Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển
Chỉ thị về việc tổ chức Kỷ niệm 90 năm Ngày Thành lập Hội Nông dân Việt Nam
16:44 13/01/2020 GMT+7
Thiết thực chào mừng Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 – 14/10/2020), Ban Thường vụ T.Ư Hội Nông dân Việt Nam đã ban hành Chỉ thị số 01-CT/HND ngày 17/12/2019 về việc tổ chức các hoạt động Kỷ  niệm 90 năm Ngày Thành lập  Hội Nông dân Việt

Thiết thực chào mừng Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 – 14/10/2020), Ban Thường vụ T.Ư Hội Nông dân Việt Nam đã ban hành Chỉ thị số 01-CT/HND ngày 17/12/2019 về việc tổ chức các hoạt động Kỷ  niệm 90 năm Ngày Thành lập  Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930-14/10/2020). Làng Mới trân trọng giới thiệu toàn văn Chỉ thị này.

Bác Hồ với nông dân. Ảnh tư liệu

Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Bác Hồ, Hội Nông dân Việt Nam được thành lập ngày 14/10/1930, đây là sự kiện trọng đại của giai cấp nông dân Việt Nam. Kỷ niệm 90 năm Ngày Thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 – 14/10/2020) đúng vào thời điểm có ý nghĩa vô cùng to lớn, toàn đảng, toàn dân, toàn quân đang nỗ lực thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2020), kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2020), chào mừng Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Để thiết thực chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam, Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam yêu cầu các cấp Hội chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc những nội dung sau đây:

1.Tập trung tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong cán bộ, hội viên, nông dân bằng nhiều hình thức tư tưởng của Bác Hồ về xây dựng giai cấp nông dân và Hội Nông dân Việt Nam; về truyền thống yêu nước và cách mạng vẻ vang, những thành tựu to lớn của giai cấp nông dân và Hội Nông dân Việt Nam trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa; về vai trò, trách nhiệm của giai cấp nông dân và Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại theo phương châm “Nông dân yêu nước là nông dân thi đua xây dựng nhà sạch, vườn đẹp, giàu lòng nhân ái”, “ly nông bất ly hương”, “xây dựng làng trong phố, phố trong làng”; về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về hợp tác, liên kết trong sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn vì sức khỏe cộng đồng và nâng cao đời sống nông dân.

2.Tổ chức phát động đợt thi đua đặc biệt trong năm 2020 tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn hệ thống Hội với chủ đề “Các cấp Hội Nông dân đổi mới, sáng tạo trong tổ chức các hoạt động của Hội, tham gia phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới”, yêu cầu mỗi cấp Hội chọn ít nhất một khâu đột phá, xây dựng ít nhất một mô hình điển hình tiên tiến, mỗi cơ sở Hội đăng ký ít nhất một việc làm cụ thể đem lại kết quả tốt, nhằm thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Hội Nông dân các cấp nhiệm kỳ 2018 – 2023, các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa VII.

3.Các cấp Hội tổ chức Đại hội thi đua yêu nước gắn với lễ mít tinh kỷ niệm trọng thể 90 năm ngày thành lập Hội, tôn vinh, trao danh hiệu và biểu dương khen thưởng những cán bộ Hội, đặc biệt là những “Chi Hội trưởng Hội Nông dân xuất sắc”, “Hội viên sản xuất kinh doanh giỏi”, “Nông dân Việt Nam xuất sắc”, “Nhà Khoa học của Nhà nông”, “Nhà Doanh nghiệp đồng hành với Nhà nông”; tổ chức hội thảo, diễn đàn khoa học, tọa đàm trao đổi, đối thoại, hội chợ, triển lãm; tổ chức hội thi, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao; tổ chức các cuộc về nguồn, tu bổ, tham quan di tích lịch sử của Hội; giới thiệu, quảng bá những thành tựu, ghi nhận, động viên, khuyến khích các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các hoạt động công tác Hội và phong trào nông dân; gặp mặt, thăm hỏi, tặng quà tri ân người có công với cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, các đồng chí nguyên là lãnh đạo các cấp của Hội Nông dân Việt Nam.

4.Đi đôi với việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm, các cấp Hội cần tập trung tổ chức cho cán bộ, hội viên, nông dân thi tìm hiểu và học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; hướng dẫn và tổ chức cho cán bộ, hội viên, nông dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền các cấp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Triển khai, biên soạn và xuất bản cuốn sách “Bác Hồ với nông dân, nông nghiệp, nông thôn Việt Nam” để góp phần nâng cao trình độ lý luận, năng lực tư duy, phương pháp luận, kỹ năng công tác nông vận. Tập trung bồi dưỡng và phát triển lớp hội viên mới, nhất là hội viên Chi, Tổ Hội Nông dân nghề nghiệp, phát hiện nhân tài và đẩy mạnh đào tạo nhân tài trẻ vì sự phát triển của Hội Nông dân Việt Nam; đồng thời, giới thiệu những hội viên ưu tú với các cấp ủy Đảng để xem xét, bồi dưỡng kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

5.Thành lập Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày Thành lập Hội Nông dân Việt Nam ở cấp Trung ương, xây dựng kế hoạch, hướng dẫn các cấp Hội tổ chức các hoạt động kỷ niệm; yêu cầu Ban Thường vụ Hội Nông dân các tỉnh, thành phố căn cứ vào Chỉ thị, Hướng dẫn của Ban Thường vụ Trung ương Hội và điều kiện thực tế của địa phương báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của cấp ủy Đảng, đồng thời xây dựng kế hoạch cụ thể để tổ chức thực hiện tốt các nội dung trong Chỉ thị này. Các Ban, đơn vị trực thuộc Trung ương Hội làm tốt công tác phối hợp, tham mưu giúp Ban Thường vụ, Thường trực trong công tác chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chỉ thị.

Giao Ban Tuyên huấn làm cơ quan thường trực giúp việc Ban Tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 90 năm Ngày Thành lập Hội Nông dân Việt Nam; chủ trì, phối hợp với Văn phòng và các Ban, đơn vị trực thuộc Trung ương Hội tham mưu xây dựng kế hoạch, hướng dẫn các hoạt động kỷ niệm; thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị này ở các tỉnh, thành Hội, hàng tháng báo cáo kết quả với Thường trực và Ban Thường vụ T.Ư Hội.

Chỉ thị này phổ biến tới chi Hội./.

T/M BAN THƯỜNG VỤ

CHỦ TỊCH

Thào Xuân Sùng

(Đã ký)

 

L.M