Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển
CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 99 NĂM NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM (21/6/1925-21/6/2024) CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 99 NĂM NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM (21/6/1925-21/6/2024)

Nâng cao năng lực của các THT, HTX phát triển rừng và trang trại bền vững

Bảo Minh - 11:12 27/11/2021 GMT+7
Vừa qua tại Hà Nội, Ban Quản lý Chương trình Hỗ trợ Rừng và Trang trại giai đoạn 2 (Chương trình FFF II) Trung ương đã tổ chức Hội nghị trực tuyến Tổng kết thực hiện Chương trình năm 2020 -2021.