Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển
120 đại biểu chính thức tham dự Đại hội Đảng bộ Cơ quan T.Ư Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX
17:40 17/08/2020 GMT+7
Trong 2 ngày 17 và 18/8/2020, tại Hà Nội, Đảng bộ Cơ quan Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (NDVN) tổ chức Đại hội lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 với chủ đề “Đẩy mạnh xây dựng Đảng bộ cơ quan trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức,
  1. Trong 2 ngày 17 và 18/8/2020, tại Hà Nội, Đảng bộ Cơ quan Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (NDVN) tổ chức Đại hội lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 với chủ đề “Đẩy mạnh xây dựng Đảng bộ cơ quan trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, cán bộ, đạo đức, lối sống, phong cách vì mục tiêu phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại”.
Quang cảnh Đại hội trù bị diễn ra vào chiều 17/8.

Chiều ngày 17/8, Đảng bộ cơ quan T.Ư Hội NDVN đã tiến hành Đại hội phiên trù bị. Đại hội  có 120 đại biểu chính thức là những đại biểu đại diện cho ý chí và nguyện vọng của 286 đảng viên đang sinh hoạt ở 17 chi bộ và Đảng bộ bộ phận thuộc Đảng bộ.

Đại hội trù bị đã tập trung vào những nội dung cụ thể: Bầu đoàn Chủ tịch gồm đồng chí Thào Xuân Sùng – Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch BCH T.Ư Hội NDVN; đồng chí Trần Mạnh Hoài – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy C.Q T.Ư Hội NDVN; đồng chí Nguyễn Xuân Thắng – Ủy viên BTV Đảng uỷ, Chủ tịch Công đoàn C.Q T.Ư Hội NDVN; đồng chí Phạm Xuân Hồng – Ủy viên BTV Đảng uỷ, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư Hội NDVN; bầu đoàn Thư ký gồm 2 đồng chí; thông qua Chương trình Đại hội; thông qua Quy chế làm việc của Đại hội; bầu Ban Thẩm tra tư cách Đại biểu và phổ biến những quy định về bầu cử.

Đại biểu biểu quyết tại Đại hội

Đại hội cũng đã nghe báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia, góp ý dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Trong đó hầu hết các ý kiến cơ bản thống nhất với nội dung dự thảo trong các văn kiện. Kết cấu của các báo cáo dễ theo dõi, thể hiện được quá trình phát triển của đất nước, phản ánh đúng tình hình khách quan, thể hiện tầm vóc, vị thế của dân tộc trong thời đại; chỉ đúng nguyên nhân, bài học kinh nghiệm, quan điểm, mục tiêu, biện pháp phát triển đất nước trong tương lai. Trên cơ sở tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn qua 35 năm đổi mới, các báo cáo có nhiều điểm mới, phản ánh tư duy mới, tầm nhìn mới và cách tiếp cận mới.

Dự thảo báo cáo đã đánh giá cơ bản các nhiệm vụ, giải pháp Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ XII, nhiệm kỳ 2015 – 2020, tập trung vào 3 kết quả nổi bật trong công tác xây dựng đảng và 7 kết quả nổi bật trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; nêu rõ các hạn chế, khuyết điểm trong công tác xây dựng đảng và trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; xác định các nguyên nhân khách quan và chủ quan; rút ra 5 bài học kinh nghiệm từ thực tiễn lãnh đạo, chỉ đạo trong nhiệm kỳ qua…

Ngày mai 18/8, Đại hội sẽ diễn ra phiên làm việc chính thức, trong đó tập trung vào một số nội dung cụ thể như: Thông báo kết quả tại phiên Đại hội trù bị; nghe báo cáo tổng kết nhiệm kỳ của BCH Đảng bộ khóa VIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020; báo cáo kiểm điểm của BCH Đảng bộ cơ quan T.Ư Hội NDVN khóa VIII; dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội; các đại biểu thảo luận, tham gia ý kiến vào dự thảo Báo cáo chính trị, chương trình hành động; bầu cử BCH Đảng bộ cơ quan T.Ư Hội NDVN khóa IX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan T.Ư nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Tin, ảnh: Quang Tú