Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển
Ban Chỉ đạo Đề án 61: Tập trung làm rõ 3 nội dung chính cho Hội nghị tổng kết 10 năm
18:07 16/09/2019 GMT+7
Ngày 16.9.2019, tại Hà Nội, T.Ư Hội Nông dân Việt Nam (NDVN) tổ chức họp Ban Chỉ đạo Đề án 61 nhằm chuẩn bị cho Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận 61-KL/TW ngày 3/12/2009 của Ban Bí thư T.Ư Đảng. Chủ trì cuộc họp có đồng chí Thào Xuân Sùng –

Ngày 16.9.2019, tại Hà Nội, T.Ư Hội Nông dân Việt Nam (NDVN) tổ chức họp Ban Chỉ đạo Đề án 61 nhằm chuẩn bị cho Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận 61-KL/TW ngày 3/12/2009 của Ban Bí thư T.Ư Đảng.

Đồng chí Thào Xuân Sùng phát biểu tại cuộc họp.

Chủ trì cuộc họp có đồng chí Thào Xuân Sùng – UV T.Ư Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch BCH T.Ư Hội NDVN, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo và đồng chí Nguyễn Phước Lộc – Phó Trưởng ban Dân vận T.Ư, Phó Trưởng ban Chỉ đạo. Tham dự còn có đại biểu của các ban, ngành liên quan ở Trung ương.

Trong dự thảo báo cáo kết quả chỉ đạo thực hiện Kết luận 61- KL/TW của Ban Bí thư T.Ư Đảng về Đề án  “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội NDVN trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp NDVN giai đoạn 2010-2020” nêu rõ: Trong bối cảnh tình hình kinh tế – xã hội vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức… song, dưới sự lãnh đạo của Ban Bí thư T.Ư Đảng và các cấp ủy; sự chỉ đạo thường xuyên, quyết liệt của Ban Chỉ đạo (BCĐ) Đề án 61 T.Ư và địa phương; sự phối kết hợp của các Bộ, ngành trung ương và chính quyền các tỉnh, thành phố; cùng với sự cố gắng, nỗ lực của cán bộ, hội viên nông dân cả nước hoạt động Hội và phong trào nông dân đã giành được những kết quả quan trọng.

Đến nay, có 48 tỉnh, thành phố thành lập BCĐ Đề án 61 của tỉnh, trong đó: 18 tỉnh, thành phố do Phó Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy làm Trưởng ban; 22 tỉnh, thành phố do Trưởng Ban Dân vận làm Trưởng ban; 8 tỉnh, thành phố do Phó Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố làm Trưởng ban và 15 tỉnh, thành phố BCĐ xây dựng nông thôn mới gắn với chỉ đạo thực hiện Đề án 61.

BCĐ Đề án 61 T.Ư đã tiến hành kiểm tra tại 6 tỉnh, kịp thời phát hiện những khuyết điểm, hạn chế và nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, sở, ngành trong thực hiện Kết luận 61 của Ban Bí thư T.Ư Đảng và Quyết định 673 của Thủ tướng Chính phủ nhất là việc bổ sung ngân sách cho Quỹ Hỗ trợ Nông dân và bổ sung biên chế sự nghiệp cho Trung tâm Hỗ trợ Nông dân các tỉnh, thành phố hoạt động. Mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng Quỹ Hỗ trợ Nông dân các cấp 6 tháng đầu năm phát triển tăng được 188,198 tỷ đồng; thông qua Quỹ Hỗ trợ Nông dân, Hội đã đoàn kết, tập hợp nông dân, truyền tải những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đến với nông dân, giúp các cấp Hội xây dựng thành công hàng nghìn mô hình chi hội nghề nghiệp, tổ hội nghề nghiệp, nông dân liên kết nâng cao đời sống, nâng cao sự đồng thuận ở nông thôn, củng cố niềm tin của nông dân với Đảng, Nhà nước.

Tuy nhiên, ở một số nơi công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện Kết luận số 61 và Quyết định số 673 còn chậm, chưa thật sự sâu rộng; lãnh đạo Hội ND một số huyện chưa chủ động tham mưu đề xuất với cấp ủy, chính quyền cùng cấp triển khai Kết luận số 61-KL/TW của Ban Bí thư T.Ư Đảng và Quyết định số 673/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, nên việc thực hiện đạt hiệu quả chưa cao…

Từ nay đến hết năm 2019, BCĐ Đề án 61 T.Ư sẽ tổ chức kiểm tra tại các địa phương về việc thực hiện Kết luận số 61-KL/TW của Ban Bí thư T.Ư Đảng và Quyết định 673/QĐ-TTg  của Thủ tướng Chính phủ, để phục vụ xây dựng Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận  61 như: Tổ chức 4 Đoàn kiểm tra tại 3 miền Bắc, Trung, Nam gồm 8 tỉnh: Lâm Đồng, Đắk Lắk, Ninh Thuận, Hà Tĩnh, Bến Tre, An Giang, Bắc Giang, Yên Bái. Các Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo Đề án 61 T.Ư hoàn thành việc kiểm tra trước ngày 15/12/2019.

Quang cảnh cuộc họp.

Qua dự thảo báo cáo Kết quả thực hiện Đề án 61 và kế hoạch hoạt động của BCĐ đến hết năm 2019 và tờ trình về việc tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện, hầu hết các đại biểu đều nhất trí cao với dự thảo báo cáo và đề xuất gấp rút xây dựng kế hoạch gửi về các địa phương để tiến hành kiểm tra, trên cơ sở đó BCĐ tổng hợp số liệu để báo cáo. Có ý kiến cho rằng nên đưa thêm một số mô hình hay để báo cáo sinh động hơn. Cần nêu rõ sản phẩm, có phương án, kế hoạch hoạt động để có cơ sở tiếp tục thực hiện trong giai đoạn tới…

Theo đồng chí Nguyễn Phước Lộc, các ý kiến đóng góp cho báo cáo đều hợp lý, xác đáng, có trách nhiệm cao. Báo cáo của Đề án 61 cần nêu bật những nội dung cụ thể như: Phát huy vai trò của Hội ND trong việc giám sát, phản biện xã hội; hoạt động của Quỹ Hỗ trợ Nông dân; hoạt động của Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ Nông dân; tổ chức bộ máy biên chế Hội ND cấp tỉnh, huyện; hoạt động của Trường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Hội ND nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị, năng lực cho đội ngũ cán bộ Hội đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới..

Trong bản dự thảo Báo cáo đã nêu bật được vai trò to lớn của Hội ND trong việc giảm nghèo bền vững ở nông thôn và xây dựng nông thôn mới, góp phần phát triển đất nước, tạo tinh thần đoàn kết dân tộc; đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững an ninh trật tự ở nông thôn; thể hiện được vai trò cầu nối giữa Nhà nước với nhân dân.

Kết luận cuộc họp đồng chí Thào Xuân Sùng nhất trí với các ý kiến đóng góp của đại biểu, giao cho tổ thư ký tổng hợp chỉnh sửa và tiếp tục bổ sung để hoàn thiện báo cáo. Đồng thời nhấn mạnh việc xây dựng báo cáo cần tập trung vào 3 nội dung sau:

Thứ nhất, nâng cao vai trò trách nhiệm của Hội NDVN trong phát triển nông nghiệp.

Thứ hai, vai trò trách nhiệm của nông dân trong xây dựng nông thôn mới.

Thứ ba, xây dựng giai cấp NDVN, không chỉ vai trò của Hội ND mà còn có cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành có liên quan… tuy nhiên, vai trò trung tâm và nòng cốt vẫn là Hội NDVN.

Về hoạt động kiểm tra sẽ kết thúc trong tháng 12/2019, thành phần tham gia công tác kiểm tra sẽ có thêm đại diện của Liên minh Hợp tác xã, Ủy ban Dân tộc, Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Đoàn Thanh niên.  

Đối với tờ trình về việc tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận 61 sẽ phối hợp Ban Dân vận để xin chủ trương của Ban Bí thư và thời điểm tổng kết.

Tin, ảnh: Tuệ Anh