Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển

Chủ động các biện pháp phòng, chống rét cho người và bảo vệ sản xuất nông nghiệp

16:56 14/12/2020 GMT+7

Để chủ động phòng tránh rét cho người và cây trồng, theo khuyến cáo của Ban chỉ đạo T.Ư Phòng chống thiên tai nên thực hiện theo các khuyến cáo dưới đây:

(Theo Ban chỉ đạo T. Ư về Phòng chống thiên tai)