Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển

"Xây dựng nông dân Nghệ An phát triển toàn diện, văn minh, nghĩa tình..."

Bùi Ánh - 14:20 28/09/2023 GMT+7
"Xây dựng nông dân Nghệ An phát triển toàn diện, văn minh, nghĩa tình, có năng lực làm chủ, tinh thần đổi mới sáng tạo, hợp tác, liên kết, từng bước chuyên nghiệp...". Đây là một trong 4 mục tiêu mà Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Nghệ An lần thứ X đã đề ra cho nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Sáng ngày 28/9, tại TP Vinh, Hội Nông dân tỉnh Nghệ An tổ chức trọng thể Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Nghệ An lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Với sự tham gia của 304 đại biểu đại diện cho gần 500 nghìn hội viên nông dân trên toàn tỉnh.

Dự và chỉ đạo Đại hội có ông Thái Thanh Quý – Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, bà Bùi Thị Thơm – Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội NDVN.

Bà Bùi Thị Thơm, Phó Chủ tịch Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tặng hoa chúc mừng đại hội

Dự Đại hội còn có đại diện lãnh đạo các ban, đơn vị Trung ương Hội NDVN; đại diện Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An; lãnh đạo các sở, ban, ngành và đại biểu các tỉnh: Hưng Yên, Hà Nam, Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và thành phố Hà Nội đến dự, chúc mừng Đại hội.

Nhiều phong trào trở thành điểm nhấn lan tỏa sâu rộng

Với phương châm “Đoàn kết - Sáng tạo - Hợp tác - Phát triển”, Đại hội có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá kết quả công tác Hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ 2018 - 2023; xác định phư­ơng hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023 - 2028 đáp ứng yêu cầu xây dựng Hội vững mạnh, thực sự là tổ chức đại diện cho quyền và lợi ích chính đáng của nông dân; khơi dậy khát vọng, tiềm năng, sức sáng tạo của nông dân, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của nông dân.

Theo Báo cáo chính trị tại Đại hội, nhiệm kỳ 2018 - 2023, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy Nghệ An, của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam cùng với sự nỗ lực cố gắng của cả hệ thống hội và hội viên nông dân, công tác Hội và phong trào nông dân của Hội Nông dân Nghệ An đã đạt những kết quả nổi bật; các chương trình, kế hoạch của Hội sát với tình hình thực tế từng địa phương trong tỉnh từ đó mang đến tính hiệu quả cao. Điều đó được chứng thực qua các hoạt động của Hội như: Phong trào xây dựng nông thôn mới (NTM) tiếp tục phát huy sức lan tỏa mạnh mẽ và đi vào chiều sâu từ huyện đến xã và thôn, bản, với nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế, từng vùng, miền. Các cáp Hội ND Nghệ An đã chú trọng tham gia các hoạt động vận động nông dân đóng góp kinh phí, ngày công, hiến đất để phát triển kết cấu hạ tầng nông thôn. Năm năm qua, nông dân toàn tỉnh đã đóng góp được hơn 3.500 tỷ đồng, hiến hơn 930.000m2 đất, tham gia gần 1,5 triệu ngày công xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn. Đến nay, toàn tỉnh có 403 xã đạt chuẩn nông thôn mới; 53 xã nông thôn mới nâng cao; 6 xã nông thôn mới kiểu mẫu; 9 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Phong trào “Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu, giảm nghèo bền vững” đẫ được các cấp hội trong tỉnh triển khai nhiều giải pháp để thúc đẩy phong trào như: Tổ chức các diễn đàn khuyến khích nông dân đổi mới, sáng tạo; biểu dương, tôn vinh gương nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, mô hình tiêu biểu; đẩy mạnh hoạt động tư vấn cho nông dân về kiến thức kinh doanh, khoa học kỹ thuật; quan tâm các hình thức hỗ trợ nông dân về vốn, vật tư nông nghiệp, giới thiệu quảng bá nông sản; tổ chức cho hội viên, nông dân tham quan, học tập mô hình kinh tế mới trong và ngoài địa bàn; thành lập các câu lạc bộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi...

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý tặng Đại hội bức trướng mang dòng chữ "Đoàn kết - Sáng tạo - Hợp tác - Phát triển" cho Hội Nông dân tỉnh Nghệ An

Bình quân hàng năm, Nghệ An có trên 300 ngàn hộ hội viên đăng ký và có trên 150 ngàn hộ hội viên đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, vượt chỉ tiêu Đại hội Hội Nông dân tỉnh lần thứ IX đề ra. Nhiệm kỳ qua, các hội viên sản xuất, kinh doanh giỏi trong tỉnh đã hỗ trợ trên 150.000 lao động có thêm việc làm; giúp đỡ có hiệu quả trên 88.000 lượt hộ khó khăn về vốn, vật tư, kỹ thuật, kinh nghiệm để phát triển sản xuất, kinh doanh. Ngoài ra, thông qua các cuộc vận động do tổ chức Hội triển khai, hội viên nông dân toàn tỉnh đã đóng góp hơn 6 tỷ đồng hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ viên nghèo, hội viên có điều kiện khó khăn về nhà ở.

Song song với đó, công tác đào tạo nghề cho nông dân tiếp tục được chú trọng. Trong nhiệm kỳ, Hội Nông dân các cấp đã phối hợp mở 1.041 lớp dạy nghề ngắn hạn cho hơn 36.386 lao động nông thôn, trong đó Trung tâm Hỗ trợ nông dân tỉnh trực tiếp mở 160 lớp đào tạo nghề cho 5.680 học viên. Song song với hoạt động dạy nghề, các cấp hội đã chủ động phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp đẩy mạnh công tác tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ thuật mới cho hội viên, nông dân. Bình quân mỗi năm tổ chức trên 1.600 buổi tập huấn cho gần 90 ngàn lượt hội viên, nông dân.

Đặc biệt, chương trình Vận động, hướng dẫn, hỗ trợ nông dân tham gia phát triển các hình thức kinh tế tập thể trong nông nghiệp được chú trọng và xem đó là nhiệm vụ xuyên suốt trong hoạt động Hội. Vì thế, trong nhiệm kỳ, các cấp hội vận động, hỗ trợ thành lập được 418 tổ hợp tác, 20 hợp tác xã.

Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh ban hành Đề án Hội Nông dân tham gia bảo vệ môi trường nông thôn giai đoạn 2022 - 2025; xây dựng, đề xuất UBND tỉnh ban hành Đề án “Tuyên truyền, vận động, hỗ trợ nông dân sản xuất phân hữu cơ vi sinh từ phụ phẩm, phế phẩm nông nghiệp giai đoạn 2023 – 2025. Năm năm qua, các cấp hội đã hướng dẫn, hỗ trợ xây dựng được 1.495 mô hình bảo vệ môi trường, 454 mô hình thu gom, xử lý rác thải tại hộ gia đình, 462 mô hình sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh; xây dựng được 2.125 vườn mẫu nông dân, 880 vườn chuẩn nông thôn mới, 1.931 “Hàng cây nông dân ơn Bác”; 134 “Vườn cây nông dân ơn Bác”, với tổng số cây đã trồng 182.371 cây.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Để các hoạt động của Hội được lan tỏa sâu rộng trong hội viên, nông dân, các cấp hội luôn chú trọng công tác tuyên truyền, giúp hội viên, nông dân hiểu, tiếp cận và thực hiện các chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn của Đảng và Nhà nước. Nhiệm kỳ 2018 - 2023, toàn tỉnh tổ chức hơn 85.000 buổi tuyên truyền cho hơn 7 triệu lượt người; hàng năm, 78 % tổ chức cơ sở hội tổ chức được hoạt động phổ biến nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật  của Nhà nước; riêng Nghị quyết đại hội Hội ND Việt Nam có 95% cơ sở hội, 81% chi hội tổ chức học tập, quán triệt với 76% hội viên tham gia. Có 3169 chi hội triển khai sinh hoạt chuyên đề tuyên truyền bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026...

Tiếp tục vì nông dân, cùng nông dân phát triển kinh tế nông nghiệp

Xác định “Nông nghiệp là lợi thế quốc gia, trụ đỡ của nền kinh tế”. Phát triển nông nghiệp sinh thái dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ cao là xu hướng tất yếu diễn ra mạnh mẽ; khoa học, công nghệ, hợp tác, liên kết sẽ là động lực dẫn dắt xu thế phát triển nông nghiệp.

Từ đó, Hội Nông dân tỉnh Nghệ An đã xây dựng 4 mục tiêu trọng tâm cho hoạt động Hội vì nông dân, cùng nông dân trong nhiệm kỳ tới, đó là: Xây dựng Hội vững mạnh, hoạt động hiệu quả, thực sự là tổ chức đại diện cho quyền, lợi ích chính đáng của nông dân, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của nông dân; Tăng cường niềm tin và sự gắn bó của nông dân đối với tổ chức Hội; Xây dựng nông dân Nghệ An phát triển toàn diện, văn minh, nghĩa tình, có năng lực làm chủ, tinh thần đổi mới sáng tạo, hợp tác, liên kết, từng bước chuyên nghiệp; Khơi dậy mạnh mẽ tiềm năng, sức sáng tạo, khát vọng vươn lên, của nông dân, góp phần đưa Nghệ An phát triển nhanh, bền vững.

Bà Bùi Thị Thơm, Phó Chủ tịch Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phát biểu ghi nhận những kết quả mà Hội Nông dân tỉnh Nghệ An đã đạt được trong nhiệm kỳ qua và gợi mở một số phương hướng cho hoạt động Hội trong thời gian tới

Phát biểu và chỉ đạo Đại hội, bà Bùi Thị Thơm – Phó Chủ tịch Ban chấp hành Trung ương Hội NDVN đã ghi nhận những nỗ lực của Hội Nông dân tỉnh Nghệ An trong suốt nhiệm kỳ qua. Đặc biệt, công tác dạy nghề cho nông dân của Hội Nông dân Nghệ An là một điểm sáng khi hoàn thành và hoàn thành xuất sắc 13/13 chỉ tiêu.

Tại Đại hội, Phó Chủ tịch Ban chấp hành Trung ương Hội NDVN cũng đã có những gợi mở mang ý nghĩa quan trọng cho hoạt động của Hội Nông dân tỉnh Nghệ An trong nhiệm kỳ mới. Trong đó, “cần đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ nông dân, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt cả nhiệm kỳ, trong đó chú trọng phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động Quỹ hỗ trợ nông dân, các nguồn vốn ưu đãi và vốn tín dụng cho nông dân vay phát triển sản xuất, kinh doanh; phối hợp với các cơ quan chức năng trangg bị kiến thức, kỹ năng tổ chức sản xuất, kinh doanh, chuyển đổi số, thông tin thị trường cho nông dân; đẩy mạnh phối hợp, liên kết với các danhh nghiệp cung ứng vật tư đầu vào, sản xuất theo chuỗi giá trị; hướng dẫn nông dân kết nối, giới thiệu, tiêu thụ nông sản thông qua sàn giao dịch thương mại điện tử; xây dựng thương hiệu, chỉ dẫn địa lý, truy xuất nguồn gốc các sản phẩm nông sản đáp ứng nhu cầu thị trường trong và ngoài nước; chú trọng đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo hướng đào tạo những nghề thiết thực, phù hợp, đào tạo theo thực tế, theo hình thức “cầm tay chỉ việc”, theo mô hình “nông dân dạy nông dân”, phối hợp với doanh nghiệp đào tạo theo nhu cầu; cần nâng cao năng lực, phát huy hiệu quả hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ nôn daan và Giáo dục nghề nghiệp trong hoạt động hỗ trợ nông dân...”

Ông Nguyễn Quang Tùng - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nghệ An phát biểu tại đại hội

Phát biểu tại Đại hội, ông Thái Thanh Quý, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An đã ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, cố gắng thành tích xuất sắc của cán bộ, hội viên Hội Nông dân tỉnh đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An nhấn mạnh một số nhiệm vụ để đại hội cùng thảo luận, quyết định:

"Thứ nhất, Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn 2045, xác định phát triển nông nghiệp, nhất là nông nghiệp công nghệ cao là một trong 5 lĩnh vực trụ cột của nền kinh tế. Tuy nhiên, thời gian qua, một số nơi sản xuất còn manh mún, hiệu quả chưa cao; người nông dân còn luôn phải lo lắng với nghịch cảnh “được mùa mất giá”, thu nhập còn bấp bênh. Mục tiêu giảm tỷ trọng ngành nông nghiệp trong cơ cấu kinh tế nhưng phải tăng được giá trị sản xuất là một thách thức không nhỏ. Để nâng cao hiệu quả canh tác, để người nông dân thực sự giàu lên trên đồng đất của mình, nhất thiết phải đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp, chuyển mạnh từ sản xuất nông nghiệp truyền thống sang phát triển kinh tế nông nghiệp. Theo đó, Hội Nông dân tỉnh phải thể hiện rõ hơn vai trò thúc đẩy sự thay đổi tư duy sản xuất của người nông dân thích ứng với điều kiện mới. Đó là tư duy hợp tác, liên kết trong sản xuất, sẵn sàng đi cùng nhau để đi được xa hơn; liên kết với doanh nghiệp để dẫn dắt hình thành các chuỗi giá trị ngành hàng nông sản; biết sản xuất ra những sản phẩm thị trường cần, chứ không phải sản xuất theo ý của mình.

Đó là tư duy về sản xuất an toàn, bền vững, biết nghĩ đến sức khoẻ của người khác, không làm tổn thương lợi ích chung của cộng đồng; là lối nghĩ, cách làm ăn lớn, lâu dài, chú trọng xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu quốc gia cho một số nông sản có thế mạnh gắn với chỉ dẫn địa lý, hướng tới thị trường xuất khẩu để đạt giá trị cao hơn.

Cùng với đó, thường xuyên sát cánh hỗ trợ người nông dân về vay vốn, tập huấn, đào tạo nghề, cập nhật kiến thức, kỹ thuật mới, nâng cao khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, dịch bệnh trong sản xuất. Đặc biệt, hỗ trợ người nông dân nâng cao khả năng tiếp cận, ứng dụng công nghệ thông tin, internet, công nghệ số để có thể dễ dàng bước chân ra khỏi lũy tre làng, tìm hiểu thị trường, học tập kinh nghiệm sản xuất bên ngoài, đưa sản phẩm của mình đến với người tiêu dùng nhanh hơn, nhiều hơn, xa hơn, hiệu quả hơn trên sàn thương mại điện tử, kênh bán hàng online, giúp người nông dân bớt chân lấm, tay bùn, trở thành lực lượng sản xuất chuyên nghiệp, năng động, văn minh, hiện đại.

Thứ hai, Tỉnh Nghệ An tiếp tục xác định, xây dựng nông thôn mới là một trong những nhiệm vụ lớn, trọng tâm của cả hệ thống chính trị, với mục tiêu đặt ra, đến năm 2030 toàn tỉnh có 90% xã đạt chuẩn nông thôn mới, 15% xã đạt nông thôn mới nâng cao. Từ những bài học thành công trong quá trình thực hiện chương trình nông thôn mới thời gian qua, Hội nông dân tỉnh cần tiếp tục phát huy tốt hơn nữa vai trò “trung tâm, nòng cốt cho công cuộc xây dựng nông thôn mới”, khơi dậy mạnh mẽ sức dân, tinh thần lao động cần cù, sáng tạo, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên làm giàu trong cán bộ, hội viên nông dân.

Quan tâm vận động, đồng hành, hỗ trợ để mỗi hội viên trở thành một nhân tố tích cực trong phát triển kinh tế hiệu quả, xây dựng tình làng nghĩa xóm; mỗi hộ gia đình có một khu vườn đẹp; mỗi ngõ xóm đảm nhận thực hiện một công trình “đường quê sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn”, mỗi xã một sản phẩm (OCOP) có chất lượng sẽ góp phần làm cho những vùng quê tỉnh ta yên bình, hài hòa, bản sắc, đáng sống, hiện thực hóa mục tiêu lớn về phát triển “nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh”.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu BCH Hội ND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2023-2028.

Thứ ba, Đại hội cần phân tích, đánh giá rõ nét hơn yếu tố đa dạng, đặc thù các vùng địa lý của tỉnh để xác định các nhiệm vụ, giải pháp đồng hành, hỗ trợ hiệu quả người nông dân trong phát triển sản xuất cũng như xây dựng tổ chức Hội. Với khu vực miền Tây rộng lớn chiếm hơn 83% diện tích và hơn 36% dân số toàn tỉnh, có thế mạnh về phát triển kinh tế rừng, kinh tế dưới tán rừng, du lịch sinh thái gắn với bảo vệ môi trường, bảo tồn, phát huy các bản sắc văn hóa dân tộc. Thời gian qua, những nương chè, ruộng lúa, vườn cam, vườn mận, vường hồng, tổ dệt thổ cẩm của người nông dân đã trở thành tài nguyên và là điểm đến du lịch hấp dẫn du khách trong và ngoài nước. Du lịch nông nghiệp, nông thôn bước đầu được thúc đẩy ở nhiều địa phương như huyện Con Cuông, Quế Phong, Nghĩa Đàn, Thanh Chương.v.v.. trở thành một hướng đi mới, giàu tiềm năng ở tỉnh ta. Hội Nông dân cần nắm bắt cơ hội này và giành sự quan tâm thỏa đáng để tiên phong, hỗ trợ, kết nối, đồng hành với hội viên nông dân của mình trong quá trình phát triển đó.

Với vùng trung du, quan tâm hỗ trợ hội viên phát triển chuyên canh cây công nghiệp gắn với quy hoạch vùng nguyên liệu; cây ăn quả đặc sản; chăn nuôi gia súc, gia cầm tập trung, trang trại gắn với xử lý tốt môi trường. Với vùng đồng bằng, ven biển tích cực động viên hội viên phát triển các vựa hoa màu đạt tiêu chuẩn về chất lượng phục vụ các đô thị và du lịch; đồng hành, hỗ trợ ngư dân vươn khơi, bám biển gắn với bảo vệ chủ quyền biển đảo; xây dựng và nhân rộng mô hình nuôi trồng thủy sản hiệu quả, bền vững gắn với chế biến..v.v. Từ cách tiếp cận này, hình thức, phương thức sinh hoạt của Hội cũng phải được tổ chức sáng tạo, linh hoạt, phù hợp, ưu tiên hình thành các nhóm, tổ, đội, hợp tác xã sản xuất theo ngành, nghề, địa bàn.

Ở góc độ khác, với tốc độ đô thị hóa và phát triển công nghiệp của tỉnh ta như hiện nay, lực lượng lao động trong lĩnh vực này sẽ tăng lên nhanh chóng, ước tính năm 2025 sẽ tăng thêm khoảng 80 ngàn – 100 ngàn lao động, ngược lại lực lượng lao động nông nghiệp sẽ dịch chuyển dần sang phi nông nghiệp và có xu hướng già hóa. Đại hội cần dành sự quan tâm thỏa đáng phân tích sâu kỹ vấn đề này để có giải pháp thích ứng hiệu quả, nhất là việc hỗ trợ chuyển đổi nghề, trang bị kỹ năng nghề, cách thức tổ chức hoạt động, tập hợp hội viên.v.v..    

Thứ tư, Tích cực phối hợp với các sở, ngành, địa phương triển khai có hiệu quả các chương trình, đề án phát triển kinh tế - xã hội liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn; nhất là chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi; xóa đói giảm nghèo bền vững, các chương trình dự án xây dựng công trình kết cấu hạ tầng cho nông nghiệp, nông thôn; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn nông thôn.v.v…

Thực hiện tốt chức năng giám sát, phản biện xã hội; động viên hội viên nông dân tích cực tham gia xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; Nắm chắc, hiểu sâu tâm tư, nguyện vọng hội viên nông dân, kịp thời bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng và hợp pháp của hội viên.

Thứ năm, Thường xuyên quan tâm, chăm lo công tác đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ làm công tác Hội nông dân có tính kế thừa, bản lĩnh vững vàng; sâu sát, gần gũi với hội viên; hiệu quả trong tham mưu; khéo léo, linh hoạt trong tổ chức thực hiện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Quan tâm tôn vinh, khen thưởng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, các mô hình tiêu biểu để truyền cảm hứng cho nhiều hội viên khác tự tin, vươn lên khẳng định mình".

Ra mắt Ban Chấp hành khóa mới, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Đồng thời, ông Thái Thanh Quý cũng đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong tỉnh cần quán triệt sâu sắc, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tập trung các nguồn lực cho phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn, xây dựng nông thôn mới, cải thiện đời sống nông dân, tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa để các cấp Hội trong tỉnh hoạt động có hiệu quả.

Đại hội Đại biểu Hội Nông dân tỉnh Nghệ An lần thứ X đã bầu 40 đại biểu vào BCH khoá mới, ông Nguyễn Quang Tùng tái đắc cử chức vụ Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh; bà Nguyễn Thị Hải, ông Nguyễn Hồng Sơn và ông Tạ Văn Phong tái đắc cử chức vụ Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2023-2028.