Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển
Tạp chí góp phần vào công cuộc phát triển “tam nông”
09:03 10/02/2021 GMT+7

Tạp chí Nông thôn mới (Làng mới) đã được bà con nông dân, các chuyên gia, nhà nghiên cứu… quan tâm đón nhận với một tình cảm quý mến và trân trọng, được độc giả ghi nhận. Những sản phẩm, tác phẩm của Tạp chí có tác dụng rất lớn góp phần vào công cuộc phát triển nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn ngày càng đổi mới.

Bà Hồ Thị Sự, Phó Chủ tịch Thường trực Hội ND tỉnh Đồng Nai.

Tạp chí Nông thôn mới (Làng mới) đóng vai trò quan trọng trong việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên nông dân. Tạp chí không chỉ nâng cao nhận thức về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước mà còn phổ biến kiến thức khoa học kỹ thuật, kiến thức chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới.

Tôi cho rằng đội ngũ những người làm báo ở Tạp chí Nông thôn mới (Làng mới) luôn bám sát thực tiễn, có nhiều bài viết lay động, kiến giải được nhiều vấn đề trong việc xây dựng, phát triển văn hóa nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Đây là sứ mệnh cao cả mà đội ngũ Tạp chí Nông thôn mới (Làng mới) đã hoàn thành để tờ Tạp chí thực sự là cơ quan lý luận của Hội NDVN, của nông dân. Ngoài việc tuyên truyền chủ trương chính sách của Nhà nước, Tạp chí còn phê phán những hoạt động chưa lành mạnh, mặt trái của xã hội, đồng thời cổ vũ cái tốt, cái đẹp để xây dựng nông nghiệp, nông dân, nông thôn ngày càng văn minh, hiện đại hơn.

Dưới góc nhìn là một đọc giả, tôi mong muốn Tạp chí Nông thôn mới (Làng mới) phát huy hơn nữa sự đổi mới, sáng tạo để trong giai đoạn bùng nổ thông tin, vươn lên của truyền thông đa phương tiện, Tạp chí trở thành cơ quan lý luận báo chí chủ lực của ngành Nông nghiệp, của nông dân… với khả năng thông tin nhanh nhạy, đa dạng, phản ánh kịp thời hơi thở của cuộc sống. Thực hiện được điều này, tôi nghĩ vị thế và uy tín của Tạp chí sẽ được tăng lên, không chỉ trong lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn mà còn trong các lĩnh vực khác của đời sống xã hội. Đồng thời, theo tôi, các ấn phẩm Tạp chí muốn giữ được vị trí trong lòng bạn đọc phải có bản sắc riêng, Tạp chí Nông thôn mới (Làng mới) đang làm rất tốt điều này.

Tạp chí đã duy trì được bản sắc của mình, bản sắc đó đã khẳng định được uy tín và vị thế với xã hội. Nhờ có bản sắc giúp độc giả khi đọc, xem, Tạp chí Nông thôn mới (Làng mới) nhận ra được những bài viết sâu sắc, chất lượng, có sức lay động, gắn liền với nông nghiệp, nông dân, nông thôn, nhất là trong công cuộc thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia Xây dựng Nông thôn mới. Đây là Chương trình mục tiêu quốc gia mà toàn Đảng, toàn dân chúng ta phải thực hiện làm sao để nông thôn ngày càng đẹp hơn, nông dân ngày càng ấm no hơn, làng bản ngày càng văn hóa hơn, sẵn sàng hội nhập quốc tế.

Ái Vân (ghi)