Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển

Chất lượng Cấp uỷ khóa mới: Dành “ghế” cho người trẻ có năng lực

15:47 12/05/2020 GMT+7
Công tác nhân sự là một trong những nội dung quan trọng của đại hội Đảng các cấp. Nếu chuẩn bị tốt sẽ góp phần vào thành công của Đại hội. Tiêu chí hàng đầu trong công tác cán bộ là phẩm chất đạo đức, trí tuệ và năng lực công tác, cũng như uy

Công tác nhân sự là một trong những nội dung quan trọng của đại hội Đảng các cấp. Nếu chuẩn bị tốt sẽ góp phần vào thành công của Đại hội.

Tiêu chí hàng đầu trong công tác cán bộ là phẩm chất đạo đức, trí tuệ và năng lực công tác, cũng như uy tín với tổ chức và nhân dân, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác của Đảng bộ địa phương, đơn vị trong nhiệm kỳ mới.

Đại biểu Đại hội Đảng bộ thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My (Quảng Nam) biểu quyết tại đại hội.

Đảng bộ xã Duy Trinh được Đảng bộ huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam chọn tổ chức đại hội điểm vào ngày 25/3 vừa qua. Một trong những thành công của đại hội là sự đổi mới mạnh mẽ trong công tác cán bộ. Thông qua công tác quy hoạch và tầm nhìn dài hạn, Ban Chấp hành Đảng bộ xã đã xây dựng phương án nhân sự cho nhiệm kỳ mới. Trong đó chú trọng cán bộ trẻ, có trình độ Đại học chính quy trở lên. Có đến 6 đảng viên dưới 35 tuổi trúng cử Ban Chấp hành Đảng bộ xã, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Theo ông ông Lưu Công Cả, Bí thư Đảng ủy xã Duy Trinh thì việc tổ chức lấy ý kiến đối với nhân sự được giới thiệu ứng cử nhiệm kỳ này được thực hiện một cách chu đáo, dân chủ, khách quan. Có cán bộ tự nguyện lùi lại phía sau để lớp trẻ ứng cử vào Ban Chấp hành Đảng bộ xã nhiệm kỳ mới.

Ông Lưu Công Cả cho biết: “Trong Đại hội cũng đạt sự thống nhất cao của Đảng bộ bầu ra Ban Chấp hành gồm 15 đồng chí. Chất lượng của đội ngũ cán bộ nhiệm kỳ này so với nhiệm kỳ trước được nâng lên rõ rệt. Trước hết là chúng tôi cơ cấu được đội ngũ trẻ, tuổi dưới 35, có trình độ Đại học được đào tạo chính quy. Số này chiếm 6 đồng chí trong tổng số 15 đồng chí. Còn lại số người trên 50 tuổi chỉ có 5 đồng chí.”

Đại hội Đảng bộ xã Duy Trinh (Quảng Nam) diễn ra vào ngày 25/3/2020 thành công tốt đẹp.

Nhìn chung, chất lượng nhân sự tham gia Ban chấp hành khóa mới tại các tổ chức cơ sở Đảng (đã tiến hành đại hội) tại tỉnh Quảng Nam cơ bản đảm bảo tiêu chuẩn, trình độ, bình quân tuổi đời thấp hơn cấp ủy đương nhiệm, có cơ cấu tỷ lệ nữ. Công tác kiểm tra, rà soát chấn chỉnh những sai sót, vi phạm về công tác cán bộ cũng đã được các tổ chức cơ sở Đảng ở tỉnh Quảng Nam thực hiện nghiêm túc. Những cán bộ chưa đủ tiêu chuẩn theo quy định đều không đưa vào diện cơ cấu cấp ủy nhiệm kỳ 2020- 2025.

Ông Nguyễn Công Thanh, Bí thư Huyện ủy Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam cho biết, bên cạnh các yêu cầu về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật, các tiêu chuẩn về bằng cấp, Ban Thường vụ Huyện ủy đặc biệt coi trọng năng lực thực tiễn của cán bộ trong diện cơ cấu. Những cán bộ nào phụ trách từng lĩnh vực ở xã mà trong nhiệm kỳ qua không phát huy được năng lực thì không được tham gia cấp ủy. Nhờ đó mà có sự thay đổi nhân sự, đưa những cán bộ có năng lực vào thay. Ông Nguyễn Công Thanh cũng cho biết, Ban Thường vụ Huyện ủy kịp thời động viên cán bộ lớn tuổi “nghỉ chờ” để bố trí cán bộ trẻ thay thế.

Đại hội Đảng bộ thị trấn Hương An, huyện Quế Sơn (Quảng Nam) diễn ra vào ngày 8/5/2020.

Ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Nam cho biết, công tác nhân sự là một trong những nội dung quan trọng của đại hội Đảng các cấp. Nếu chuẩn bị tốt các quy trình về công tác nhân sự sẽ góp phần cho thành công của Đại hội. Ngay sau khi tiếp nhận và triển khai quán triệt Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị về đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung chấn chỉnh những sai sót trong công tác cán bộ theo Kết luận 48 của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Đồng thời, tập trung chỉ đạo soát xét về tiêu chuẩn, điều kiện của cán bộ, nhất là tiêu chuẩn về bằng cấp, các quy định về đề bạt, bổ nhiệm, kể cả chuyển từ viên chức sang công chức. Tất cả đều được thực hiện chặt chẽ để chuẩn bị cho việc rà soát, bổ sung quy hoạch, chuẩn bị một bước cho nhân sự Đại hội Đảng các cấp. Ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Nam cho biết thêm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng tập trung xem xét, xử lý triệt để những đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến cán bộ.

“Trong thời gian vừa qua, các cấp ủy Đảng từ cơ sở đến cấp huyện đã thực hiện quy trình 5 bước theo quy định của Trung ương để chuẩn bị nhân sự cho Đại hội Đảng. Cán bộ cấp ủy đương nhiệm tái cử đã thực hiện quy trình 5 bước đến giờ này cơ bản đa số các đồng chí đủ điều kiện tiêu chuẩn tái cử đều đảm bảo và đều có tỷ lệ tín nhiệm rất cao để chuẩn bị cho cơ cấu lại trong nhiệm kỳ đến. Nhân sự cơ cấu lần đầu của cấp ủy các cấp cũng đã tiến hành quy trình 5 bước. Hiện nay, từ cấp xã cho đến cấp huyện cơ bản đã hoàn thành nội dung quy định này” – ông Nguyễn Văn Dũng khẳng định./.”

(Theo VOV)