Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển
4 trường hợp miễn lệ phí khi đăng ký thường trú, tạm trú
Kim Phụng - 10:32 24/02/2023 GMT+7
(Tapchinongthonmoi.vn)- Ngoài việc giảm 50% lệ phí khi đăng ký thường trú, tạm trú qua cổng dịch vụ công trực tuyến thì Thông tư số 75/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính còn quy định việc miễn lệ phí đăng ký cư trú cho 4 trường hợp của công dân Việt Nam.

Theo Thông tư số 75/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí đăng ký cư trú thì kể từ ngày 05/2/2023, công dân Việt Nam khi thực hiện thủ tục đăng ký cư trú (gồm đăng ký thường trú, tạm trú, gia hạn tạm trú, tách hộ) với cơ quan đăng ký cư trú theo quy định pháp luật cư trú thì được giảm 50% lệ phí khi đăng ký làm thủ tục trên qua cổng dịch vụ công trực tuyến.

Cụ thể mức lệ phí như sau:

Đồng thời, Thông tư này cũng quy định 4 trường hợp được miễn lệ phí khi làm các thủ tục trên gồm:

1. Trẻ em theo quy định tại Luật Trẻ em; người cao tuổi theo quy định tại Luật Người cao tuổi; người khuyết tật theo quy định tại Luật Người khuyết tật.

2. Người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng theo quy định tại Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.

3. Đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn; công dân thường trú tại các xã biên giới; công dân thường trú tại các huyện đảo; công dân thuộc hộ nghèo theo quy định của pháp luật.

4. Công dân từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi mồ côi cả cha và mẹ.