Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển

Bộ Chính trị đã làm việc với 43 đảng bộ trực thuộc Trung ương về chuẩn bị Đại hội

10:44 14/09/2020 GMT+7
Đến nay, Bộ Chính trị đã làm việc với 43/67 đảng bộ trực thuộc Trung ương về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ. Tính đến ngày 12/9, Bộ Chính trị đã làm việc với 43/67 Đảng bộ trực thuộc Trung ương để cho ý kiến vào dự thảo các Văn kiện và phương

Đến nay, Bộ Chính trị đã làm việc với 43/67 đảng bộ trực thuộc Trung ương về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ.

Tập thể Bộ Chính trị làm việc với Thường vụ Quân ủy Trung ương, sáng 12/9. Ảnh: Nhân Dân.

Tính đến ngày 12/9, Bộ Chính trị đã làm việc với 43/67 Đảng bộ trực thuộc Trung ương để cho ý kiến vào dự thảo các Văn kiện và phương án nhân sự cấp uỷ trước khi tiến hành Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025, theo tinh thần Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị.

Cụ thể, từ ngày 7 – 12/9, Bộ Chính trị đã làm việc với Thường vụ Quân ủy Trung ương và Đảng bộ các tỉnh: Bình Dương, Quảng Ngãi, Bạc Liêu, Đắk Nông, Kiên Giang (6 đảng bộ).

Trước đó, tính đến ngày 5/9/2020, Bộ Chính trị đã làm việc với 37/67 đảng bộ trực thuộc Trung ương. Công tác tổ chức làm việc được các đảng bộ và các cơ quan liên quan chuẩn bị nghiêm túc, chu đáo, trách nhiệm cao, quán triệt, thực hiện tốt Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và các quy định, hướng dẫn của Trung ương.

Tỉnh ủy Quảng Ninh liên tục đôn đốc, chỉ đạo sát sao công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội tỉnh tổ chức vào cuối tháng 9 này.

Theo lịch trình, Đại hội đại biểu Đảng bộ trực thuộc Trung ương sẽ hoàn thành trước ngày 31/10/2020.

Trong số các đảng bộ trực thuộc Trung ương, Quảng Ninh là địa phương đầu tiên trong cả nước tổ chức Đại hội Đảng bộ cấp tỉnh lần thứ XV dự kiến diễn ra trong 3 ngày từ 25-27/9/2020.

Để đảm bảo thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh, Quảng Ninh đã triển khai công tác chuẩn bị đại hội từ rất sớm, đến nay công tác chuẩn bị cơ bản đã hoàn tất. Văn kiện Đại hội đã được bổ sung, chỉnh sửa tiếp thu, hoàn thiện theo ý kiến của Bộ Chính trị, đồng thời đăng tải dự thảo Báo cáo Chính trị trên các kênh thông tin của tỉnh để lấy ý kiến tham gia đóng góp của nhân dân./.

(Theo VOV)