Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển

Những vấn đề liên quan đến người ứng cử phải được thông tin minh bạch

13:41 19/03/2021 GMT+7
Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, ông Ngô Sách Thực khẳng định, từ nay đến Hội nghị Hiệp thương lần thứ 3, tất cả những vấn đề liên quan đến người ứng cử đều phải thông tin minh bạch.
Ông Ngô Sách Thực, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Hội nghị Hiệp thương lần 2 vừa kết thúc đã thông qua danh sách sơ bộ 205 người ứng cử Đại biểu Quốc hội ở khối các cơ quan Trung ương. Các ứng cử viên được lựa chọn trên cơ sở tiêu chuẩn theo quy định của Luật Bầu cử đại biểu, Luật Tổ chức Quốc hội và các quy định khác có liên quan. Sau hội nghị Hiệp thương lần 2 sẽ là Hội nghị cử tri ở nơi cư trú. Những người ứng cử sẽ về khu dân cư để lắng nghe ý kiến nhận xét của nhân dân. Từ nay đến Hội nghị Hiệp thương lần thứ 3, tất cả những vấn đề liên quan đến người ứng cử đều phải thông tin minh bạch.

Phóng viên trao đổi với ông Ngô Sách Thực, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam để làm rõ hơn vấn đề này.

PVThưa ông, những nội dung cụ thể cũng như kết quả tại Hội nghị Hiệp thương lần 2 là gì? 

Ông Ngô Sách Thực: Hội nghị Hiệp thương lần thứ hai của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ Việt Nam đã thảo luận rất sôi nổi, thẳng thắn, đi vào những nội dung trọng tâm theo quy định của Luật. Trong đó đã thảo luận những nội dung liên quan đến danh sách sơ bộ và rất quan tâm đến chất lượng đại biểu và tiêu chuẩn của các đại biểu. Qua đó, thống nhất đưa vào danh sách sơ bộ để thực hiện các bước tiếp theo của quy trình hiệp thương.

Hội nghị đã nhận được rất nhiều ý kiến thẳng thắn, cơ bản tán thành danh sách sơ bộ. Trong hội nghị này, các đại biểu cũng nhấn mạnh, những điều chỉnh về cơ cấu, thành phần phải có quyết định cụ thể của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Hội nghị cũng đưa ra cách thức tổ chức hội nghị nơi công tác của các ứng viên dự kiến giới thiệu.

Trong báo cáo đã nêu là tất cả các cơ quan, đơn vị giới thiệu 205 đại biểu đã thực hiện đúng các quy trình tổ chức hội nghị nơi công tác và có biên bản gửi về, có nhận xét, thể hiện sự tín nhiệm rất cao. Những nội dung thỏa thuận để thống nhất cũng được phản ánh đầy đủ và sau hội nghị, chúng tôi thấy cần phải thiết lập biên bản theo đúng quy định và có báo cáo chi tiết gửi các cơ quan có thẩm quyền để xem xét.

PVSơ bộ danh sách thì ông thấy năng lực, trình độ của ứng cử viên Quốc hội khóa XV thế nào? Ông có kiến nghị gì để đảm bảo chất lượng ứng cử viên cho Quốc hội khóa XV ?

Ông Ngô Sách Thực: Các ứng cử viên được lựa chọn trên cơ sở tiêu chuẩn và quy định của Luật Bầu cử đại biểu, Luật Tổ chức Quốc hội và trên cơ sở Hướng dẫn số 36 của Ban Tổ chức Trung ương, Chỉ thị 45 của Bộ Chính trị liên quan đến công tác bầu cử. Trong đó, ngoài 5 tiêu chuẩn theo quy định của luật như: Trung thành với Tổ quốc, đất nước, Hiến pháp; các điều kiện về năng lực, phẩm chất, đạo đức, sức khỏe, khả năng, điều kiện hoạt động, giữ mối liên hệ với cử tri… cũng nhấn mạnh việc các đại biểu phải có bản lĩnh, dám nói. Cùng đó, những nội dung như gương mẫu trong việc chấp hành chủ trương, chính sách pháp luật cũng được đề cập.

Trong danh sách sơ bộ, các tiêu chuẩn, điều kiện cơ bản bảo đảm. Tuy nhiên, nghiên cứu sâu tài liệu, hồ sơ cũng thấy có một số nội dung cần phải nghiên cứu kỹ, đặc biệt, những nội dung liên quan đến đại biểu chuyên trách. Các ý kiến đồng tình rất cao là cần tăng đại biểu chuyên trách để nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội. Nhưng, đối với đại biểu chuyên trách thì cũng cần phải có đủ tâm, đủ tầm. Trên cơ sở yêu cầu, những vấn đề trăn trở, sau hội nghị Hiệp thương lần 2 sẽ chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền để trả lời rõ những nội dung này. Để khi tiến hành Hội nghị Hiệp thương lần thứ 3, tất cả các vấn đề trăn trở đối với các ứng cử viên đều phải được làm rõ.

PVSau Hội nghị Hiệp thương lần 2 sẽ là Hội nghị cử tri ở nơi cư trú. Vậy Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam các cấp có kể hoạch cụ thể như thế nào để tạo điều kiện cho người ứng cử về khu dân cư?

Ông Ngô Sách Thực: Trong chương trình Hiệp thương lần 2, theo quy định phải có ngay kế hoạch tổ chức lấy ý kiến tín nhiệm của các ứng viên nơi họ cư trú. Do vậy, Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh phải tổ chức hội nghị Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã, phối hợp với UBND cấp xã tổ chức Hội nghị cử tri nơi cư trú cho các ứng viên. Đồng thời, phải tổ chức tốt Hội nghị hướng dẫn và tổ chức Hội nghị cử tri nơi cư trú cho các ứng viên và Hội nghị cử tri nơi làm việc, nơi công tác và nơi cư trú đối với người tự ứng cử.

Nhiệm vụ quan trọng đầu tiên là phải có kế hoạch thật cụ thể, tạo điều kiện cho người được ứng cử về khu dân cư của mình để lắng nghe ý kiến người dân. Đồng thời, tạo điều kiện cho các cơ quan mà có người ứng cử phải có trách nhiệm về các nơi dân cư để nghe ý kiến nhận xét của nhân dân.

PVViệc giám sát lấy ý kiến của cử tri theo trình tự như thế nào? Qua hội nghị nếu có vấn đề gì sẽ xử lý ra sao, thưa ông?

Ông Ngô Sách Thực: Từ nay đến hiệp thương lần thứ 3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội có một lịch trình giám sát. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có chương trình giám sát đợt 1 thực hiện từ nay đến 13/4. Đợt 1 phải xem xét tất cả các trình tự, thủ tục liên quan đến phần thành lập các đơn vị bầu cử, hoạt động của các tổ chức bầu cử. Đặc biệt, sau Hội nghị hiệp thương lần thứ hai phải thực hiện tốt việc lấy ý kiến, tín nhiệm của cử tri nơi công tác và nơi cư trú, kể cả người tự ứng cử.

Liên quan đến công tác giám sát, phải có sự giám sát của người dân cùng các kênh thông tin để những gì người dân còn băn khoăn về người tự ứng cử đều phải được làm rõ. Ủy ban bầu cử các cấp đều phải có trách nhiệm tiếp nhận ý kiến của của người dân và có việc trả lời. Nếu đến mức có khiếu nại hoặc tố cáo sẽ giải quyết theo trình tự quy định của luật về giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với những người ứng.

PVXin cảm ơn ông!./.