Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển
Đoàn cán bộ T.Ư Hội NDVN vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh
20:00 15/08/2019 GMT+7
Sáng ngày 15.8, tại Hà Nội, đồng chí Thào Xuân Sùng, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch BCH T.Ư Hội NDVN, Bí thư Đảng ủy cơ quan dẫn đầu Đoàn cán bộ, công chức, viên chức và người lao động cơ quan T.Ư Hội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí

Sáng ngày 15.8, tại Hà Nội, đồng chí Thào Xuân Sùng, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch BCH T.Ư Hội NDVN, Bí thư Đảng ủy cơ quan dẫn đầu Đoàn cán bộ, công chức, viên chức và người lao động cơ quan T.Ư Hội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm làm cho toàn đảng viên, công chức, viên chức, người lao động cơ quan T.Ư Hội NDVN nhận thức ngày càng sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trở thành nền tảng tinh thần vững chắc cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động cơ quan T.Ư Hội, góp phần thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Đồng chí Thào Xuân Sùng – Uỷ viên T.Ư Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch BCH T.Ư Hội Nông dân Việt Nam, Bí thư Đảng ủy cơ quan dẫn đầu Đoàn cán bộ cơ quan T.Ư Hội NDVN vào lăng viếng Bác. Ảnh Trần Hậu

Sau khi vào Lăng viếng Bác, đoàn đã thăm Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh, Phủ Chủ tịch, dâng hương tưởng niệm Người và xem phim tư liệu về Bác.

Một số hình ảnh Đoàn vào Lăng viếng Bác:

Đoàn cán bộ T.Ư Hội NDVN vào viếng Bác. Ảnh T.H

Thường trực T.Ư Hội và cán bộ dâng hương tưởng niệm nhớ Bác. Ảnh T.H

Đoàn thăm nơi ở và làm việc của Bác. Ảnh T.H

Đoàn xem phim tư liệu về Người. Ảnh T.H

Giám đốc Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh trân trọng tặng Huy hiệu Bác Hồ cho đồng chí Thào Xuân Sùng. Ảnh T.H

P.V