Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển

Bám sát nội dung trọng tâm để hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2024

Lương Thủy - 14:46 10/07/2024 GMT+7
(Tapchinongthonmoi.vn) - Ngày 10/7/2024, tại Hà Nội, Đảng bộ cơ quan Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (NDVN) tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 và khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2024.

Chủ trì hội nghị có đồng chí Lương Quốc Đoàn - Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch BCH T.Ư Hội NDVN, Bí thư Đảng ủy cơ quan; đồng chí Trần Mạnh Hoài, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Cơ quan. Tham dự hội nghi có các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ, ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan, bí thư, phó bí thư các Đảng bộ bộ phận, chi bộ các ban, đơn vị thuộc Trung ương Hội và toàn thể đảng viên thuộc Đảng bộ cơ quan Trung ương Hội NDVN.

Đồng chí Lương Quốc Đoàn - Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch BCH T.Ư Hội NDVN, Bí thư Đảng ủy cơ quan phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Trần Quảng

Hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong 6 tháng đầu năm 2024

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Lương Quốc Đoàn khẳng định: Trong 6 tháng đầu năm 2024, bám sát sự chỉ đạo của Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương, Chương trình công tác toàn khoá của Đảng ủy cơ quan, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan đã chủ động xây dựng và ban hành các chương trình, kế hoạch chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện các nội dung công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo cán bộ, đảng viên hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Trong đó, Đảng ủy cơ quan đã tích cực, chủ động lãnh đạo, chỉ đạo tập trung vào việc cụ thể hóa nhiệm vụ, giải pháp thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII và Nghị quyết số 46-NQ/TW ngày 20/12/2023 của Bộ Chính trị về “Đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới” đề ra; đồng thời chỉ đạo triển khai 03 nội dung công tác trọng tâm đó là: (1) Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025 và Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương; (2) Tăng cường công tác quản lý đảng viên trong Đảng bộ; (3) Tập trung cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá thành các chương trình, kế hoạch để tổ chức thực hiện. Bên cạnh đó, toàn Đảng bộ cơ quan tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; “Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện ”tự diễn biến”, ”tự chuyển hoá” và tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch “Năm tăng cường công tác kiểm tra, giám sát” trong Đảng bộ...

Đồng chí Lương Quốc Đoàn cũng đề nghị các đồng chí dự hội nghị tập trung thảo luận, cho ý kiến tham gia góp ý dự thảo Báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm 2024; đánh giá những kết quả đã đạt được, những mặt tồn tại, hạn chế về công tác xây dựng Đảng trong 6 tháng đầu năm và cùng tìm ra những giải pháp thực hiện toàn diện các nội dung, nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2024; đồng thời, chuẩn bị thật tốt, kỹ lưỡng các điều kiện để tổ chức thành công đại hội các cấp trong Đảng bộ cơ quan, tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Đồng chí Lương Quốc Đoàn (đứng giữa) trao bằng khen cho 2 tập thể có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ảnh: Trần Quảng

Trong Dự thảo báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2024 do đồng chí Trần Mạnh Hoài – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy trình bày đã nêu rõ những kết quả đạt được:

Về công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy: Bám sát sự chỉ đạo của Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương, Chương trình công tác toàn khoá, Chương trình công tác năm, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan đã tập trung triển khai thực hiện và chỉ đạo thực hiện toàn diện các nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng; Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tổ chức triển khai đầy đủ các cuộc họp định kỳ hàng tháng để tập trung chỉ đạo xây dựng và ban hành các chương trình, kế hoạch thực hiện các nghị quyết của Trung ương, của Đảng uỷ Khối; chỉ đạo kịp thời tổ chức các đợt nghiên cứu học tập nghị quyết, chỉ thị của cấp uỷ cấp trên đảm bảo thiết thực, phù hợp, hiệu quả; kịp thời cụ thể hoá, ban hành các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất của Đảng bộ... bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ chính trị, xây dựng tổ chức trong sạch, vững mạnh gắn với xây dựng cơ quan và đoàn thể trong sạch vững mạnh.

Về công tác lãnh đạo và phối hợp thực hiện nhiệm vụ chính trị: Tập trung tuyên truyền, tổ chức các hoạt động nhân các ngày lễ, kỷ niệm lớn của đất nước, của tổ chức Hội. Các cơ quan báo chí, thông tin của Hội tăng cường tin, bài thông tin, tuyên truyền về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các hoạt động, công tác của các cấp Hội; tuyên truyền về các phong trào thi đua yêu nước, gương nông dân tiêu biểu “người tốt, việc tốt”; Tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc để quán triệt, học  tập, triển khai  thực  hiện  Nghị quyết số 46-NQ/TW ngày 20/12/2023 của Bộ Chính trị về “Đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội NDVN đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới”;  Nghị quyết Đại  hội đại  biểu  toàn  quốc  Hội  NDVN (khóa VIII), nhiệm kỳ 2023 –2028 và Quyết định 182/QĐ-TTg về phê duyệt Đề án“Hội NDVN tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp đến năm 2030”; Tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn, hướng dẫn sử dụng App “Nông dân Việt Nam” cho đại diện lãnh đạo, cán bộ của Hội Nông dân 63 tỉnh, thành phố... Các cấp Hội tích hỗ trợ thành lập mới 483 chi hội nông dân nghề nghiệp, 2.703 tổ hội nông dân nghề nghiệp, kết nạp được 129.400 hội viên mới.; Vận động, hướng dẫn thành lập, ra mắt hoạt động 837 Câu lạc bộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi; Bồi dưỡng, giới thiệu cho các cấp ủy kết nạp được 5.191 hội viên nông dân ưu tú vào Đảng...

Về công tác xây dựng Đảng: Đảng uỷ cơ quan quan tâm chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc đẩy mạnh các hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảngđấu tranh phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái, thù địch; chủ động nắm tình hình, diễn biến tư tưởng, dư luận xã hội, kịp thời định hướng thông tin đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động. Trong 6 tháng đầu năm, thẩm định hồ sơ và xem xét, quyết định kết nạp Đảng cho 7 quần chúng ưu tú... Đề nghị cấp huy hiệu 30, 40 năm tuổi Đảng cho 5 đồng chí. Đảng ủy đã tổ chức Hội nghị tấp huấn sử dụng phần mềm Sổ tay đảng viên điện tử cho toàn thể đảng viên, cấp ủy viên trong Đảng bộ cơ quan; Tiếp tục rà soát, bổ sung cập nhật lý lịch đảng viên của Đảng bộ và thực hiện việc cập nhật cơ sở dữ liệu đảng viên 3.0 theo yêu cầu của Ban Tổ chức Đảng ủy Khối…

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn những tồn tại, hạn chế như việc triển khai thực hiện một số nhiệm vụ theo Chương trình công tác còn chậm; việc quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng đã có nhiều đổi mới, tuy nhiên, chất lượng và hiệu quả học tập có cá nhân, có chi bộ còn chưa cao; Công tác nắm tình hình, quản lý cán bộ, đảng viên còn có lúc chưa kịp thời; phân bổ các cuộc kiểm tra, giám sát còn để tập trung chủ yếu vào quý III, quý VI/2024; chỉ tiêu kiểm tra, giám sát chuyên đề phấn đấu đạt 50% đảng viên trong chi bộ vẫn còn có còn đơn vị chưa đạt...

Đồng chí Lương Quốc Đoàn (thứ 6 từ trái sang) trao bằng khen cho cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ảnh: Trần Quảng

Bám sát các nội dung trọng tâm để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Lương Quốc Đoàn ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đã đạt được của toàn Đảng bộ cơ quan Trung ương Hội; đồng thời đã thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, tìm ra nguyên nhân, nhiệm vụ giải pháp khắc phục trong 6 tháng cuối năm 2024.

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong 6 tháng cuối năm 2024, đồng chí Lương Quốc Đoàn đề nghị Đảng ủy cơ quan cần tập trung làm tốt những nội dung trọng tâm:

1.Tiếp tục tổ chức quán triệt, học tập, nghiên cứu và triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các nghị quyết, chỉ thị, kết luận và hướng dẫn của Trung ương và Đảng ủy khối và của Đảng ủy cơ quan.

2. Phối hợp chặt chẽ với Đảng đoàn, tập thể lãnh đạo cơ quan để lãnh đạo cán bộ, đảng viên tích cực tham mưu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao năm 2024. Đặc biệt là tập trung tuyên truyền, triển khai thực hiện Chương trình hành động và Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 46-NQ/TW ngày 20/12/2023 về “Đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới”; Nghị quyết 69/NQ-CP ngày 11/5/2024 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 46-NQ/TW của Bộ Chính trị; Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội NDVN lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028...

3. Tiếp tục làm tốt công tác tư tưởng, nắm sát diễn biến tư tưởng, xử lý những vấn đề phát sinh ngay tại cơ sở; chủ động đấu tranh chống các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị; chủ động cung cấp thông tin cho cán bộ, đảng viên để kịp thời định hướng thông tin, định hướng tư tưởng và dư luận xã hội.

4. Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị... Thường xuyên đưa nội dung học tập và làm theo Bác vào sinh hoạt chi bộ gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và của mỗi đảng viên.

5. Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề theo “Kế hoạch số 02-KH/ĐU ngày 15/5/2019 về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” và “Hướng dẫn số 01-HD/ĐU về đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ” của Đảng ủy cơ quan. Tiếp tục nghiên cứu, sinh hoạt các chuyên đề về Tăng cường tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của cơ quan và đơn vị.

6. Rà soát, cụ thể hóa Quy định số 144-QĐ/TW ngày 09/5/2024 của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới trong toàn Đảng bộ cơ quan Trung ương Hội NDVN.

7. Tiếp tục hoàn thiện các thủ tục bổ sung quy hoạch cấp uỷ và ủy ban kiểm tra Đảng uỷ cơ quan Trung ương Hội nhiệm kỳ 2020 – 2025 và nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Trần Quảng

8. Tiến hành sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương như: Tổng kết 10 năm việc thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 19/10/2014 của Bộ Chính trị về công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030; Sơ kết 03 năm thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/ĐUK ngày 26/7/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về “Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng lý luận chính trị trong Đảng bộ Khối đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”;...

9. Ban hành Kế hoạch tổ chức đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ cơ quan và Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan Trung ương Hội NDVN khóa X, nhiệm kỳ 2025 – 2030 và Hướng dẫn một số nội dung đại hội Đảng các cấp trong Đảng bộ cơ quan và Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan Trung ương Hội NDVN khóa X, nhiệm kỳ 2025 – 2030. Ban hành quyết định thành lập các tiểu ban phục vụ Đại hội: Tiểu ban Văn kiện, Tiểu ban nhân sự, Tiểu ban tổ chức phục vụ đại hội; tổ chức tập huấn về công tác tổ chức đại hội Đảng cho các cấp ủy đảng bộ bộ phận, chi bộ trực thuộc và ủy viên UBKT Đảng ủy...

10. Ban hành quy trình của Đảng ủy cơ quan về thẩm định, thẩm tra, xác minh, kết luận tiêu chuẩn chính trị đối với cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ. Thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong đảng bộ, chi bộ, cơ quan, đơn vị nhất là việc rà soát, thẩm định, kết luận tiêu chuẩn chính trị phục vụ công tác cán bộ, kết nạp Đảng.

11. Tăng cường công tác quản lý đảng viên; phân công nhiệm vụ đảng viên; thực hiện nghiêm túc quy định về đảng viên giữ mối liên hệ với chi ủy, đảng ủy cơ sở nơi cư trú và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú.

12. Đẩy mạnh việc sử dụng phần mềm Sổ tay đảng viên điện tử trong Đảng bộ cơ quan.

13. Chỉ đạo Đoàn Thanh niên CSHCM cơ quan Trung ương Hội tổ chức đại hội các chi đoàn trực thuộc nhiệm kỳ 2024 – 2027 thành công theo đúng chỉ đạo, hướng dẫn của Đoàn Thanh niên khối các cơ quan Trung ương.

14. Triển khai thực hiện đầy đủ các chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát đã đề ra trong năm 2024.

15. Tổ chức kiểm điểm tập thể, cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan năm 2024; đánh giá, xếp loại chất lượng năm 2024 đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý.

Tại Hội nghị, đồng chí Lương Quốc Đoàn đã thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 9, khóa XIII và trao bằng khen cho 02 tập thể và 14 cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn năm 2023-2024.