Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển

Tổng bí thư: Nghiêm minh với cả lãnh đạo cao cấp của Đảng

14:04 28/12/2017 GMT+7

Các vụ án tham nhũng, kinh tế đã làm rất kiên quyết, nghiêm minh, kể cả với cán bộ lãnh đạo cao cấp của Đảng, đương chức và đã nghỉ hưu – Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nói.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng dự hội nghị trực tuyến của Chính phủ ngày 28-12 – Ảnh: VGP

Lần đầu tham dự hội nghị trực tuyến của Chính phủ với 63 tỉnh thành tổ chức hôm nay, 28-12, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng có bài phát biểu dài, đề cập toàn diện cả những kết quả vui mừng và những khó khăn, chướng ngại.

“Đây là hội nghị có quy mô lớn nhất từ trước đến nay và có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Tôi có nói vui với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc là từ thuở bé đến nay mới được dự họp Chính phủ”, Tổng bí thư chia sẻ.

Nghiêm minh với cả cán bộ đương chức và nghỉ hưu

 Người đứng đầu Đảng ghi nhận những thành tựu kinh tế – xã hội của năm 2017: Lần đầu tiên sau nhiều năm hoàn thành và hoàn thành vượt mức toàn bộ 13 chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Tăng trưởng GDP đạt 6,81%, vượt kế hoạch đề ra, là mức cao so với các nước trong khu vực và trên thế giới. An sinh xã hội và phúc lợi xã hội được quan tâm chăm lo, bảo đảm. Đấu tranh phòng, chống tội phạm tiếp tục được đẩy mạnh…

Đề cập công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, kiện toàn hệ thống chính trị, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, tiêu cực, Tổng bí thư nói: “Đảng và Nhà nước đã lãnh đạo, chỉ đạo, làm nhiều lần, làm quyết liệt từ nhiều năm nay, nhưng thời gian gần đây càng được đẩy mạnh hơn bao giờ hết và bước đầu đạt được nhiều kết quả cụ thể, tích cực, được nhân dân đồng tình, ủng hộ”.

“Các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp đã được làm rất kiên quyết, nghiêm minh, theo đúng quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước, kể cả đối với cán bộ lãnh đạo cao cấp của Đảng, cán bộ đương chức và cán bộ đã nghỉ hưu”, Tổng bí thư nói.

Cụ thể, Uỷ ban Kiểm tra trung ương đã tập trung kiểm tra, kết luận các sai phạm và quyết định xử lý kỷ luật hoặc đề xuất cơ quan có thẩm quyền xem xét kỷ luật nghiêm đối với nhiều tổ chức, cá nhân. Ngành thanh tra, cơ quan điều tra, viện kiểm sát và toà án các cấp cũng vào cuộc quyết liệt trong phòng, chống tham nhũng.

Hai bài học quý

Nhận định “không khí phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, vào thắng lợi của sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đang lan rộng trên khắp cả nước”, Tổng bí thư đặt vấn đề: “Nguyên nhân nào cho những thành công đó?”

Tổng bí thư chỉ ra 2 nguyên nhân bao trùm: Thứ nhất là thừa hưởng những kết quả, thành tựu của nhiều năm trước, đặc biệt là năm 2016, của nhiều nghị quyết, quyết định đúng đắn, phù hợp.

Thứ hai là sự đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu, chung sức, chung lòng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong công cuộc đổi mới toàn diện và đồng bộ theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII.

“Các cơ quan lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận, các bộ, ban, ngành, đoàn thể đã có nhiều đổi mới, phối kết hợp nhịp nhàng, đồng bộ, bài bản hơn”, Tổng bí thư nói.

“Đặc biệt là có sự đồng tình, ủng hộ, cổ vũ, động viên, đóng góp ý kiến kịp thời của cán bộ, đảng viên, các lão thành, các tầng lớp nhân dân, các cơ quan thông tin, báo chí…, tạo nên sức mạnh tổng hợp đồng tâm nhất trí của cả hệ thống chính trị, của toàn xã hội”.

Không ngủ quên trên vòng nguyệt quế

“Tuy nhiên, chúng ta tuyệt nhiên không chủ quan, thỏa mãn; không say sưa với thành tích, thắng lợi, hay nói cách văn hoa là đừng ngủ quên trên vòng nguyệt quế, bởi đất nước vẫn đứng trước nhiều khó khăn, thách thức”, Tổng bí thư lưu ý.

“Tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường; kinh tế thế giới còn tiềm ẩn nhiều rủi ro; xuất hiện xu hướng bảo hộ trở lại và chống tự do hóa thương mại và đầu tư ở nhiều nơi”.

Tổng bí thư cũng chỉ ra những hạn chế, yếu kém tích tụ, tồn đọng từ lâu của nền kinh tế và trong nhiều lĩnh vực xã hội “còn nặng nề, gây hậu quả xấu, bức xúc xã hội nhưng không dễ một sớm một chiều có thể khắc phục và đòi hỏi phải có giải pháp đồng bộ, lộ trình phù hợp, sự chỉ đạo kiên quyết, kiên trì, chắc chắn, khoa học hơn nữa”.

“Đó là tình trạng làm ăn thua lỗ, thất thoát, tham nhũng, lãng phí xảy ra ở nhiều DN, dự án. Tình trạng ‘trên nóng, dưới lạnh’, ‘trên bảo dưới không nghe’, kỷ cương phép nước bị buông lỏng”, Tổng bí thư nói.

Cùng với đó là thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu, tệ nạn xã hội, vi phạm về môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, tai nạn giao thông và tội phạm…

“Trong khi đó, chúng ta phải nỗ lực phấn đấu để nước ta không chỉ năm sau tiến bộ hơn năm trước mà phải phát triển nhanh và bền vững hơn để không tụt hậu, từng bước theo kịp các nước tiên tiến trong khu vực và trên thế giới”, Tổng bí thư nhấn mạnh.

Các thành viên Chính phủ tham dự hội nghị trực tuyến ngày 28-12 – Ảnh: TTXVN

Kiên quyết loại bỏ những người tham nhũng, hư hỏng

Đồng tình với các nhiệm vụ, giải pháp Chính phủ nêu, Tổng bí thư dành thời gian “nói rộng ra một chút”.

Theo Tổng bí thư, phải tập trung ưu tiên hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN theo đúng tinh thần Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII.

“Phải nhận thức đầy đủ, tôn trọng và vận dụng đúng đắn các quy luật khách quan của kinh tế thị trường, thông lệ quốc tế, đồng thời bảo đảm định hướng XHCN phù hợp với điều kiện phát triển của đất nước trong từng giai đoạn. Bảo đảm tính khoa học, đồng bộ và tính khả thi cao. Gắn kết hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, phát triển văn hóa, bảo vệ môi trường, bảo đảm quốc phòng, an ninh”, Tổng bí thư nói.

Tổng bí thư cũng yêu cầu có chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong việc cơ cấu nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Cùng với đó là đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, đào tạo; phát triển nguồn nhân lực; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, nắm bắt cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư… Cũng như phát triển có hiệu quả văn hóa, xã hội, chăm lo cải thiện đời sống nhân dân. Đồng thời lưu ý việc khẩn trương cải cách chính sách tiền lương.

Tổng bí thư cũng nhấn mạnh “kiên quyết, kiên trì giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; thực hiện có hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế. Củng cố thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân…”.

Cuối cùng, Tổng bí thư yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh và làm tốt hơn nữa công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, đặc biệt xây dựng Chính phủ, chính quyền các địa phương thật sự trong sạch, liêm chính, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

“Nghiêm túc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về việc ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện ‘tự diễn biến’, ‘tự chuyển hoá’… Làm tốt hơn nữa công tác cán bộ để lựa chọn, bố trí những cán bộ thực sự có đức, có tài, liêm chính, tâm huyết, thật sự vì Đảng, vì dân vào các vị trí lãnh đạo của bộ máy nhà nước”, Tổng bí thư nói.

“Đồng thời kiên quyết đấu tranh loại bỏ những người tham nhũng, hư hỏng; chống mọi biểu hiện chạy chức, chạy quyền, ưu ái tuyển dụng người thân, không đủ tiêu chuẩn”.

“Thực hiện tốt những việc trên không hề làm ‘chùn’ sự chỉ đạo hay làm ‘chậm lại’ sự phát triển, mà ngược lại, giúp làm trong sạch, tạo sức mạnh thật sự của bộ máy và đội ngũ, củng cố và tăng cường niềm tin của nhân dân, tạo động lực mới, khí thế mới để Chính phủ và chính quyền các địa phương lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thành công mọi nhiệm vụ”, Tổng bí thư nhấn mạnh.

Nhân dịp năm mới 2018 và xuân Mậu Tuất, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và với tình cảm cá nhân, tôi xin chúc Chính phủ và chính quyền các địa phương tiếp tục phát huy những thành tích, kết quả và bài học kinh nghiệm đã đạt được, khắc phục những hạn chế, yếu kém còn tồn tại, lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, hoạt động quyết liệt, hiệu lực, hiệu quả hơn, hoàn thành trọng trách trước Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang kỳ vọng, đòi hỏi và trông chờ ở các đồng chí! Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng

Theo TTO