ tịch Hội ND cấp xã tại 4 huyện (Hương Sơn, Hương Khê, Thạch Hà, Nghi Xuân) có trình độ chuyên môn trung cấp (đang học các lớp đại học tại chức), còn lại là đều có trình độ đại học. 
Phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội
Tất cả Đại hội cấp xã được tổ chức 2 phiên (mỗi phiên một buổi), đảm bảo theo chương trình, kịch bản và đều hoàn thành tốt các nội dung đề ra. Do được tập huấn, hướng dẫn và Hội ND cấp trên duyệt chu đáo, nên tất cả Đoàn Chủ tịch của Đại hội đều bám sát kịch bản điều hành tốt. Các báo cáo trình bày tại Đại hội đánh giá kỹ kết quả đạt được nhiệm kỳ qua (có số liệu so sánh cụ thể), chỉ ra những hạn chế khuyết điểm và rút ra các bài học kinh nghiệm, từ đó đề ra phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể nhiệm kỳ 2023 – 2028; đồng thời đề ra những nhiệm vụ, giải phát đột phá mang tính khả thi cao. Tham luận tại các Đại hội ngắn gọn, có chất lượng, nhiều tham luận có chiều sâu và đưa ra giải pháp mới. Công tác điều hành bầu cử đảm bảo đúng theo quy chế bầu cử và đúng định hướng đã duyệt, tỷ lệ phiếu tập trung rất cao, bình quân chung của cả tỉnh đạt trên 95%, nhiều đơn vị đạt 100% (tiêu biểu như thị xã Kỳ Anh, tất cả các xã, phường, thị trấn đều đạt tỷ lệ 100%; huyện Kỳ Anh có 18/20 đơn vị đạt 100%, còn lại đạt 98%; Can Lộc có 15/18 đơn vị đạt 100%, đơn vị tỷ lệ thấp nhất 96%; Thạch Hà có 16/22 đơn vị đạt 100%, đơn vị đạt tỷ lệ thấp nhất 95%...). Tất cả các đơn vị đều có chương trình văn nghệ chào mừng Đại hội, được tập luyện khá công phu; kinh phí để tổ chức Đại hội nhìn chung được được Đảng ủy các xã, phường, thị trấn quan tâm chu đáo...

Các đại biểu thăm gian hàng trưng bày nông sản tại đại hội Hội Nông dân xã Thạch Liên, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh.
Song song với chỉ đạo Đại hội, Ban Thường vụ Hội ND Hà Tĩnh đã phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Hội ND các cấp, bằng các công trình, việc làm cụ thể; trong đó tập trung vào các công việc, như: Ra quân xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giúp các hộ sửa sang nhà ở, cải tạo vườn… Hội viên, nông dân toàn tỉnh đã làm được hàng trăm công trình, phần việc chào mừng đại hội, trị giá hàng chục tỷ đồng, hàng ngàn ngày công. Chỉ tính riêng các cấp Hội ND huyện Hương Sơn đã triển khai thực hiện 16 công trình và 55 phần việc, với tổng kinh phí thực hiện 1,426 tỷ đồng và hàng trăm ngày công; trong đó kinh phí do cán bộ, hội viên, nông dân đóng góp hơn 486 triệu đồng… Ban ngày hưởng ứng phong trào thi đua, ban đêm tập văn nghệ, dân vũ tại nhà văn hoá thôn, tổ dân phố để chào mừng Đại hội. Vì thế, đại hội chi hội và Hội ND cơ sở không chỉ là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng tại các xã, phường, thị trấn, mà còn tạo ra khí thế thi đua sôi nổi, tươi vui, phấn khởi, thực sự như ngày hội của toàn dân.
Có được kết quả đó, trước hết là do Ban Thường vụ Hội ND Hà Tĩnh đã bám sát các văn bản chỉ đạo của Ban Bí thư, Trung ương Hội NDVN và Tỉnh ủy, kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các cấp Hội tổ chức thực hiện; tổ chức tập huấn, phân công các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ phụ trách các địa bàn chỉ đạo tổ chức tốt các khâu cho đại hội; tổ chức rút kinh nghiệm kịp thời sau từng đại hội điểm của các đơn vị. Đồng thời sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, sát sao của các cấp ủy Đảng, từ công tác xây dựng đề án nhân sự, nội dung các báo cáo… đến các điều kiện đảm bảo để tổ chức Đại hội.           
Từ thành công của Đại hội cấp cơ sở, hiện nay Ban Thường vụ Hội ND Hà Tĩnh đang tập trung chỉ đạo Đại hội điểm cấp huyện (Hội ND huyện Hương Sơn, dự kiến tổ chức vào trung tuần tháng 4/2023), sau đó rút kinh nghiệm để chỉ đạo hoàn thành Đại hội cấp huyện trong quý II năm 2023; đồng thời chuẩn bị các nội dung và điều kiện cần thiết để tổ chức Đại hội đại biểu Hội ND tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 – 2028 trong quý III năm 2023. l