Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển

Bắc Kạn: 100% cán bộ cấp huyện được tập huấn nội dung liên quan đến Đại hội

Phương Thùy - 07:29 18/03/2023 GMT+7
(Tapchinongthonmoi.vn) "Hội Nông dân huyện Na Rì là đơn vị được Hội Nông dân Bắc Kạn lựa chọn tổ chức đại hội điểm cấp huyện, thành phố nhiệm kỳ 2023-2028. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị đang được tiến hành chu đáo, khẩn trương" - đó là chia sẻ của ông Vũ Bắc Việt - Chủ tịch Hội Nông dân huyện Na Rì.
Hội Nông dân xã Cường Lợi được Hội Nông dân huyện Na Rì chọn làm nơi tổ chức Đại hội điểm cấp cơ sở nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Đại hội Hội Nông dân các cấp nhiệm kỳ 2023-2028, sự kiện chính trị trọng đại của cán bộ, hội viên nông dân tỉnh Bắc Cạn đã và sẽ diễn ra trong năm nay. Hội Nông dân các cấp đang tích cực triển khai các bước chuẩn bị cho đại hội diễn ra thuận lợi, đảm bảo tiến độ, chất lượng.

Ông Vũ Việt Bắc, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Na Rì cho biết: Hội Nông dân huyện Na Rì là đơn vị được Hội Nông dân tỉnh lựa chọn tổ chức đại hội điểm cấp huyện, thành phố nhiệm kỳ 2023-2028. Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị đang được tiến hành chu đáo, khẩn trương.

Hội Nông dân huyện dự kiến tổ chức đại hội vào cuối tháng 4. Ngay sau khi ban hành kế hoạch đại hội, cuối tháng 10/2022 chúng tôi tiến hành thành lập các tiểu ban nhân sự, tuyên truyền, văn kiện, hậu cần. Nhằm tổ chức đại hội đúng theo kế hoạch, đảm bảo quy trình, chất lượng, Hội đang chỉ đạo cấp cơ sở tổ chức xong đại hội trước ngày 20/3. Hiện đơn vị đang tiến hành duyệt văn kiện đại hội cơ sở, chuẩn bị văn kiện cấp huyện, công tác nhân sự sẽ được triển khai ngay sau khi hoàn thành đại hội cấp cơ sở.

Để tổ chức thành công đại hội cơ sở, huyện Na Rì lựa chọn xã Cường Lợi là đơn vị điểm tổ chức đại hội vào ngày 10/01. Những bài học kinh nghiệm đã được rút ra đó là: Công tác xây dựng văn kiện cần cụ thể, khoa học, bám sát theo hướng dẫn của cấp trên. Chương trình, kịch bản đại hội cần khoa học, tinh gọn, dễ điều hành…

Chuẩn bị tốt cho đại hội Hội Nông dân các cấp, sau khi có các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn từ cấp trên, ngay từ tháng 10 năm 2022, Hội Nông dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch tổ chức đại hội Hội Nông dân các cấp và Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023-2028; hướng dẫn về công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội Hội Nông dân cấp huyện và cơ sở; hướng dẫn về công tác nhân sự đại hội Hội Nông dân cấp huyện và cơ sở; Thành lập Ban Tổ chức đại hội, các tiểu ban và phân công nhiệm vụ cụ thể; Tổ chức tập huấn cho 100% cán bộ Hội Nông dân cấp huyện và cấp cơ sở về các nội dung liên quan đến đại hội. Chỉ đạo các huyện, thành Hội chọn đơn vị cơ sở tổ chức đại hội điểm, sau đó rút kinh nghiệm chỉ đạo đại hội. Chỉ đạo các cấp Hội bám sát các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của tỉnh, huyện, tổ chức đại hội đúng theo yêu cầu, kế hoạch, đảm bảo tiến độ, quy trình, khoa học, đảm bảo tính kế thừa và phát triển…

Theo kế hoạch, đại hội cấp cơ sở phấn đấu hoàn thành trong quý I; đại hội cấp huyện, thành phố hoàn thành trong quý II; đại hội cấp tỉnh hoàn thành trong quý III.

Để đại hội thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, là ngày hội của cán bộ, hội viên nông dân, bên cạnh việc tổ chức chu đáo cho đại hội, Hội Nông dân phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng đại hội Hội Nông dân các cấp, hướng tới Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023-2028 và Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028. Thông qua xây dựng các công trình, phần việc cụ thể chào mừng đại hội, trong đó khuyến khích xây dựng các mô hình phát triển kinh tế, đặc biệt là mô hình kinh tế tập thể để tạo khí thế sôi nổi hướng về đại hội..